Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0142(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0307/2010

Predkladané texty :

A7-0307/2010

Rozpravy :

PV 18/01/2011 - 13
CRE 18/01/2011 - 13

Hlasovanie :

PV 19/01/2011 - 6.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0007

Prijaté texty
PDF 278kWORD 49k
Streda, 19. januára 2011 - Štrasburg
Práva pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti ***II
P7_TA(2011)0007A7-0307/2010
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. januára 2011 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (11038/2/2010 – C7-0266/2010 – 2008/0142(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (11038/2/2010 – C7-0266/2010),

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0414),

–  so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0257/2008),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 4. decembra 2008(2),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 12. februára 2009(3),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 21. decembra 2010, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v druhom čítaní v súlade s článkom 294 ods. 8 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 66 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0307/2010),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v druhom čítaní;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 184 E, 8.7.2010, s. 368.
(2) Ú. v. EÚ C 175, 28.7.2009, s. 116.
(3) Ú. v. EÚ C 120, 28.5.2009, s. 65.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 19. januára 2011 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/.../EÚ o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
P7_TC2-COD(2008)0142

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu smernici 2011/24/EÚ.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia