Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/0142(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0307/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0307/2010

Viták :

PV 18/01/2011 - 13
CRE 18/01/2011 - 13

Szavazatok :

PV 19/01/2011 - 6.1
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0007

Elfogadott szövegek
PDF 203kWORD 41k
2011. január 19., Szerda - Strasbourg
A határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok ***II
P7_TA(2011)0007A7-0307/2010
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2011. január 19-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása tekintetében (11038/2/2010 – C7-0266/2010 – 2008/0142(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (11038/2/2010 – C7-0266/2010),

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0414),

–  tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0257/2008),

–  tekintettel „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásai” című, a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére, valamint 114. cikkére,

–  tekintettel első olvasatbeli álláspontjára(1),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2008. december 4-i véleményére(2),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2009. február 12-i véleményére(3),

  tekintettel a Tanács képviselőjének 2010. december 21-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament második olvasatbeli álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (8) bekezdésének a) pontjával összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 66. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A7–0307/2010),

1.  elfogadja második olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 184. E, 2010.7.8., 368. o.
(2) HL C 175., 2009.7.28., 116. o.
(3) HL C 120., 2009.5.28., 65. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely második olvasatban 2011. január 19-én került elfogadásra a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló 2011/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P7_TC2-COD(2008)0142

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 2011/24/EU irányelv.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat