Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0217(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0371/2010

Ingivna texter :

A7-0371/2010

Debatter :

PV 17/01/2011 - 14
PV 17/01/2011 - 16
CRE 17/01/2011 - 14
CRE 17/01/2011 - 16

Omröstningar :

PV 19/01/2011 - 6.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0009

Antagna texter
PDF 189kWORD 30k
Onsdagen den 19 januari 2011 - Strasbourg
Avtal EU/Republiken Kamerun om skogslagstiftningen ***
P7_TA(2011)0009A7-0371/2010

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 januari 2011 om utkastet till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Kamerun om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog (Flegt) samt import av trävaruprodukter till unionen (12796/2010 – C7-0339/2010 – 2010/0217(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (12796/2010),

–  med beaktande av förslaget till frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Kamerun om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog (Flegt) samt import av trävaruprodukter till Europeiska unionen (13187/2010),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet lagt fram i enlighet med artiklarna 207.3 första stycket, 207.4 första stycket, 218.6 andra stycket led a och led v och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0339/2010),

–  med beaktande av artiklarna 81 och 90.8 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för utveckling (A7-0371/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Republiken Kamerun parlamentets ståndpunkt.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy