Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0098(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0343/2010

Pateikti tekstai :

A7-0343/2010

Debatai :

PV 17/01/2011 - 12
CRE 17/01/2011 - 12

Balsavimas :

PV 18/01/2011 - 7.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0004

Priimti tekstai
PDF 274kWORD 43k
Antradienis, 2011 m. sausio 18 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ***II
P7_TA(2011)0004A7-0343/2010
Rezoliucija
 Tekstas

2011 m. sausio 18 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymąpriimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (10753/3/2010 – C7-0267/2010 – 2008/0098(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (10753/3/2010 – C7-0267/2010),

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0311) ir į iš dalies pakeistą pasiūlymą (COM(2009)0579),

–  atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį pagal kurią Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6-0203/2008),

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į savo poziciją per pirmąjį svarstymą(1),

–  atsižvelgdamas į 2009 m. vasario 25 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 8 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Europos Parlamento per antrąjį svarstymą priimtai pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 8 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 66 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto antrajam svarstymui pateiktas rekomendacijas (A7-0343/2010),

1.  priima per antrąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 184 E, 2010 7 8, p. 441.
(2) OL C 218, 2009 9 11, p. 15.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2011 m. sausio 18 d. per antrąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB
P7_TC2-COD(2008)0098

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 305/2011.)

Teisinė informacija - Privatumo politika