Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0142(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0307/2010

Ingediende teksten :

A7-0307/2010

Debatten :

PV 18/01/2011 - 13
CRE 18/01/2011 - 13

Stemmingen :

PV 19/01/2011 - 6.1
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0007

Aangenomen teksten
PDF 200kWORD 39k
Woensdag 19 januari 2011 - Straatsburg
Rechten van patiënten in grensoverschrijdende gezondheidszorg ***II
P7_TA(2011)0007A7-0307/2010
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 januari 2011 over het standpunt, door de Raad in eerste lezing vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg (11038/2/2010 – C7-0266/2010 – 2008/0142(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (11038/2/2010 – C7-0266/2010),

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2008)0414),

–  gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0257/2008),

–  gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende interinstitutionele besluitvormingsprocedures (COM(2009)0665),

–  gelet op artikel 294, lid 7, en artikel 114 van het WEU-Verdrag,

–  gezien zijn standpunt in eerste lezing(1),

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 4 december 2008(2),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio's van 12 februari 2009(3),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 21 december 2010 om het standpunt in tweede lezing van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 8, onder a), van het WEU-Verdrag,

–  gelet op artikel 66 van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A7-0307/2010),

1.  stelt onderstaand standpunt in tweede lezing vast;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 184 E van 8.7.2010, blz. 368.
(2) PB C 175 van 28.7.2009, blz. 116.
(3) PB C 120 van 28.5.2009, blz. 65.


Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 19 januari 2011 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2011/.../EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg
P7_TC2-COD(2008)0142

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement tweede lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Richtlijn 2011/24/EU.)

Juridische mededeling - Privacybeleid