Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/0098(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0343/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0343/2010

Debates :

PV 17/01/2011 - 12
CRE 17/01/2011 - 12

Balsojumi :

PV 18/01/2011 - 7.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0004

Pieņemtie teksti
PDF 273kWORD 41k
Otrdiena, 2011. gada 18. janvāris - Strasbūra Galīgā redakcija
Saskaņoti būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumi ***II
P7_TA(2011)0004A7-0343/2010
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2011. gada 18. janvāra normatīvā rezolūcija par Padomes nostāju otrajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK (10753/3/2010 – C7-0267/2010 – 2008/0098(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (10753/3/2010 – C7-0267/2010),

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0311) un grozīto priekšlikumu (COM(2009)0579),

–  ņemot vērā EK Līguma 251. panta 2. punktu, saskaņā ar kuru Komisija ir iesniegusi priekšlikumu Parlamentam (C6-0203/2008),

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei “Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” (COM(2009)0665),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā tā nostāju pirmajā lasījumā(1),

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālās komitejas 2009. gada 25. februāra atzinumu(2),

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2010. gada 8. decembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju otrajā lasījumā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 8. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 66. pantu,

–  ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A7-0343/2010),

1.  pieņem turpmāk izklāstīto nostāju otrajā lasījumā;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 184 E, 8.7.2010., 441. lpp.
(2) OV C 218, 11.9.2009., 15. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta otrajā lasījumā 2011. gada 18. janvārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK
P7_TC2-COD(2008)0098

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 305/2011)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika