Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2084(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0366/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0366/2010

Συζήτηση :

PV 18/01/2011 - 14
CRE 18/01/2011 - 14

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2011 - 6.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0016

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 329kWORD 123k
Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο
Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας
P7_TA(2011)0016A7-0366/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας (2010/2084(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της Συνθήκης ΕΚ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 35 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για την καταπολέμηση των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, ιδίως της νόσου του Αλτσχάιμερ, μέσω του κοινού προγραμματισμού των ερευνητικών δραστηριοτήτων, και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με στρατηγικές στον τομέα της δημόσιας υγείας για την καταπολέμηση νευροεκφυλιστικών νόσων, που συνδέονται με την ηλικία, και συγκεκριμένα, με τη νόσο Αλτσχάιμερ,

–  έχοντας υπόψη τα πορίσματα του ενωσιακού σχεδίου της Οργάνωσης Alzheimer Europe «EuroCoDe» (Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την Άνοια) (2006/2008) που χρηματοδοτείται από τη ΓΔ Sanco, καθώς και την Παγκόσμια Έκθεση του 2010 για το Αλτσχάιμερ που δημοσιεύθηκε από την ADI (Alzheimer's Disease International) στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Αλτσχάιμερ που οργανώθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα του EuroCoDe (Ευρωπαϊκή συνεργασία για την άνοια), ενός ευρωπαϊκού σχεδίου για το Αλτσχάιμερ στην Ευρώπη το οποίο χρηματοδοτείται από την Επιτροπή,

–  έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας (COM(2009)0380),

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό στόχο της ΕΕ για την προαγωγή της καλής υγείας σε μια Ευρώπη που γερνάει, ο οποίος ορίστηκε με βάση τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής «Μαζί για την υγεία: Μια στρατηγική προσέγγιση για την ΕΕ, 2008-2013», και που τονίζει την ανάγκη να εντατικοποιηθεί η έρευνα χάριν της παρηγορητικής αρωγής και μιας καλύτερης κατανόησης των νευροεκφυλιστικών νόσων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τη μακροπρόθεσμη φροντίδα για τους ηλικιωμένους(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τον ρόλο των γυναικών σε μια γηράσκουσα κοινωνία(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0366/2010),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμώνται σε 35,6 εκατομμύρια παγκοσμίως τα άτομα που το 2010 θα πάσχουν από άνοια, οποιασδήποτε μορφής, και ότι ο αριθμός αυτός εκτιμάται πως θα διπλασιάζεται κάθε 20 περίπου χρόνια και ενδέχεται να ανέλθει στα 65,7 εκατομμύρια το 2030 (έκθεση 2010 του Alzheimer's Disease international), λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ατόμων που υποφέρουν από την νόσο του Alzheimer υποτιμάται λόγω των δυσκολιών έγκαιρης διάγνωσης,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των πασχόντων από άνοια στην Ευρώπη εκτιμάται σε 9,9 εκατομμύρια, με το Αλτσχάιμερ να αντιπροσωπεύει την ευρεία πλειοψηφία (έκθεση του 2010 της Alzheimer's Disease International)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νευροεκφυλιστικές νόσοι μπορούν να προσβάλουν άτομα όλων των ηλικιών αλλά αντιπροσωπεύουν μια από τις κυριότερες αιτίες αναπηρίας και εξάρτησης των ηλικιωμένων, και ότι ο αριθμός των πασχόντων από τέτοιες νόσους αναμένεται να αυξηθεί δραματικά μέχρι το 2020, λόγω του αυξημένου προσδόκιμου ζωής και της απουσίας κοινωνικής ζωής για τους συνταξιούχους· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτός ο αριθμός των ατόμων που προσβάλλονται σχεδόν τριπλασιάζεται όταν ληφθεί υπόψη ο αριθμός των μη επαγγελματιών που παρέχουν άτυπη φροντίδα σε άτομα με άνοια,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση του 2009 για το Αλτσχάιμερ, η Ευρώπη έχει το 28 % του συνολικού αριθμού των πασχόντων από άνοια, ερχόμενη έτσι δεύτερη, πίσω μόνο από την Ασία (που έχει το 35 %), ενώ από όλες τις περιφέρειες του πλανήτη η Δυτική Ευρώπη έχει το υψηλότερο ποσοστό πασχόντων (19 %),

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός πληθυσμός γηράσκει, ενώ τα άτομα ηλικίας άνω των 80 ετών αποτελούν την ταχύτερα αυξανόμενη πληθυσμιακή ομάδα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει φθίνουσα αναλογία εργαζομένων προς συνταξιούχους και ότι αναμένεται συνεπώς να αποτελέσει η άνοια κατά τις ερχόμενες δεκαετίες ένα από τα κυριότερα προβλήματα για τη βιωσιμότητα των εθνικών κοινωνικών συστημάτων και συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών άτυπης και μακροπρόθεσμης περίθαλψης,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις (έκθεση 2010 της Alzheimer's Disease international), το συνολικό κόστος της άμεσης ιατρικής και κοινωνικής φροντίδας για τη νόσο του Αλτσχάιμερ στην Ευρώπη θα ανέλθει σε 135,04 δισ. δολάρια,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση του κόστους υγειονομικής περίθαλψης σε όλη την Ευρώπη,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει σήμερα αρκετά ακριβή αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τις άνοιες, και ειδικότερα, τις νευροεκφυλιστικές νόσους, με αποτέλεσμα να ποικίλουν οι εκτιμήσεις έως και το τριπλάσιο ανάλογα με τις μελέτες· κρίνεται λοιπόν αναγκαίο να πραγματοποιηθούν ευρωπαϊκές επιδημιολογικές μελέτες με βάσει κοινούς και αυστηρά καθορισμένους δείκτες,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της άνοιας είναι και κοινωνικής και οικονομικής φύσης και βαρύνουν όλα τα συστήματα υγείας των κρατών μελών,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη πως, για την πρόληψη των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της νόσου του Αλτσχάιμερ και των άλλων μορφών άνοιας, είναι απαραίτητο να γίνουν επενδύσεις σε επιστημονικές έρευνες και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση εκ μέρους των συστημάτων περίθαλψης,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το βάρος της ερευνητικής προσπάθειας σε αυτό το πεδίο το φέρουν τα κράτη μέλη, με σχετικά χαμηλό επίπεδο διακρατικής συνεργασίας, που οδηγεί σε κατακερματισμό και περιορισμένη διάχυση των γνώσεων και των καλύτερων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα για τη νόσο Αλτσχάιμερ υστερεί σε σχέση με την έρευνα για άλλες σημαντικές νόσους στην Ευρώπη,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατα πορίσματα της οργάνωσης Alzheimer Europe δείχνουν ότι η διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ εξακολουθεί να υστερεί στην ΕΕ και ότι υπάρχουν πολλές ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά στην πρόληψη, την πρόσβαση στη θεραπεία και την παροχή κατάλληλων υπηρεσιών,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγχρονη έρευνα υποστηρίζει ότι η συνήθης διατροφή αποτελεί ενδεχομένως σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της νόσου του Αλτσχάιμερ και ότι συνεπώς η πρόληψη της άνοιας μέσω επεμβάσεων που μπορούν να τροποποιηθούν θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και ότι ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε προληπτικούς παράγοντες όπως η υγιεινή διατροφή, η ενθάρρυνση της σωματικής και νοητικής δραστηριότητας και ο έλεγχος καρδιοαγγειακών παραγόντων κινδύνου όπως ο διαβήτης, η υψηλή χοληστερίνη, η υπέρταση και το κάπνισμα,

ΙΓ.  εκτιμώντας ότι γίνεται όλο και ευρύτερα αντιληπτό πως ο αντίκτυπος των νευροεκφυλιστικών νόσων στον ευρωπαϊκό πληθυσμό είναι τέτοιας έκτασης που κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει μόνο του· ότι συνεπώς οφείλουν τα κράτη μέλη και η ΕΕ να βελτιώσουν σε μεγάλο βαθμό τη συνεργασία και το συντονισμό των καινοτόμων και πολυεπιστημονικών κλινικών ερευνητικών προσπαθειών σχετικά με τις αιτίες, την πρόληψη και τη θεραπεία της νόσου του Αλτσχάιμερ, της ανταλλαγής πληροφοριών και του επιπέδου των οικονομικών πόρων σε αυτό το πεδίο, ώστε να αντιμετωπισθούν οι νευροεκφυλιστικές νόσοι, και ιδίως η νόσος του Αλτσχάιμερ, που αποτελεί το σοβαρότερο πρόβλημα για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες,

ΙΔ.  εκτιμώντας ότι η παρούσα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει τα ήδη υφιστάμενα εθνικά σχέδια για την καταπολέμηση της νόσου του Αλτσχάιμερ και άλλων μορφών άνοιας, αλλά αντίθετα να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό της ευρωπαϊκής έρευνας στο θέμα αυτό,

ΙΕ.  εκτιμώντας ότι η άνοια συνιστά συντριπτικό πλήγμα για τους ίδιους τους ασθενείς αλλά και, σε περίπτωση που δεν εξασφαλίζονται επαρκείς υπηρεσίες καλής ποιότητας, μπορεί να αποτελέσει τεράστιο βάρος για τους οικείους και τους νοσηλευτές, λόγω των συγκινησιακών, σωματικών και οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι συγγενείς και φίλοι των ατόμων που έχουν πληγεί από πάσης φύσεως άνοια· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε κάθε οικογένεια με έναν ασθενή είναι κατά μέσο όρο τρία άτομα που επιμερίζονται το βάρος, αυτό σημαίνει ότι οι διάφορες μορφές της νόσου έχουν άμεση επίπτωση στη ζωή 19 εκατομμυρίων Ευρωπαίων,

ΙΣΤ.  εκτιμώντας ότι υπάρχουν ελλείψεις στην ιδρυματική μέριμνα για άτομα πάσχοντα από Αλτσχάιμερ κι ότι οι ελλείψεις θα επιδεινωθούν στο μέλλον· εκτιμώντας ότι υπάρχουν ελλείψεις σε επαγγελματικό υγειονομικό προσωπικό και σε κοινωνικούς αρωγούς ασχολούμενους με άτομα που πάσχουν από Αλτσχάιμερ κι ότι οι ελλείψεις θα επιδεινωθούν στο μέλλον· εκτιμώντας ταυτόχρονα πως είναι σαφές ότι το καλύτερο για αυτούς τους ασθενείς είναι να λάβουν βοήθεια για να παραμείνουν στο οικείο περιβάλλον του σπιτιού τους,

ΙΖ.  εκτιμώντας ότι σε ό,τι αφορά την περίθαλψη των ασθενών και τη φροντίδα τους από νοσηλευτές, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη πρέπει να επιδιώξουν έναν τριπλό στόχο: να εγγυηθούν την ποιοτική περίθαλψη των ασθενών, να εξασφαλίσουν χρόνο ανάπαυλας για τους νοσηλευτές προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους και να επιτρέψουν την κατ' οίκο φροντίδα των ασθενών ή τη χρήση ποιοτικών και καινοτόμων δομών στέγασής τους,

ΙΗ.  εκτιμώντας πως οι σύγχρονες υπηρεσίες τηλε-ιατρικής μπορούν να προσφέρουν μια πολύ αποτελεσματική υποστήριξη στους ασθενείς που πάσχουν από Αλτσχάιμερ, και στα άτομα που τους φροντίζουν, και μπορούν κατά συνέπεια να συμβάλουν σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τους ασθενείς εντός του οικογενειακού τους περιβάλλοντος και να προσφέρουν μια καλή εναλλακτική λύση αντί της ιδρυματικής μέριμνας,

ΙΘ.  εκτιμώντας ότι το στίγμα που συνοδεύει τη νόσο του Αλτσχάιμερ και η συμπεριφορά του κόσμου ως προς την ασθένεια και εκείνους που πάσχουν από αυτή οδηγεί τους ασθενείς και τους οικείους τους στην απομόνωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική προσέγγιση του προβλήματος εξακολουθεί να είναι εσφαλμένη με αποτέλεσμα τον κοινωνικό αποκλεισμό των ασθενών και των συγγενών τους, εκτιμώντας, ως εκ τούτου, ότι χρειάζεται να υπάρξει καλύτερη κατανόηση του στίγματος, της προκατάληψης και των διακρίσεων που συνδέονται με την άνοια ενώ παράλληλα χρειάζεται να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα παρεμποδιστεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και θα ενθαρρυνθεί η ενεργός συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών έτσι ώστε να διαφυλαχθεί η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός των ατόμων με άνοια στον πυρήνα κάθε δράσης,

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών συνδέεται συχνά με τη συναισθηματική κατάσταση των συγγενών τους,

ΚΑ.  εκτιμώντας ότι οι ομάδες στήριξης αντιπροσωπεύουν ένα κατάλληλο χώρο ομαδικού προβληματισμού για την υποστήριξη και τον καταμερισμό της «συνειδητοποιημένης ευθύνης» των συγγενών των ασθενών,

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη πως η νόσος του Αλτσχάιμερ και οι άλλοι τύποι άνοιας δεν πρέπει να θεωρούνται ως ένα φυσιολογικό πρόβλημα με το οποίο έρχονται αντιμέτωποι οι πολίτες στο πλαίσιο της διαδικασίας γήρανσης χωρίς να μπορούν να τύχουν της δέουσας αγωγής, ιατρικής αρωγής και εξειδικευμένης περίθαλψης,

ΚΓ.  εκτιμώντας ότι, μολονότι η κοινωνική συνειδητοποίηση και η επιστημονική γνώση για τη νόσο του Αλτσχάιμερ βελτιώθηκαν σημαντικά, και υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα ότι η νόσος δεν χαρακτηρίζεται μόνο από τα κλινικά συμπτώματα της άνοιας αλλά και από την έναρξη συμπτωμάτων πριν από την εκδήλωση της νόσου, οι θεραπευτικές επιλογές ακόμη περιορίζονται σε αντισυμπτωματικά φάρμακα, εκτιμώντας ότι υπάρχουν σήμερα εντυπωσιακές διαφορές μεταξύ και εντός των ίδιων των κρατών μελών και σοβαρά κενά σε θέματα κατάρτισης και προσόντων του προσωπικού καθώς και διαθέσιμου ιατρικού εξοπλισμού για τη διάγνωση και την έρευνα και εκτιμώντας ότι η διάγνωση του Αλτσχάιμερ γίνεται συχνά μετά την παρέλευση ετών από την έναρξη της νόσου, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η κάθε δυνατή θεραπεία για την επιβράδυνσή της,

ΚΔ.  εκτιμώντας ότι η πρόσφατη πρόοδος στη χρήση αξιόπιστων βιοδεικτών της νόσου Αλτσχάιμερ έχει συμβάλει στην ανάπτυξη νέων κριτηρίων για τον καθορισμό της νόσου του Αλτσχάιμερ ως κλινικής οντότητας που περιλαμβάνει όχι μόνο μία φάση που επηρεάζει τη μνήμη και το πνεύμα αλλά και μία προηγούμενη φάση,

ΚΕ.  εκτιμώντας ότι η νόσος του Αλτσχάιμερ και οι λοιπές μορφές άνοιας δεν πλήττουν μόνο τους ηλικιωμένους αλλά μπορούν να αναπτυχθούν και σε νέους ανθρώπους· ότι κρίνεται σκόπιμο λοιπόν να βελτιωθεί η πρόσβαση στη διάγνωση, την έρευνα και τις υπηρεσίες περίθαλψης, φροντίδας και στέγασης των νεαρών ασθενών,

ΚΣΤ.  εκτιμώντας ότι μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των πολιτών και των επαγγελματιών του κλάδου για τη νόσο του Αλτσχάιμερ, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στον πληθυσμό να αναγνωρίζει τα πρώτα συμπτώματα της νόσου, να επιδιώκει έγκαιρη διάγνωση και πρόσβαση στη θεραπεία και στην παροχή υπηρεσιών σε πρώιμο στάδιο,

ΚΖ.  εκτιμώντας ότι μία μεγαλύτερη επικέντρωση στη φάση εκδήλωσης συμπτωμάτων πριν από την εκδήλωση της νόσου του Αλτσχάιμερ θα μπορούσε να συμβάλει στην ανάπτυξη κατάλληλων θεραπευτικών παρεμβάσεων με γνώμονα την επιβράδυνση της προόδου της νόσου και, σε τελική ανάλυση, της επιβράδυνσης της εμφάνισης στους ασθενείς των πλέον σοβαρών αποδυναμωτικών στοιχείων της νόσου του Αλτσχάιμερ,

ΚΗ.  εκτιμώντας ότι η ανάπτυξη αποτελεσματικών τροποποιητικών παραγόντων της νόσου (κατ' αντίθεση με αμιγώς συμπτωματικούς παράγοντες) αντιπροσωπεύει ένα τομέα κρίσιμης και επείγουσας ανεκπλήρωτης ανάγκης για ασθενείς με τη νόσο του Αλτσχάιμερ,

ΚΘ.  εκτιμώντας επίσης ότι η διάγνωση της νόσου του Αλτσχάιμερ, η οποία εφαρμόζεται σε περίπου το 70 % των περιπτώσεων άνοιας, δεν λαμβάνει εντελώς υπόψη την ποικιλία των εμφανιζόμενων βλαβών στον εγκέφαλο ούτε και ότι οι νέοι και ηλικιωμένοι ασθενείς δεν παρουσιάζουν την ίδια παθολογική και κλινική κατάσταση,

1.  καλεί το Συμβούλιο να κηρύξει την άνοια «ευρωπαϊκή προτεραιότητα» στον τομέα της υγείας και παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ειδικές εθνικές στρατηγικές για τη νόσο του Αλτσχάιμερ προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και υγειονομικές συνέπειες της άνοιας και για την παροχή υπηρεσιών και στήριξης στους ανοϊκούς και στις οικογένειές τους, όπως συμβαίνει σε ορισμένες χώρες μέλη, όπου με το Σχέδιο «Αλτσχάιμερ και συναφείς ασθένειες» το οποίο ξεκίνησε ήδη από το 2008 κατέστη δυνατό να συντονισθεί η ιατρο-κοινωνική φροντίδα και η κλινική και βασική έρευνα για την ασθένεια αυτή σε εθνικό επίπεδο·

2.  χαιρετίζει την ενωσιακή κοινή προγραμματική πρωτοβουλία, που ενθαρρύνεται από τα κράτη μέλη, προκειμένου να προωθηθεί η έρευνα για το Αλτσχάιμερ και για άλλες νευροεκφυλιστικές νόσους και ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξακολουθήσει να εγκαινιάζει δραστηριότητες για την αντιμετώπιση κοινωνικών, τεχνολογικών, περιβαλλοντικών και με τον τομέα της υγείας συνδεομένων προκλήσεων με σκοπό τη θεραπεία του Αλτσχάιμερ και άλλων νευροεκφυλιστικών νόσων·

3.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λαμβάνουν υπόψη τους το θέμα της άνοιας κατά την επεξεργασία μελλοντικών δράσεων στον τομέα της πρόληψης στην υγεία, σε συνδυασμό ειδικότερα με τη διασύνδεση της άνοιας με τα καρδιοαγγειακά νοσήματα, τη διανοητική υγεία, τη σωματική δραστηριότητα, την εκπαίδευση στους τομείς της υγείας και των νέων τεχνολογιών·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να ενημερώνουν τους πολίτες της ΕΕ για τον τρόπο ζωής που μπορεί να καθυστερήσει ή να προλάβει την εμφάνιση της νόσου του Αλτσχάιμερ και των άλλων μορφών άνοιας, προάγοντας επομένως την έννοια του «υγιεινού τρόπου ζωής για ένα υγιές μυαλό'·

5.  προτείνει να εξετάσουν το Συμβούλιο και η Επιτροπή τη δυνατότητα οργάνωσης ενός Ευρωπαϊκού Έτους Διανοητικής Υγείας, που θα συμπληρώνει την Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ στις 21 Σεπτεμβρίου, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση για τις εγκεφαλικές νόσους που συνδέονται με τη γήρανση και να ανιχνευθούν τρόποι και να προσδιοριστούν έγκαιρα συμπτώματα τέτοιων νόσων, με ενημερωτικές εκστρατείες για την πρόληψή τους και ενημέρωσης σχετικά με τις θεραπείες των εγκεφαλικών επεισοδίων· το Ευρωπαϊκό Έτος θα πρέπει επίσης να αποτελέσει αφορμή για την προώθηση της ανταλλαγής καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκές χώρες·

6.  επισημαίνει ότι (α) η συνεχώς αυξανόμενη γήρανση του πληθυσμού και (β) η έντονη πίεση στα δημόσια οικονομικά και στην ιδιωτική παραγωγικότητα, λόγω της αύξησης των δαπανών για τον γηράσκοντα πληθυσμό, θα δημιουργήσει διαρθρωτικό πρόβλημα για τα κράτη μέλη· η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει, κατά συνέπεια, να υιοθετήσει στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της μία πολιτική για την αποφασιστική προώθηση της αρχής της πρόληψης (όσον αφορά τις ιατρικές υπηρεσίες καθώς και την ενθάρρυνση περισσότερο υγιεινών προτύπων διαβίωσης). Οι δείκτες υγείας θα συμβάλουν την σημαντική βελτίωση των οικονομικών δεικτών·

7.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναγνωρίσουν το ρόλο των ενώσεων των ασθενών στον τομέα των νευροεκφυλιστικών ασθενειών και να τις συμπεριλάβουν στις εκστρατείες ενημέρωσης και πρόληψης και στη λήψη μέτρων στήριξης των ατόμων που πάσχουν από άνοια αλλά και στην κατάρτιση των ερευνητικών προγραμμάτων·

8.  προτείνει η Επιτροπή να εξετάσει την καθιέρωση της «Ημέρας του νοσηλευτή» προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για τον κρίσιμο ρόλο των τυπικών και άτυπων νοσηλευτών σε όλη την Ευρώπη και να αναγνωρισθεί ο ρόλος τους·

9.  τονίζει ότι η ανακάλυψη αποτελεσματικών παρεμβάσεων που αποτρέπουν την έναρξη του Αλτσχάιμερ ή καθυστερούν την πρόοδο της νόσου πρέπει να αποκτήσει έναν ιδιαιτέρως κατεπείγοντα χαρακτήρα·

10.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να βελτιώσουν το βαθμό συνειδητοποίησης των πολιτών της Ένωσης απέναντι στην άνοια, ώστε να αναγνωρίζουν τα πρώιμα συμπτώματα της άνοιας και να μπορεί να γίνεται η έγκαιρη διάγνωσή της, να προωθείται η σχετική αγωγή και να παρέχεται η αναγκαία υποστήριξη·

11.  τονίζει την πρωταρχική σημασία της πρόληψης καθώς και τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης με σκοπό τις αποτελεσματικές επεμβάσεις· τονίζει την ανάγκη και καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα επιδημιολογικά και κλινικά στοιχεία για τη στήριξη της άμεσης έρευνας, αποκατάστασης και δράσης, συγκεκριμένα, κατά τα ασυμπτωματικά στάδια και πριν από την έναρξη της αναπηρίας·

12.  διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει προς το παρόν ειδική πολιτική πρόληψης της νόσου του Αλτσχάιμερ και, προς τούτο, ενθαρρύνει τη χάραξη μιας τέτοιας πολιτικής, ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία να στηρίζεται στην ανάγκη να διατηρηθεί ένα περιβάλλον που ευνοεί τη σωματική και πνευματική δραστηριοποίηση των ασθενών, σε μια διατροφή σύμφωνη προς όλα όσα συστήνει η Πλατφόρμα ευρωπαϊκής δράσης σχετικά με τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και την υγεία καθώς και στην ενθάρρυνση κάθε πολιτικής για τη μείωση του καπνίσματος, ενεργού ή παθητικού·

13.  είναι πεπεισμένο ότι τα τεστ έγκαιρης διάγνωσης τα οποία πρόσφατα πρότεινε η Διεθνής Ομάδα εργασίας σχετικά με τα νέα κριτήρια της νόσου του Αλτσχάιμερ, η έρευνα σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου και ο καθορισμός των κριτηρίων έγκαιρης διάγνωσης είναι κεφαλαιώδους σημασίας·

14.  προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να ασχοληθούν ενεργά με τον ορισμό, ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών πρωτοκόλλων έγκαιρης διάγνωσης, τη δημιουργία βιοδεικτών με σκοπό την αξιοποίηση των νεοεμφανιζόμενων θεραπειών τόσο για την άνοια όσο και για το στάδιο πριν από την εκδήλωση της νόσου, και την εκπόνηση ενός κοινού ερευνητικού θεματολογίου στο πεδίο των νευροεκφυλιστικών νόσων και την ανταλλαγή των καλλίτερων πρακτικών στον τομέα της έρευνας για τις νευροεκφυλιστικές νόσους, ώστε να μειωθούν οι κυριότερες ανισότητες μεταξύ και εντός των κρατών μελών ως προς τη διάγνωση και την αγωγή· τονίζει πως οι τυποποιημένες διαδικασίες αξιολόγησης των δεικτών υγείας θα είναι το κλειδί για την ανακάλυψη φαρμάκων και για την ανάπτυξη αποτελεσματικότερης τεχνολογικά υποβοηθούμενης περίθαλψης των πασχόντων από τη νόσο του Αλτσχάιμερ·

15.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα φάρμακα που μπορούν να επιβραδύνουν την έναρξη του Αλτσχάιμερ είναι διαθέσιμα για όλους τους ασθενείς που υποφέρουν από τη νόσο και όχι μόνο για ασθενείς που η σχετική διάγνωση αναφέρεται σε σοβαρές περιπτώσεις Αλτσχάιμερ·

16.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για την εκπόνηση και εφαρμογή μιας κοινής έγκαιρης διάγνωσης βάσει ενός πολυεπιστημονικού ελέγχου της μνήμης του ασθενή και ενός κατάλληλου πρωτοκόλλου κοινοποίησης και ενημέρωσης που να παρέχει στον ασθενή και την οικογένειά του το καλύτερο δυνατό πλαίσιο για την προσέγγιση της έναρξης της νόσου·

17.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ιδρύσουν σε όλη την επικράτειά τους ειδικευμένα κέντρα και να τα εξοπλίσουν με τα κατάλληλα ιατρικά μηχανήματα (συγκεκριμένα μαγνητικούς τομογράφους των οποίων η συμβολή στην έρευνα των ανοιών είναι αναμφισβήτητη)·

18.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, κατά την εκπόνηση σχεδίων δράσης στον τομέα της έρευνας, να λαμβάνουν υπόψη τους την ταχεία επέκταση της άνοιας και της νόσου του Αλτσχάιμερ και τις επιπτώσεις τους·

19.  προτρέπει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν πολιτικές για μια καλύτερη πρόσβαση των ερευνητικών κονδυλίων στον τομέα της άνοιας και της νόσου του Αλτσχάιμερ, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας στον τομέα της πρόληψης, σε επίπεδο ανάλογο προς τις οικονομικές τους επιπτώσεις για την κοινωνία·

20.  επισημαίνει τη σημασία μιας πολυκλαδικής αντίληψης των τρόπων με τους οποίους η συνεργασία και ο συντονισμός των ερευνών σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν να βελτιώσουν τις γνώσεις, τη διάγνωση, την αγωγή, την πρόληψη και την κοινωνική έρευνα προς το συμφέρον των ασθενών, των οικείων τους και των νοσηλευτών τους· εκτιμά πως η έρευνα για την επικύρωση νέων διαγνωστικών κριτηρίων, την ανάπτυξη τεστ έγκαιρης ανίχνευσης και τον εντοπισμό παραγόντων κινδύνου σε ό,τι αφορά την πρόοδο της ασθένειας από το προ-ανοϊκό στάδιο στα προχωρημένα στάδια έχει ζωτική σημασία· συνιστά τη συμμετοχή εκπροσώπων των ασθενών, οργανισμών περίθαλψης και φορέων παροχής ιατρικών υπηρεσιών στην ανωτέρω διεργασία· αποδίδει συνεπώς υψηλή προστιθέμενη αξία στη διενέργεια επιδημιολογικών και κλινικών μελετών ευρείας κλίμακας με διακρατική συνεργασία·

21.  αναγνωρίζει πως είναι σημαντικό σήμερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει 34 σχέδια για τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες κόστους 159 εκατ. ευρώ, φρονεί ωστόσο ότι είναι αναγκαίο στο πλαίσιο του επερχόμενου 8ου ΠΠΕΤΑ να διορθωθεί ο κατακερματισμένος χαραχτήρας της έρευνας, και συγκεκριμένα για το Αλτσχάιμερ, και συμπεριλάβει σχέδια που αφορούν ανεπαρκώς διερευνημένους τομείς μη φαρμακευτικών, συμπεριφορικών και γνωστικών θεραπειών·

22.  εκτιμά πως τα τεστ έγκαιρης διάγνωσης, η έρευνα για τους παράγοντες κινδύνου και τα κριτήρια έγκαιρης διάγνωσης είναι ζωτική· αποδίδει συνεπώς υψηλή προστιθέμενη αξία στη διενέργεια επιδημιολογικών και κλινικών μελετών ευρείας κλίμακας με διακρατική συνεργασία· εκτιμά ως εξίσου σημαντική την Ευρωπαϊκή Έρευνα για την Κατάσταση της Υγείας που θα είναι σε θέση να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες μέσω της γνωστικής δοκιμασίας, ως προς τον αριθμό των ατόμων που παρουσιάζουν πρώιμες γνωστικές δυσλειτουργίες·

23.  καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες των γυναικών, οι οποίες αποτελούν τον διπλάσιο αριθμό πασχόντων, και ένα δυσανάλογο αριθμό νοσηλευτών, στους τομείς της ιατρικής και κοινωνικής έρευνας, της υγείας, της απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών·

24.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μακροπρόθεσμες πολιτικές και μακροπρόθεσμα σχέδια δράσης στους τομείς της περίθαλψης και της πρόληψης, που να προβλέπουν και να προλαμβάνουν τις κοινωνικές και δημογραφικές τάσεις και να εστιάζονται στην υποστήριξη που προσφέρουν στην οικογένεια του ασθενούς εκείνοι που τον φροντίζουν, παρέχοντας έτσι κοινωνική προστασία στα ευπαθή άτομα που πάσχουν από άνοια·

25.  τονίζει τη σημασία της πρόληψης της νόσου του Αλτσχάιμερ, ενθαρρύνοντας έναν υγιεινό τρόπο ζωής, συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής και κοινωνικής δραστηριότητας, και προάγοντας την καλή διατροφή και τη φυσική άσκηση·

26.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ένα Στρατηγικό Ερευνητικό Σχέδιο Δράσης που θα καθορίζει τις μεσομακροπρόθεσμες ερευνητικές ανάγκες και στόχους στο πεδίο των νευροεκφυλιστικών νόσων, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών για την εξασφάλιση περίθαλψης, ιδίως στον τομέα του Αλτσχάιμερ· Αυτά τα σχέδια δράσης πρέπει να επενδύσουν στην ενίσχυση του δυναμικού των νέων ερευνητών και να στηρίξουν καινοτόμες μεθόδους έρευνας μέσα από τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα· συνιστά την ενθάρρυνση της ανάπτυξης κέντρων αριστείας για ειδικούς ερευνητικούς τομείς και την εμπλοκή σε αυτά εκπροσώπων ασθενών, οργανώσεων νοσηλευτών και παρόχων δημόσιας/ιδιωτικής υγειονομικής περίθαλψης·

27.  καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με την Επιτροπή για τη διερεύνηση πιθανών πρωτοβουλιών για την παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή του κοινού ερευνητικού θεματολογίου·

28.  καλεί τα κράτη μέλη να επεξεργασθούν σχέδια δράσης για τη βελτίωση της ευεξίας και της ποιότητας ζωής των ασθενών που πάσχουν από τη νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας, καθώς και των οικογενειών τους·

29.  καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να υποστηρίξουν στο μέτρο του δυνατού το Παρατηρητήριο Ερευνών για την Άνοια της Οργάνωσης Alzheimer Europe, ως χρήσιμου εργαλείου για τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων σε ασθενείς και στους νοσηλευτές τους·

30.  επισημαίνει τη σημασία της έρευνας ως προς τη σχέση καθώς και τη διαφορά μεταξύ της διαδικασίας γήρανσης και της άνοιας, της άνοιας και της κατάθλιψης στους ηλικιωμένους, και μεταξύ των διαφορών του φύλου και των διαφόρων μορφών άνοιας· προτρέπει τα κράτη μέλη να προωθήσουν περαιτέρω ειδικά προγράμματα στον τομέα της υγείας και της έρευνας που να δίνουν μεγάλη σημασία στις επιλογές και τις προοπτικές του ίδιου του ασθενή, και να διατυπώνουν συστάσεις με επίκεντρο τις αρχές της αξιοπρέπειας και της κοινωνικής ένταξης, προάγοντας έτσι την αυτονομία και την αυτοδιάθεση των ατόμων με άνοια·

31.  καλεί τα κράτη μέλη να αφιερώσουν τους δέοντες πόρους στην υγειονομική υποστήριξη των ασθενών που πάσχουν από τη νόσο του Αλτσχάιμερ και στην ανταλλαγή πληροφοριών και στη δικτυακή εγγραφή των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται στον τομέα αυτό·

32.  τονίζει τη σημασία της κατ' οίκον νοσηλείας των ασθενών και των ηλικιωμένων όπως και τη θεμελιώδη συμβολή των οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και των οργανώσεων εθελοντών σε ό,τι αφορά την υποστήριξη των ασθενών που πάσχουν από Αλτσχάιμερ και άλλες νόσους που συνδέονται με την ηλικία· προτρέπει τα κράτη μέλη να καθιερώσουν μορφές σύμπραξης με αυτές τις οργανώσεις και να στηρίξουν τις δραστηριότητές τους· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν και να αξιοποιήσουν το ρόλο της ανεπίσημης νοσηλείας που παρέχουν τα μέλη της οικογένειας του ασθενή που πάσχει από τις νόσους αυτές·

33.  τονίζει την ανάγκη για ενέργειες οι οποίες δεν εστιάζονται απλώς στη θεραπεία του Αλτσχάιμερ με βάση τα φάρμακα όταν η νόσος έχει εκδηλωθεί, αλλά και σε προληπτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της δίαιτας και της διατροφής, προκειμένου να μειωθούν οι πιθανότητες για την ανάπτυξη του Αλτσχάιμερ· ζητεί εκτεταμένη έρευνα σχετικά με τα αποτελέσματα της δίαιτας και της διατροφής για το Αλτσχάιμερ, καθώς και την παροχή συμβουλών, συμπεριλαμβανομένων συμβουλών για το θέμα της διατροφής, με στόχο να παρεμποδιστεί η ανάπτυξη της νόσου και να διαδοθούν στο κοινό μέσω εκστρατειών ενημέρωσης·

34.  υπογραμμίζει ότι για να γίνουν κατανοητές οι ψυχολογικές και κοινωνικές πτυχές της άνοιας χρειάζεται να πραγματοποιηθεί έρευνα στις οικονομίες της υγείας, στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες και σε μη φαρμακολογικές προσεγγίσεις·

35.  θεωρεί ότι η διάγνωση έγκαιρων συμπτωμάτων διαταραχών της μνήμης θα πρέπει να αποτελεί έναν από τους κομβικούς τομείς στον τομέα της επαγγελματικής υγειονομικής περίθαλψης·

36.  παροτρύνει την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα επεξεργασίας προδιαγραφών ασφαλείας που θα ισχύουν για τα ειδικευμένα ιδρύματα περίθαλψης ηλικιωμένων, για τις κοινότητες στις οποίες αυτοί ανήκουν και για τις περιπτώσεις κατ' οίκον περίθαλψης·

37.  καλεί τα κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή και σε συνδυασμό με τα ερευνητικά ιδρύματα, να εκδώσουν κοινές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προσωπικού που εργάζεται υπό οιαδήποτε ιδιότητα με ασθενείς Αλτσχάιμερ (ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλματα), και για την κατάρτιση των οικογενειακών και άλλων ενημερωμένων νοσηλευτών, ώστε να διασφαλιστεί η σωστή και αποτελεσματική χρήση των υπαρχόντων πόρων· επισημαίνει ότι αυξάνεται ταχέως η ανάγκη για άτομα εξειδικευμένα να εργάζονται με άτομα που πάσχουν από άνοια·

38.  καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν τις ευκαιρίες που προσφέρονται από τις στρατηγικές της ΕΕ 2020 «Μία νέα ατζέντα για θέσεις εργασίας» και «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας» προκειμένου να ενισχυθεί η μελλοντική ικανότητα του εργατικού δυναμικού που ασχολείται με τη φροντίδα ατόμων που πάσχουν από το Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας· νέες εξειδικευμένες θέσεις εργασίας πρέπει να προωθηθούν σε όλη την Ευρώπη με στόχο τη φροντίδα ενός ολοένα και μεγαλύτερου εξαρτώμενου γηράσκοντος πληθυσμού·

39.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε μόχλευση των πόρων της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ένωση καινοτομίας» στη στρατηγική Ευρώπη 2020, καθώς και της σχεδιασθείσας πιλοτικής σύμπραξης σχετικά με τα ενεργά και υγιή γηρατειά (η εκκίνηση της οποίας αναμένεται να γίνει στις αρχές του 2011) για την καταπολέμηση της άνοιας στην Ευρώπη·

40.  τονίζει πως ή πρόσφατη πρόοδος στους τομείς της απεικονιστικής και των βιολογικών δεικτών ανοίγει το δρόμο του εντοπισμού σιωπηρών μοριακών διαδικασιών και πρώιμων συμπτωμάτων της νόσου του Αλτσχάιμερ μέσω, για παράδειγμα, ενός ιχνηθέτη που μελετάται σήμερα και με τον οποίο μπορούν να γίνουν ορατές στον εγκέφαλο οι αμυλοειδείς πλάκες, μια από τις δυο βλάβες που συνδέονται με αυτή τη νόσο·

41.  αναγνωρίζει το ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν οικογένειες, νοσηλευτές και κοινότητες στο να καταστήσουν δυνατή τη συνειδητοποίηση εκ μέρους των πασχόντων ασθενών των δυνατοτήτων τους και ζητεί από τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την οικογένεια, τους νοσηλευτές και την κοινότητα·

42.  τονίζει τη σημασία της ψυχολογικής υποστήριξης των ασθενών και των οικογενειών τους· τονίζει τη σημασία του συνδυασμού της ψυχολογικής αντιμετώπισης της γήρανσης με τα αποτελέσματα της ιατρικής και βιοϊατρικής έρευνας· τονίζει την ανάγκη έρευνας στους τομείς της οικονομίας της υγείας, των κοινωνικών-ανθρωπιστικών πτυχών και στην μη φαρμακευτική προσέγγιση των θεραπειών, προκειμένου να επιτευχθεί η κατανόηση των ψυχολογικών, οικονομικών και κοινωνικών πτυχών της άνοιας και να προωθηθεί η χρήση των υφισταμένων τεχνολογιών (τηλε-ιατρική, ITC, υποστηρικτικές τεχνολογίες κ.λπ.)·

43.  συνιστά η Επιτροπή να εξετάσει πως είναι δυνατόν να επεκταθούν ενωσιακές πρωτοβουλίες στον τομέα των δικαιωμάτων των ατόμων με άνοια, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης προηγμένων οδηγιών (διαθήκες) και του ζητήματος των συστημάτων δικαιωμάτων επιμέλειας·

44.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν την περίπτωση να περιοριστεί η χρήση αντιψυχωτικών φαρμάκων στα σχέδια δράσης τους για την παροχή βοήθειας σε πάσχοντες από το Αλτσχάιμερ, δεδομένου ότι ενώ τα εν λόγω φάρμακα συνταγογραφούνται επί του παρόντος ευρέως για την καταπολέμηση των συνεπειών της άνοιας, έχει αποδειχθεί ότι το ευεργετικό τους αποτέλεσμα είναι περιορισμένο και ότι, επιπλέον, συμβάλλουν σε υπερβολικό αριθμό θανάτων κάθε χρόνο λόγω της συνταγογράφησής τους·

45.  τονίζει με έμφαση ότι η αξιοπρέπεια των ατόμων με Αλτσχάιμερ θα πρέπει να διαφυλαχθεί και να εξαλειφθούν το στίγμα και οι διακρίσεις σε βάρος τους·

46.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναπτύξουν νέες πρωτοβουλίες για να διευκολυνθεί η διάδοση πληροφοριών και στρατηγικών πρόσβασης στην αγορά για καινοτόμες θεραπείες και διαγνωστικές εξετάσεις με σκοπό να αντιμετωπισθούν οι τρέχουσες ανεκπλήρωτες ανάγκες ασθενών με τη νόσο του Αλτσχάιμερ·

47.  προτρέπει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης με κεντρική αποστολή τη μέγιστη δυνατή κάλυψη και τη διασφάλιση ίσης πρόσβασης και ισότητας, να ενθαρρύνει την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε κοινότητες και κατ' οίκον, ώστε να ωφεληθούν άτομα με άνοια ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, εθνότητας, περιουσίας, αναπηρίας, αγροτικής ή αστικής διαμονής· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση για να εξαλείψουν αυτούς τους παράγοντες που επηρεάζουν άνισα την υγεία του πληθυσμού με τρόπο που να μπορούν να αποφευχθούν· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις ανισότητες στον τομέα της υγείας·

48.  καλεί τα κράτη μέλη να είναι ενήμερα για την προληπτική θεραπεία που συμβάλει στην επιβράδυνση της έναρξης της άνοιας και να διασφαλίσουν πρόσβαση σε προσιτή και ποιοτική περίθαλψη για τους πάσχοντες· τονίζει για τα κράτη μέλη ότι τέτοιες υπηρεσίες θα πρέπει να προστατεύονται σε μια περίοδο που επιδιώκεται δημοσιονομική εξυγίανση σε όλη την Ευρώπη·

49.  ζητεί από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα ευρωπαϊκό δίκτυο διασυνδεδεμένων κέντρων αναφοράς που θα μπορούσαν να λειτουργούν συγκεντρωτικά για τις διαγνώσεις, τις θεραπείες και τη μέριμνα στον τομέα της άνοιας και του Αλτσχάιμερ και θα επέτρεπαν την ανταλλαγή και αξιολόγηση πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών·

50.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χαράξουν εξατομικευμένες οδούς περίθαλψης και φροντίδας πολλαπλών ειδικοτήτων και επιστημών που θα συντονίζονται από έναν και μόνο παραπέμποντα ιατρό εξαρχής από τη στιγμή που θα κοινοποιηθεί η διάγνωση, να διευκολύνουν την κατ' οίκο περίθαλψη με την ενισχυμένη χρήση ποικίλων και ειδικευμένων υπηρεσιών κατ' οίκον φροντίδας και περίθαλψης, οικιακών εφαρμογών πληροφορικής και νέων τεχνολογικών πληροφόρησης και επικοινωνίας·

51.  καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν ποικίλες καινοτόμες και ποιοτικές δομές ανάπαυλας για τους νοσηλευτές, όπως τα προσωρινά κέντρα στέγασης και υποδοχής και να εξασφαλίσουν την παρακολούθηση της υγείας των νοσηλευτών προτείνοντάς τους, για παράδειγμα, κατάλληλη ιατρική περίθαλψη και ψυχολογική ή κοινωνική στήριξη·

52.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη, να ενισχύσουν την έρευνα, να βελτιώσουν την πρόσβαση στη διάγνωση και να προσαρμόσουν τις υπηρεσίας περίθαλψης και φροντίδας στις ανάγκες των νεαρών ασθενών·

53.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, μόλις κυκλοφορούν νέες θεραπείες των οποίων η θεραπευτική αποτελεσματικότητα έχει ελεγχθεί και αποδειχθεί, να τις θέτουν το συντομότερο δυνατόν στη διάθεση των ασθενών που πάσχουν από αυτή την ασθένεια·

54.  προτρέπει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση, σε ό,τι αφορά στην άνοια, του ευρέως κοινού και ειδικευμένων/ημι-ειδικευμένων επαγγελματιών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, εκείνων που χαράσσουν την πολιτική στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και των μέσων ενημέρωσης, με σκοπό την καλύτερη αναγνώριση των συμπτωμάτων του Αλτσχάιμερ και την κατανόηση της νόσου και της θεραπείας της· η ευαισθητοποίηση πρέπει να εστιαστεί σε διάφορες παραμέτρους όπως η διάγνωση, η θεραπεία και η ενδεδειγμένη υποστήριξη·

55.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή την έκθεση Bowis του 2006, βάσει της οποίας οι εργοδότες καλούνται να καθιερώσουν πολιτικές για την «ψυχική υγεία στον τόπο εργασίας», ως απαραίτητο μέρος της υγείας των εργαζομένων και της ασφάλειας στον τόπο εργασίας, με στόχο να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας ατόμων με ψυχικές διαταραχές, και ότι αυτές οι πολιτικές θα πρέπει να δημοσιοποιούνται και να παρακολουθούνται στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας στους τομείς της υγείας και της ασφάλειας· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι το Κοινοβούλιο εξακολουθεί να αναμένει τη δημοσιοποίηση των εν λόγω πολιτικών·

56.  τονίζει το μέγεθος των ιατρικών δαπανών που συνεπάγονται η νόσος του Αλτσχάιμερ και οι άλλες μορφές άνοιας και την ανάγκη εξεύρεσης βιώσιμων λύσεων που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη: το άμεσο ιατρικό κόστος (συμπεριλαμβανομένου του κόστους του συστήματος υγείας: δαπάνες ειδικών, φάρμακα, ιατρικές επισκέψεις, περιοδικοί έλεγχοι), το άμεσο κοινωνικό κόστος (συμπεριλαμβανομένου του κόστους των επίσημων υπηρεσιών εκτός ιατρικού συστήματος: δημοτικές υπηρεσίες, κατ' οίκον περίθαλψη, προμήθεια τροφίμων, μεταφορές, και εισαγωγή των ασθενών σε ειδικευμένους οίκους ευγηρίας, όπου μπορούν να τυγχάνουν ιατρικής περίθαλψης), και τα ανεπίσημα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που συνδέονται με τη μειωμένη αποδοτικότητα σε περίπτωση παράτασης των ετών εργασίας, τη μειωμένη παραγωγή λόγω πρόωρης συνταξιοδότησης των ατόμων, ενδεχόμενων αδειών ασθενείας, ή ενδεχόμενου θανάτου)·

57.  προτρέπει τα κράτη μέλη να ετοιμάσουν ενημερωτικές εκστρατείες για το ευρύ κοινό αλλά και για ειδικές πληθυσμιακές κατηγορίες, όπως π.χ. μαθητές, επαγγελματίες νοσηλευτές και κοινωνικούς λειτουργούς, με σύγκριση και ανταλλαγή εμπειριών για τα μέτρα στήριξης των οικογενειακών νοσηλευτών, των ενώσεων ασθενών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, μέσω της δημοσίευσης και διανομής ενημερωτικών φυλλαδίων, συμπεριλαμβανομένων επιγραμμικών πληροφοριών, για την κατάρτιση και οργάνωση των εθελοντών λειτουργών και των βοηθών σε νομικά θέματα, θέματα ψυχολογίας και υγείας που εργάζονται τόσο στο σπίτι όσο και σε διημερεύοντες σταθμούς, μέσω της προώθησης ή ίδρυσης ενώσεων Αλτσχάιμερ, ώστε να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ανταλλάσσουν εμπειρίες· τονίζει τη σημασία, σε όλες τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης, της ικανότητας για την αναγνώριση των συμπτωμάτων της άνοιας·

58.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν, σε εθελοντική βάση, την πρακτική δωρεάν προσυμπτωματικών ελέγχων της μνήμης, για εκείνες τις ομάδες του πληθυσμού οι οποίες, σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα, παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο για την ανάπτυξη της νόσου του Αλτσχάιμερ ή άλλων ασθενειών άνοιας·

59.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν τον προβληματισμό και μια ηθική προσέγγιση έναντι των ασθενών για να εγγυηθούν το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, και να διερευνήσουν τις πτυχές του νομικού καθεστώτος του πάσχοντος από νευροεκφυλιστικές ασθένειες για να καλυφθεί νομικά το πεδίο στέρησης της ελευθερίας και νομικής προστασίας του ασθενούς·

60.  ζητεί να αναγνωρισθούν οι ενώσεις Αλτσχάιμερ ως πρωταρχικοί εταίροι και να επιδιωχθεί η συμμετοχή τους 1) στον καθορισμό συστάσεων πρόληψης και βέλτιστων πρακτικών και στη διάδοσή τους στο ευρύ κοινό, 2) στην παροχή εξαιρετικά αναγκαίων πληροφοριών και στήριξης σε άτομα με άνοια και στους νοσηλευτές τους, 3) στην εκπροσώπηση των αναγκών ατόμων με άνοια και των νοσηλευτών τους έναντι των υπευθύνων για τη χάραξη της πολιτικής, και 4) στην προώθηση συμπράξεων με το ιατρικό επάγγελμα για την εξασφάλιση μιας ολιστικής προσέγγισης· επισημαίνει ότι προκειμένου να επιτευχθεί τούτο, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να διερευνήσουν τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δημόσιας Υγείας για την εξασφάλιση τακτικής βασικής χρηματοδότησης των Ευρωπαϊκών Ενώσεων για τη νόσο του Αλτσχάιμερ, και να ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις ενώσεις Αλτσχάιμερ σε εθνικό επίπεδο·

61.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ομάδες στήριξης επαγγελματιών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίοι εργάζονται στα νοσηλευτικά ιδρύματα, ομάδες στήριξης συγγενών νοσηλευομένων ασθενών, συγγενών που συνδράμουν τον ασθενή κατ' οίκον και επαγγελματιών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατ' οίκον·

62.  καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, μαζί με το Κοινοβούλιο, να προαγάγουν την αυτονομία των ατόμων που πάσχουν από άνοια και να διασφαλίσουν την αξιοπρέπειά τους και την κοινωνική ένταξή τους μέσω του σχεδίου δράσης στον τομέα της υγείας, και να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις καλύτερες πρακτικές για το σεβασμό των δικαιωμάτων των ευπαθών ατόμων και την καταπολέμηση της κακομεταχείρισης των ατόμων με άνοια·

63.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προωθήσουν, για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, την ανάπτυξη συμπράξεων τόσο μεταξύ δημοσίων ιδρυμάτων όσο και μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών ιδρυμάτων, αξιοποιώντας με τον τρόπο αυτό τις εγκαταστάσεις, τους πόρους και την εμπειρία τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, ώστε να αντιμετωπισθούν οι επιπτώσεις της νόσου του Αλτσχάιμερ και των άλλων μορφών άνοιας·

64.  υπογραμμίζει την τεράστια πρόοδο που εναπομένει να σημειωθεί σε θέματα πρόσβασης στις θεραπευτικές δοκιμές για τους πάσχοντες από Αλτσχάιμερ ή συναφείς ασθένειες προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα των νέων μορίων· τονίζει δε ότι αυτός ο προβληματισμός πρέπει να συνεχισθεί και κατά την προσεχή αναθεώρηση της οδηγίας της ΕΕ για τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων (2001/20/ΕΚ)·

65.  δεδομένου του βίαιου αντίκτυπου που έχει το Αλτσχάιμερ επί της μνήμης και των πνευματικών ικανοτήτων, ζητεί από τα κράτη μέλη να χαράξουν εθνικές στρατηγικές προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να παρέχουν τις οικονομικές ενισχύσεις στους ασθενείς και να αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ελέγχουν ότι αυτές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο υπέρ του ασθενούς·

66.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0313.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0306.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου