Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0255(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0362/2010

Ingivna texter :

A7-0362/2010

Debatter :

PV 18/01/2011 - 3
PV 18/01/2011 - 5
CRE 18/01/2011 - 3
CRE 18/01/2011 - 5

Omröstningar :

PV 19/01/2011 - 6.8
PV 19/01/2011 - 6.9
CRE 19/01/2011 - 6.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0015

Antagna texter
PDF 190kWORD 30k
Onsdagen den 19 januari 2011 - Strasbourg
Stabiliserings- och associeringsavtal EG/Serbien ***
P7_TA(2011)0015A7-0362/2010

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 januari 2011 om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan (15619/1/2007 – C7-0341/2010 – 2007/0255(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av förslaget till rådets beslut (15619/1/2007),

–  med beaktande av förslaget till stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och Republiken Serbien (16005/2007),

–  med beaktande av rådets begäran om parlamentets godkännande i enlighet med artikel 217, artikel 218.6 andra stycket led a och artikel 218.8 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt artikel 101 andra stycket i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (C7-0341/2010),

–  med beaktande av artiklarna 81 och 90.8 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A7-0362/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Serbien.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy