Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0142(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0307/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0307/2010

Keskustelut :

PV 18/01/2011 - 13
CRE 18/01/2011 - 13

Äänestykset :

PV 19/01/2011 - 6.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0007

Hyväksytyt tekstit
PDF 187kWORD 40k
Keskiviikko 19. tammikuuta 2011 - Strasbourg
Rajatylittävässä terveydenhuollossa sovellettavat potilaiden oikeudet ***II
P7_TA(2011)0007A7-0307/2010
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. tammikuuta 2011 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa (11038/2/2010 – C7-0266/2010 – 2008/0142(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (11038/2/2010 – C7-0266/2010),

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0414),

–  ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0257/2008),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan ja 114 artiklan,

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(1),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 4. joulukuuta 2008 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 12. helmikuuta 2009 antaman lausunnon(3),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 21. joulukuuta 2010 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin toisessa käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 8 kohdan a alakohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 66 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A7-0307/2010),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn toisen käsittelyn kannan;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 184 E, 8.7.2010, s. 368.
(2) EUVL C 175, 28.7.2009, s. 116.
(3) EUVL C 120, 28.5.2009, s. 65.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 19. tammikuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/.../EU antamiseksi potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa
P7_TC2-COD(2008)0142

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2011/24/EU)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö