Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0098(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0343/2010

Texte depuse :

A7-0343/2010

Dezbateri :

PV 17/01/2011 - 12
CRE 17/01/2011 - 12

Voturi :

PV 18/01/2011 - 7.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0004

Texte adoptate
PDF 277kWORD 43k
Marţi, 18 ianuarie 2011 - Strasbourg Ediţie definitivă
Condiţii armonizate pentru comercializarea produselor de construcţie ***II
P7_TA(2011)0004A7-0343/2010
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 18 ianuarie 2011 referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului (10753/3/2010 – C7-0267/2010 – 2008/0098(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția Consiliului în primă lectură (10753/3/2010 – C7-0267/2010),

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0311) și propunerea modificată (COM(2009)0579),

–  având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE, în temeiul căruia propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0203/2008),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 25 februarie 2009(2),

–  având în vedere angajamentul asumat de reprezentantul Consiliului prin scrisoarea sa din 8 decembrie 2010 de a aprobare a poziției Parlamentului în a doua lectură, în conformitate cu articolul 294 alineatul (8) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 66 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A7–0343/2010),

1.  adoptă poziția în a doua lectură prezentată în continuare;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 184 E, 8.7.2010, p. 441.
(2) JO C 218, 11.9.2009, p. 15.


Poziția Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 18 ianuarie 2011 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2011 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului
P7_TC2-COD(2008)0098

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 305/2011.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate