Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0142(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0307/2010

Pateikti tekstai :

A7-0307/2010

Debatai :

PV 18/01/2011 - 13
CRE 18/01/2011 - 13

Balsavimas :

PV 19/01/2011 - 6.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0007

Priimti tekstai
PDF 272kWORD 52k
Trečiadienis, 2011 m. sausio 19 d. - Strasbūras
Pacientų teisės į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas ***II
P7_TA(2011)0007A7-0307/2010
Rezoliucija
 Tekstas

2011 m. sausio 19 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo (11038/2/2010 – C7-0266/2010 – 2008/0142(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (11038/2/2010 – C7–0266/2010),

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0414),

–  atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6–0257/2008),

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį ir į 114 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į savo poziciją per pirmąjį svarstymą(1),

–  atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 4 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į 2009 m. vasario 12 d. Regionų komiteto nuomonę(3),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 21 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti per antrąjį svarstymą priimtai Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 8 dalies a punktą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 66 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A7–0307/2010),

1.  priima per antrąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 184 E, 2010 7 8, p. 368.
(2) OL C 175, 2009 7 28, p. 116.
(3) OL C 120, 2009 5 28, p. 65.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2011 m. sausio 19 d. per antrąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/…/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo
P7_TC2-COD(2008)0142

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą 2011/24/ES.)

Teisinė informacija - Privatumo politika