Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2851(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0022/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0022/2011

Συζήτηση :

PV 17/01/2011 - 17
CRE 17/01/2011 - 17

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2011 - 6.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0011

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 306kWORD 85k
Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο
Ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΚ και των Κρατών του Ειρηνικού
P7_TA(2011)0011B7-0022/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με την ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών του Ειρηνικού

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 25ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την πέμπτη Υπουργική Διάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στο Κανκούν(1), της 12ης Μαΐου 2005 σχετικά με την αξιολόγηση του Γύρου της Ντόχα μετά την απόφαση της 1ης Αυγούστου 2004 του Γενικού Συμβουλίου του ΠΟΕ(2), της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις προετοιμασίες της έκτης Υπουργικής Διάσκεψης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στο Χονγκ Κονγκ(3), της 23ης Μαρτίου 2006 σχετικά με τον αναπτυξιακό αντίκτυπο των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ)(4), της 4ης Απριλίου 2006 σχετικά με την αξιολόγηση του Γύρου της Ντόχα μετά την Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ στο Χονγκ Κονγκ(5), της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με το εμπόριο και τη φτώχεια: χάραξη εμπορικών πολιτικών για τη μεγιστοποίηση της συμβολής του εμπορίου στον μετριασμό της φτώχειας(6), της 7ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με την αναστολή των διαπραγματεύσεων για την Αναπτυξιακή Ατζέντα της Ντόχα (DDA)(7), της 23ης Μαΐου 2007 σχετικά με τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης(8), της 12ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης(9), της θέσης του της 5ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31 Δεκεμβρίου 2011 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/97, (ΕΚ) αριθ. 1933/2006 και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 964/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1100/2006 της Επιτροπής(10) και της 25ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφετέρου(11),

–  έχοντας υπόψη την ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (η Συμφωνία Κοτονού),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2007 περί εφαρμογής στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στη σύναψη τέτοιων συμφωνιών(12),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (COM(2007)0635),

–  έχοντας υπόψη τη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ), και συγκεκριμένα το άρθρο XXIV αυτής,

–  έχοντας υπόψη την υπουργική δήλωση της τέταρτης συνόδου της υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ, η οποία εγκρίθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2001 στην Ντόχα,

–  έχοντας υπόψη την υπουργική δήλωση της έκτης συνόδου της υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ, η οποία εγκρίθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2005 στο Χονγκ Κονγκ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση και τις συστάσεις της ομάδας δράσης για τη βοήθεια στο εμπόριο που εγκρίθηκαν από το Γενικό Συμβούλιο του ΠΟΕ στις 10 Οκτωβρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών της 8ης Σεπτεμβρίου 2000, η οποία θέτει τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ) ως κριτήρια που καθόρισε συλλογικά η διεθνής κοινότητα για την εξάλειψη της φτώχειας,

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση του Κιγκάλι, που ενέκρινε η Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ/ΕΕ στο Κιγκάλι της Ρουάντα, στις 22 Νοεμβρίου 2007,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την κατάσταση στα Φίτζι(13), στο οποίο καταδικάζεται έντονα η κατάληψη της εξουσίας από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας,

–  έχοντας υπόψη τον κατάλογο 103 συστάσεων του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, που εκδόθηκε με την έκθεση της ομάδας εργασίας για την οικουμενική περιοδική επανεξέταση, στις 23 Μαρτίου 2010, καθώς επίσης και την επίσημη απάντηση της κυβέρνησης των Φίτζι, της 10ης Ιουνίου 2010, στην οποία δηλώνεται ότι οι γενικές εκλογές, που έχουν ζητηθεί προ πολλού και έχουν επανειλημμένα αναβληθεί, προγραμματίζονται τώρα για το 2014 και ότι η χρονολογία αυτή δεν είναι διαπραγματεύσιμη,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση της 16ης Δεκεμβρίου 2010 προς την Επιτροπή για τη σύναψη ενδιάμεσης συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου (O-0212/2010 – B7-0807/2010),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 115, παράγραφος 5 και 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2008, η προηγούμενη εμπορική σχέση της ΕΕ με τις χώρες ΑΚΕ – η οποία τους παρείχε προτιμησιακή πρόσβαση στις αγορές της ΕΕ επί μη αμοιβαίας βάσης – δεν είναι πλέον συμβατή με τους κανόνες του ΠΟΕ,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΣΟΕΣ αποτελούν συμφωνίες που συνάδουν με τους κανόνες του ΠΟΕ και αποσκοπούν στη στήριξη της περιφερειακής ολοκλήρωσης και στην προώθηση της σταδιακής ένταξης των οικονομιών των χωρών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία, προάγοντας με αυτόν τον τρόπο τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική τους ανάπτυξη και συμβάλλοντας στη συνολική προσπάθεια εξάλειψης της φτώχειας στις χώρες ΑΚΕ,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΣΟΕΣ πρέπει να χρησιμοποιούνται για την οικοδόμηση μιας μακροπρόθεσμης σχέσης όπου το εμπόριο στηρίζει την ανάπτυξη,

Δ.  εκτιμώντας ότι το πρωτόκολλο για τη ζάχαρη, που περιλαμβάνεται στις διαδοχικές Συμβάσεις της Λομέ και στη Συμφωνία του Κοτονού, προσέφερε ένα προβλέψιμο εισόδημα στα μικρά νησιά του Ειρηνικού, στα οποία οι δυνατότητες διαφοροποίησης του αγροτικού τομέα είναι περιορισμένες,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενδιάμεσες ΣΟΕΣ (ΕΣΟΕΣ) είναι συμφωνίες για το εμπόριο προϊόντων οι οποίες σκοπό έχουν να προλαμβάνουν τις διαταραχές των εμπορικών συναλλαγών των κρατών ΑΚΕ με την ΕΕ,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση σημαίνει ότι η εμπορική πολιτική καθίσταται σημαντικότερη από ποτέ άλλοτε για τον αναπτυσσόμενο κόσμο,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα κράτη ΑΚΕ του Ειρηνικού μέχρι σήμερα μόνο η Παπουασία Νέα Γουινέα και η Δημοκρατία των Νήσων Φίτζι έχουν υπογράψει ΕΣΟΕΣ (στα τέλη του 2009)· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα υπόλοιπα κράτη ΑΚΕ του Ειρηνικού επωφελούνται είτε από την πρωτοβουλία «Ο,τιδήποτε Εκτός Από Όπλα», η οποία τους παρέχει αδασμολόγητη και άνευ ποσοστώσεων πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ, είτε από το κανονικό σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων της ΕΕ,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περίπτωση της Παπουασίας Νέας Γουινέας η προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας άρχισε στις 20 Δεκεμβρίου 2009· λαμβάνοντας υπόψη ότι για την εφαρμογή της συμφωνίας για τη Δημοκρατία των Νήσων Φίτζι εκκρεμεί κοινοποίηση από πλευράς της Δημοκρατίας των Νήσων Φίτζι είτε για προσωρινή εφαρμογή, είτε για επικύρωση,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι βρίσκονται υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις και με τα 14 κράτη ΑΚΕ του Ειρηνικού για μία περιεκτική ΣΟΕΣ,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΣΟΕΣ καλύπτει όλες τις μείζονες διατάξεις μιας συμφωνίας στον τομέα του εμπορίου αγαθών,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στη συμφωνία θα μπορούσε να είναι πολύ σημαντικός για τις ενδιαφερόμενες χώρες και την περιοχή του Ειρηνικού,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΣΟΕΣ θα επηρεάζει το πεδίο εφαρμογής και το περιεχόμενο των μελλοντικών συμφωνιών μεταξύ της Παπουασίας Νέας Γουινέας και της Δημοκρατίας των Νήσων Φίτζι και άλλων εμπορικών εταίρων καθώς και τη στάση της περιφέρειας στις διαπραγματεύσεις ΣΟΕΣ,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ανταγωνισμός ανάμεσα στην ΕΕ και τα κράτη του Ειρηνικού είναι περιορισμένος δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εξαγωγών της ΕΕ αποτελείται κυρίως από αγαθά που δεν παράγουν τα κράτη του Ειρηνικού, τα οποία όμως χρειάζονται συχνά, είτε για άμεση κατανάλωση είτε ως εισροές για την εγχώρια βιομηχανία,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλιεία και οι σχετικές με την αλιεία δραστηριότητες και βιομηχανίες παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες για μελλοντική αύξηση των εξαγωγών, με την προϋπόθεση ότι η αλιευτική δραστηριότητα πραγματοποιείται κατά τρόπο περιβαλλοντικά βιώσιμο,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι εμπορικοί κανόνες πρέπει να σχεδιάζονται με στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης τοπικών βιομηχανιών και την προστασία τους από την εξάντληση των πόρων και από την αλλαγή του κλίματος και να συνοδεύονται από αύξηση στην ενίσχυση της βοήθειας για το εμπόριο,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βοήθεια στο εμπόριο έχει ως στόχο τη στήριξη του δυναμικού των αναπτυσσόμενων χωρών να αξιοποιήσουν τις νέες εμπορικές ευκαιρίες,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι νέοι και πιο ευέλικτοι βελτιωμένοι κανόνες καταγωγής έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ και θα αποφέρουν σημαντικά οφέλη εάν εφαρμοστούν κατάλληλα, με πλήρη σεβασμό του σκοπού της συμφωνίας και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα μειωμένα επίπεδα του δυναμικού των χωρών αυτών,

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής που περιέχει η ΕΣΟΕΣ αφορά το σύνολο της αλυσίδας παραγωγής, από την απόκτηση των πρώτων υλών μέχρι τη μεταποίηση, την εμπορία και την εξαγωγή τους,

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγάλη ζήτηση τονοειδών προσδίδει στο προϊόν αυτό ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά – όπως η ταχεία αντίδραση στις διακυμάνσεις των τιμών – που οδήγησαν στον χαρακτηρισμό τους ως «ευαίσθητων προϊόντων» στη διεθνή αγορά, γεγονός που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις,

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής Αλιείας του Δυτικού και Κεντρικού Ειρηνικού (WCPFC), του διεθνούς οργανισμού που είναι υπεύθυνος για την προάσπιση της βιωσιμότητας των αλιευτικών πόρων της περιοχής, οι τρίτες χώρες -και ειδικά η Κίνα- που άρχισαν να επενδύουν σε μεγάλης κλίμακας βιομηχανικά έργα στην Παπουασία Νέα Γουϊνέα αφότου τέθηκαν σε ισχύ οι νέοι κανόνες καταγωγής, έχουν αυξήσει εκθετικά τις αλιευτικές ικανότητές τους στην περιοχή και συνεχίζουν να τις αυξάνουν, με συνέπεια την αύξηση και των κινδύνων υπερεκμετάλλευσης των πόρων,

1.  πιστεύει ότι οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ της περιοχής αυτής και της ΕΕ θα πρέπει να προωθούν και να αυξάνουν το εμπόριο, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την περιφερειακή ολοκλήρωση, προωθώντας παράλληλα την οικονομική ποικιλομορφία και τη μείωση της φτώχειας· επισημαίνει ότι η ΕΣΟΕΣ πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη των ΑΣΧ·

2.  τονίζει ότι η θετική κατάληξη των διαπραγματεύσεων της ΕΣΟΕΣ με την Παπουασία Νέα Γουϊνέα και τις Νήσους Φίτζι δείχνει το έντονο ενδιαφέρον της ΕΕ για τη διατήρηση στενών και υψηλού επιπέδου οικονομικών σχέσεων με τα κράτη του Ειρηνικού· ελπίζει ότι αυτή η ΕΣΟΕΣ – που τώρα περιορίζεται σε δύο χώρες – θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για μια ευρύτερη συμφωνία που θα περιλαμβάνει και άλλες χώρες της περιοχής του Ειρηνικού·

3.  τονίζει ότι η ΕΣΟΕΣ σκοπεύει να διατηρήσει ανοικτή την αγορά για τις εξαγωγές της Παπουασίας Νέας Γουινέας και της Δημοκρατίας των Νήσων Φίτζι και να καταστήσει δυνατή τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για την επίτευξη περιεκτικής ΣΟΕΣ, αν το επιθυμούν οι ενδιαφερόμενες χώρες·

4.  επισημαίνει ότι η Παπουασία Νέα Γουινέα και η Δημοκρατία των Νήσων Φίτζι - οι δύο χώρες ΑΚΕ του Ειρηνικού με σημαντικές εξαγωγές προς την ΕΕ - είναι τα μόνα μέχρι στιγμής μέλη της περιφερειακής ομάδας του Ειρηνικού που έχουν προσχωρήσει στη συμφωνία, ενώ άλλα μέλη αυτής της περιφερειακής ομάδας, λόγω των χαμηλότερων επιπέδων τους στο εμπόριο προϊόντων με την ΕΕ, επέλεξαν να μην την υπογράψουν·

5.  υπενθυμίζει ότι, ενώ η ΕΣΟΕΣ μπορεί να θεωρηθεί ως πρώτο βήμα στη διαδικασία, από νομικής πλευράς είναι μία εντελώς ανεξάρτητη διεθνής συμφωνία, η οποία δεν θα μπορούσε να οδηγήσει αυτόματα ούτε στην επίτευξη μιας πλήρους ΣΟΕΣ ούτε στην υπογραφή της πλήρους ΣΟΕΣ από όλα τα αρχικά συμβαλλόμενα μέρη της ΕΣΟΕΣ·

6.  υπενθυμίζει στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών ότι ούτε η σύναψη ούτε η εγκατάλειψη μιας ΣΟΕΣ θα πρέπει να οδηγεί σε καταστάσεις όπου μια χώρα ΑΚΕ θα βρίσκεται σε λιγότερο ευνοϊκή θέση σε σύγκριση με αυτή που ήταν δυνάμει των διατάξεων περί εμπορικών συναλλαγών της συμφωνίας του Κοτονού·

7.  τονίζει ότι η πιθανή έγκριση μίας ΕΣΟΕΣ από το Κοινοβούλιο δεν προκαθορίζει τη θέση του ΕΚ όσον αφορά την έγκριση της περιεκτικής ΣΟΕΣ, δεδομένου ότι η διαδικασία σύναψης συνδέεται με δύο διαφορετικές διεθνείς συμφωνίες·

8.  υπενθυμίζει ότι μια πραγματική περιφερειακή αγορά αποτελεί απαραίτητη βάση για την επιτυχή εφαρμογή της ΕΣΟΕΣ - και ομοίως κάθε μελλοντικής πλήρους ΣΟΕΣ - και ότι η περιφερειακή ολοκλήρωση και συνεργασία είναι απαραίτητα στοιχεία για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των κρατών του Ειρηνικού· πιστεύει ότι αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την εφαρμογή·

9.  τονίζει ότι σκοπός των ειδικών διατάξεων που αφορούν τους κανόνες καταγωγής για αλιευτικά προϊόντα είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων μεταποίησης αλιευτικών πόρων σε παράκτιες και χερσαίες περιοχές των κρατών ΑΚΕ του Ειρηνικού για τη δημιουργία τοπικής απασχόλησης και εισοδήματος·

10.  σημειώνει ότι η ΕΣΟΕΣ προετοίμασε το έδαφος για την ανάπτυξη βιομηχανικών έργων στην Παπουασία Νέα Γουινέα, όπως αυτό της βιομηχανικής ζώνης PMIZ (Pacific Marine Industrial Zone), στον κόλπο του Madang, που προβλέπεται να παράγει, σε δύο χρόνια, περισσότερους από 400.000 τόνους κονσέρβας τόνου·

11.  στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για μέτρα όπως η πρόσφατη αναθεώρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από τις αρχές της Παπουασίας Νέας Γουινέας, η οποία, στην πράξη, αίρει την απαίτηση υποβολής περιβαλλοντικών εκθέσεων για τέτοιου είδους έργα και εμποδίζει την προβολή αντιρρήσεων·

12.  επισημαίνει τη σημασία του τομέα της αλιείας ως πρωτογενούς πηγής απασχόλησης των γυναικών στην περιφέρεια του Ειρηνικού· πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να παράσχει τεχνική, πολιτική και οικονομική υποστήριξη προκειμένου να βελτιωθούν οι ευκαιρίες απασχόλησης για τις γυναίκες στα κράτη του Ειρηνικού·

13.  παρατηρεί με ανησυχία τα στοιχεία της Επιτροπής Αλιείας του Δυτικού και Κεντρικού Ειρηνικού (WCPFC) σχετικά με την αύξηση της αλιευτικής ικανότητας των τρίτων χωρών στην περιοχή αυτή του Ειρηνικού, και με τον συνεπαγόμενο κίνδυνο της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας και της υπεραλίευσης, στοιχεία που δεν συμβάλλουν στην επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης για τον τοπικό τομέα της αλιείας·

14.  τονίζει ότι, παρόλο που η Παπουασία Νέα Γουϊνέα και οι Νήσοι Φίτζι διαθέτουν περιορισμένη αλιευτική ικανότητα και, κατά συνέπεια, περιορισμένο εφοδιασμό με εξ ολοκλήρου παραγόμενα αλιευτικά προϊόντα και περιορισμένες ικανότητες μεταποίησης σε χερσαίες εγκαταστάσεις, η παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής για τα μεταποιημένα αλιευτικά προϊόντα, την οποία χρησιμοποιεί εντατικά η Παπουασία Νέα Γουϊνέα, έχει μετατρέψει τη χώρα αυτή σε πραγματικό κέντρο μεταποίησης τεράστιων ποσοτήτων τόνου από ποικίλες πηγές (μεταξύ των οποίων Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη, Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες και Αυστραλία)· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει τη βιομηχανία μεταποίησης και κονσερβοποίησης αλιευτικών προϊόντων στην ΕΕ·

15.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατόν έκθεση για αυτές τις ειδικές πτυχές του αλιευτικού τομέα των κρατών του Ειρηνικού καθώς και για τη διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων στον Ειρηνικό, περιλαμβανομένων και αειφόρων αναπτυξιακών πρακτικών· καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση τις διαβουλεύσεις που προβλέπονται στο στοιχείο δ) της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου ΙΙ που επισυνάπτεται στην ΕΣΟΕΣ και να αναστείλει τις κατ' εξαίρεση ρυθμίσεις όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής, σε περίπτωση που η έκθεση αξιολόγησης καταδείξει την αποσταθεροποιητική επίδρασή τους στη βιομηχανία μεταποίησης και κονσερβοποίησης αλιευτικών προϊόντων της ΕΕ·

16.  υπενθυμίζει ότι μια τέτοια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των ειδικών κανόνων καταγωγής πρέπει να εκπονηθεί κατά τη διάρκεια του 2011, ήτοι τρία έτη μετά από την κοινοποίηση της Παπουασίας-Νέας Γουινέας ότι ενέκρινε τον κανονισμό (EK) αριθ. 1528/2007, και ότι θα πρέπει να εξετάζει την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική επίπτωση των παρεκκλίσεων από την παγκόσμια άντληση πόρων επί του πληθυσμού της Παπουασίας-Νέας Γουινέας και ιδίως επί των παράκτιων κοινοτήτων· ζητεί σχετικά άμεση ενημέρωση σχετικά με τους όρους αναφοράς της έκθεσης αυτής και το εάν θα γίνει διαβούλευση όλων των ενδιαφερομένων και των επηρεαζόμενων μερών κατά την περίοδο έως την έγκρισή της, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών της Παπουασίας-Νέας Γουινέας·

17.  ενθαρρύνει τις νήσους Φίτζι να υιοθετήσουν τις συστάσεις της διεθνούς κοινότητας και να εφαρμόσουν ορθές πρακτικές διακυβέρνησης· πιστεύει ότι τέτοια βήματα θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αποδέσμευση της χρηματοδοτικής ενίσχυσης για τον τομέα ζάχαρης των νήσων Φίτζι· αναγνωρίζει ότι τα κονδύλια αυτά χρειάζονται επειγόντως για τη στήριξη του τομέα της ζάχαρης ο οποίος αποτελεί κύρια πηγή απασχόλησης στις νήσους Φίτζι·

18.  τονίζει ότι οιαδήποτε περιφερειακή ΣΟΕΣ πρέπει να εξαρτηθεί από την εκ μέρους όλων των πολιτικών ομάδων της Δημοκρατίας των Νήσων Φίτζι έγκριση ενός χάρτη πορείας προς δημοκρατικές εκλογές·

19.  συνιστά μια ευέλικτη, ασύμμετρη και ρεαλιστική προσέγγιση στις υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις για μια περιεκτική ΣΟΕΣ· επιμένει ότι στην περιεκτική ΣΟΕΣ πρέπει να ενσωματωθεί ένα κεφάλαιο περί αναπτυξιακής συνεργασίας·

20.  επισημαίνει ότι η συμφωνία μπορεί επίσης να έχει συνέπειες για τις σχέσεις μεταξύ της περιφέρειας του Ειρηνικού και των πλησιέστερων και μεγαλύτερων εμπορικών εταίρων της, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, και ότι πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι διατάξεις της σημερινής συμφωνίας δεν θα δράσουν ανασταλτικά σε μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες με τις εν λόγω χώρες·

21.  υπενθυμίζει ότι η ΣΟΕΣ πρέπει να στηρίζει τους αναπτυξιακούς στόχους, τις πολιτικές και τις προτεραιότητες των κρατών του Ειρηνικού, όχι μόνο στη δομή και στο περιεχόμενό της αλλά και στον τρόπο και το πνεύμα της εφαρμογής της·

22.  υπενθυμίζει ότι τον Οκτώβριο του 2007 εγκρίθηκε η Στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τη Βοήθεια για το Εμπόριο, με τη δέσμευση να αυξηθεί στα 2 δισ. ευρώ ετησίως μέχρι το 2010 η συλλογική ευρωπαϊκή βοήθεια που σχετίζεται με το εμπόριο (1 δισ. ευρώ από την Κοινότητα και 1 δισ. ευρώ από τα κράτη μέλη)· επιμένει ότι η περιφέρεια του Ειρηνικού πρέπει να λάβει ανάλογο και δίκαιο μερίδιο·

23.  ζητεί τον έγκαιρο καθορισμό και την έγκαιρη παροχή στην περιοχή του Ειρηνικού του μεριδίου των πόρων της βοήθειας στο εμπόριο· τονίζει ότι αυτά τα κονδύλια θα πρέπει να αποτελούν πρόσθετους πόρους και να μην είναι απλώς προϊόν αναδιανομής της χρηματοδότησης από το ΕΤΑ, ότι θα πρέπει να σέβονται τις προτεραιότητες της Παπουασίας Νέας Γουινέας και της Δημοκρατίας των Νήσων Φίτζι, καθώς και της ευρύτερης περιοχής του Ειρηνικού, και ότι η εκταμίευσή τους θα πρέπει να είναι έγκαιρη, προβλέψιμη και σύμφωνη με τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης των εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών αναπτυξιακών σχεδίων·

24.  καλεί την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που ανέλαβε το Συμβούλιο το Σεπτέμβριο του 2007 σχετικά με τη συμφωνία για τις εμπορικές πτυχές της πνευματικής ιδιοκτησίας (TRIPS) και με την πρόσβαση στα φάρμακα, να μην διαπραγματευτεί στο πλαίσιο της ΣΟΕΣ φαρμακευτικές πτυχές των διατάξεων TRIPS+ οι οποίες επηρεάζουν τη δημόσια υγεία και την πρόσβαση στα φάρμακα, να μην απαιτήσει ούτε την προσχώρηση στη Συνθήκη για τη συνεργασία στα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας και στη Συνθήκη για το δίκαιο των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, αλλά ούτε και την αποδοχή των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συμφωνίες αυτές, να μην προβεί στην ενσωμάτωση των όρων της οδηγίας 2004/48/ΕΚ(14) και να μην εισαγάγει τομείς όπως η προστασία μη πρωτότυπης βάσης δεδομένων στη ΣΟΕΣ·

25.  εκφράζει τη συνεχή υποστήριξή του για μια περιεκτική ΣΟΕΣ μεταξύ της ΕΕ και των κρατών του Ειρηνικού· συμφωνεί τα κύρια ζητήματα που πρέπει να τεθούν υπό διαπραγμάτευση να περιλαμβάνουν:

   α) τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καλύπτοντας όχι μόνο προϊόντα δυτικής τεχνολογίας αλλά και την παραδοσιακή γνώση·
   β) τη διαφάνεια των κυβερνητικών προμηθειών, με άνοιγμα σε αναδόχους της ΕΕ σε σημείο κατάλληλο για τις ανάγκες των κρατών του Ειρηνικού·
   γ) θεωρήσεις διαβατηρίων για εργασία, οι οποίες πρέπει να διατίθενται σε υπηκόους Νήσων του Ειρηνικού για περιόδους τουλάχιστον 24 μηνών, ώστε να μπορούν να εργάζονται ως παρέχοντες φροντίδα σε εξαρτώμενα άτομα ή σε παρεμφερή επαγγέλματα·

26.  ζητεί παρόλα αυτά να συνεχίσει η Επιτροπή να εργάζεται για μια συνολικότερη συμφωνία και να αναζητεί πιθανές προσβάσιμες και βιώσιμες εναλλακτικές επιλογές οι οποίες εγγυώνται την πρόσβαση στην αγορά, σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ, χρησιμοποιώντας δημιουργικά κάθε ευελιξία που προσφέρουν οι κανόνες αυτοί, περιλαμβανομένων των παρεκκλίσεων, για όσες χώρες δεν επιθυμούν να δεσμευτούν στην ΕΣΟΕΣ ή στην πλήρη ΣΟΕΣ ή και στις δύο·

27.  θεωρεί ότι για την περιεκτική ΣΟΕΣ θα πρέπει να συσταθεί κοινοβουλευτική επιτροπή με σκοπό να παρακολουθεί την εφαρμογή της συμφωνίας και ότι η σύνθεσή της από πλευράς ΕΚ θα πρέπει να συμβαδίζει με την αντίστοιχη της μικτής κοινοβουλευτικής επιτροπής Cariforum-ΕΕ·

28.  τονίζει ότι, τόσο η ΕΣΟΕΣ όσο και η περιεκτική ΣΟΕΣ θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια ρήτρα αναθεώρησης που θα προβλέπει μια ανεξάρτητη και συνολική εκτίμηση αντικτύπου, περιλαμβανομένου του οικονομικού, του κοινωνικού και του περιβαλλοντικού αντικτύπου και του κόστους και των συνεπειών της εφαρμογής της, η οποία πρέπει να διεξαχθεί τρία ως πέντε έτη μετά την υπογραφή της συμφωνίας· τονίζει επίσης ότι η ρήτρα αναθεώρησης της ΕΣΟΕΣ – και επομένως και της ΣΟΕΣ – πρέπει να περιλαμβάνει την πρόβλεψη ότι όλα τα μέρη που υπογράφουν τη συμφωνία έχουν το δικαίωμα να την επικαλεσθούν, στη βάση της προαναφερθείσας εκτίμησης αντικτύπου· ζητεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κοινοβούλια των κρατών του Ειρηνικού να συμμετέχουν σε οιαδήποτε αναθεώρηση της συμφωνίας·

29.  στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να διασφαλίζει ότι αυτή η συνολική παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας στις μελλοντικές συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης·

30.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των χωρών ΑΚΕ, στο Συμβούλιο ΑΚΕ-ΕΕ και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.

(1) ΕΕ C 77 Ε, 26.3.2004, σ. 393.
(2) ΕΕ C 92 Ε, 20.4.2006, σ. 397.
(3) ΕΕ C 285 E, 22.11.2006, σ.126.
(4) ΕΕ C 292 Ε, 1.12.2006, σ. 121.
(5) ΕΕ C 293 Ε, 2.12.2006, σ. 155.
(6) ΕΕ C 298 Ε, 8.12.2006, σ. 261.
(7) ΕΕ C 305 Ε, 14.12.2006, σ. 244.
(8) ΕΕ C 102 Ε, 24.4.2008, σ. 301.
(9) ΕΕ C 323 Ε, 18.12.2008, σ. 361.
(10) ΕΕ C 285 E, 26.11.2009, σ. 126.
(11) ΕΕ C 117 E, 6.5.2010, σ. 118.
(12) ΕΕ L 348, 31.12.2007, σ. 1.
(13) ΕΕ C 317 E, 23.12.2006, σ. 898.
(14) ΕΕ L 157, 30.4.2004, σ. 45.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου