Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/3018(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0023/2011

Rozpravy :

PV 18/01/2011 - 16
CRE 18/01/2011 - 16

Hlasovanie :

PV 19/01/2011 - 6.12

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0018

Prijaté texty
PDF 141kWORD 68k
Streda, 19. januára 2011 - Štrasburg
Situácia na Haiti rok po zemetrasení: humanitárna pomoc a obnova
P7_TA(2011)0018RC-B7-0023/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. januára 2011 o situácii na Haiti rok po zemetrasení: humanitárna pomoc a obnova

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Medzinárodnú konferenciu darcov pre novú budúcnosť Haiti, ktorá sa konala v New Yorku 31. marca 2010, a správu zo služobnej cesty delegácie Výboru pre rozvoj Európskeho parlamentu do New Yorku,

–  so zreteľom na Akčný plán národnej obnovy a rozvoja Haiti: veľké projekty do budúcnosti z marca 2010,

–  so zreteľom na závery mimoriadneho zasadnutia Rady pre zahraničné veci, ktoré sa uskutočnilo v Bruseli 18. januára 2010,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o zemetrasení na Haiti z 19. januára 2010,

–  so zreteľom na závery prípravnej ministerskej konferencie, ktorá sa uskutočnila 25. januára 2010 v Montreale,

–  so zreteľom na Európsky konsenzus o humanitárnej pomoci, ktorý v decembri 2007 podpísali tri európske inštitúcie,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. februára 2010 o nedávnom zemetrasení na Haiti(1),

–  so zreteľom na správu z misie Výboru pre rozvoj Európskeho parlamentu na Haiti (od 25. do 27. júna 2010),

–  so zreteľom na správu Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ z 30. augusta 2010 o prieskumnej misii na Haiti a v Dominikánskej republike,

–  so zreteľom na spoločný dokument podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej a komisárky Kristaliny Georgievovej o poučeniach vyplývajúcich z reakcie EÚ na katastrofu v Haiti z júna 2010,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie o schopnosti európskej reakcii na katastrofy z 26. októbra 2010 (KOM(2010)0600),

–  so zreteľom na stabilizačnú misiu Organizácie Spojených národov na Haiti (MINUSTAH),

–  so zreteľom na správu Michela Barniera s názvom Za európske jednotky civilnej ochrany: európsku pomoc, uverejnenú v máji 2006,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže zemetrasenie so silou 7,3 stupňa Richterovej stupnice, ktoré zasiahlo Haiti 12. januára 2010, si vyžiadalo 222 750 obetí, postihlo 3 milióny ľudí a viedlo k presídleniu 1,7 milióna ľudí, z ktorých vyše milióna naďalej žije v neorganizovaných táboroch, ktoré mali byť dočasné, a keďže združenia na ochranu ľudských práv uvádzajú, že životné podmienky v neorganizovaných táboroch sú „hrozné“ a že ženy sú vystavené znásilneniam a sexuálnemu násiliu,

B.  keďže 2,5 až 3,3 milióna osôb nemá v súčasnosti zabezpečenú potravu, a to v krajine, v ktorej 60 % populácie žije vo vidieckych oblastiach a 80 % v absolútnej chudobe,

C.  keďže rok po zemetrasení je situácia na Haiti naďalej chaotická, krajina sa stále nachádza v núdzovej situácii a naštartovanie obnovy mešká,

D.  keďže vzhľadom na desaťročia chudoby, zhoršovania životného prostredia, zraniteľnosti pri mnohých prírodných katastrofách, násilia, politickej nestability a diktatúry sa táto krajina stala najchudobnejšou krajinou amerického kontinentu, kde pred katastrofou žila väčšina z 12 miliónov obyvateľov z menej ako dvoch dolárov na deň, a keďže škody spôsobené zemetrasením ešte zhoršili neschopnosť štátu poskytovať základné verejné služby, a teda aktívne podporiť úsilie o pomoc a obnovu,

E.  keďže do dnešného dňa bolo z 10 miliárd USD (s dvoma lehotami: 18 mesiacov a tri roky) prisľúbených na medzinárodnej konferencii darcov pre obnovu Haiti, ktorá sa konala 31. marca 2010 v New Yorku, skutočne poskytnutých iba 1,2 miliardy USD,

F.  keďže nedávna tragédia na Haiti poukázala na potrebu posilniť nástroje, ktoré má Únia k dispozícii na boj proti katastrofám (humanitárna pomoc a mechanizmus Spoločenstva na civilnú ochranu), a to v oblasti účinnosti, rýchlosti, koordinácie a zviditeľnenia,

G.  keďže na návrh Haiti bol vytvorený dočasný výbor pre obnovu Haiti (DVOH) s cieľom zabezpečiť koordináciu a účinné využívanie zdrojov a uplatniť akčný plán rozvoja Haiti; keďže Európska komisia ako hlavný darca je členom DVOH a má hlasovacie právo,

H.  keďže odstránenie trosiek predstavuje hlavný problém pri obnove krajiny – doteraz bola odstránená iba veľmi malá časť – a keďže pri súčasnom tempe bude potrebných aspoň 6 rokov na odstránenie miliónov kubických metrov trosiek,

I.  keďže epidémia cholery, ktorá vypukla 19. októbra 2010, si do dnešného dňa vyžiadala vyše 3 000 obetí a keďže viac ako 150 000 ľudí je nakazených; keďže šírenie epidémie poukazuje na zrejmé štrukturálne nedostatky haitského štátu a hranice systému medzinárodnej pomoci a misie MINUSTAH a keďže činnosti zamerané na boj proti cholere sú ovplyvnené predovšetkým súčasnou politickou krízou v dôsledku volieb,

J.  keďže z celkovej sumy 174 miliónov USD získala OSN na boj s epidémiou cholery len 44 miliónov USD,

K.  keďže v prípade, že sa nepodarí epidémiu zlikvidovať, Svetová zdravotnícka organizácia predpovedá v najbližších dvanástich mesiacoch 400 000 nových prípadov cholery,

L.  keďže voľby z 28. novembra 2010, ktorých predbežné výsledky boli oznámené začiatkom decembra, viedli k násilným demonštráciám na Haiti a k mnohým výpovediam o podvodoch; keďže medzinárodné spoločenstvo by malo podporovať transparentný a zákonný volebný proces s cieľom zabezpečiť vierohodnosť volieb, ktorá je nevyhnutná pre obnovu krajiny, a keďže prioritou je ochrana civilistov,

1.  opakovane potvrdzuje svoju solidaritu s obyvateľmi Haiti, ktorí sa stali obeťami zemetrasenia a cholery, a zdôrazňuje, že obnova musí zahŕňať diskusiu s haitským obyvateľstvom a občianskou spoločnosťou, ako aj ich zapojenie;

2.  naliehavo žiada medzinárodné spoločenstvo vrátane Európskej únie, aby vyvinuli pevné a dlhotrvajúce úsilie a bezodkladne splnili všetky sľuby prijaté na medzinárodnej konferencii darcov v New Yorku; ďalej zdôrazňuje, že všetka európska humanitárna pomoc a pomoc pri obnove sa poskytuje formou darov, a nie návratných pôžičiek;

3.  pripomína výraznú mobilizáciu medzinárodného spoločenstva po ničivom zemetrasení na Haiti a jeho skutočnú politickú vôľu podporovať obnovu Haiti iným spôsobom bez opakovania chýb z minulosti a raz a navždy vyriešiť všetky hlboké príčiny chudoby na Haiti;

4.  vyjadruje poľutovanie nad rozsahom katastrofy na Haiti, ktorej následky sú rok po zemetrasení ešte stále jasne viditeľné; víta výšku humanitárnej pomoci Európskej komisie v prospech Haiti v sume 120 miliónov EUR (z toho 12 miliónov na boj proti cholere) a humanitárnej pomoci členských štátov Únie, ktorá predstavuje približne 200 miliónov EUR, a angažovanosť európskej komisárky poverenej medzinárodnou spoluprácou, humanitárnou pomocou a krízovými opatreniami, ako aj GR ECHO a jeho odborníkov;

5.  zdôrazňuje, že zavedenie zoskupení (clusters) umožnilo koordináciu humanitárnej pomoci na mieste, ale že táto metóda dosiahla svoj limit vzhľadom na rozmanitosť humanitárnych aktérov a komplexnosť krízovej situácie z dôvodu veľkej koncentrácie v mestách;

6.  víta úsilie humanitárnych organizácií (Červený kríž, MVO, OSN) a členských štátov a prácu, ktorú uskutočnili, a zdôrazňuje, že je potrebné informovať o účinkoch humanitárnych zásahov, ktoré nie sú viditeľné, a skutočnosť, že situáciu bolo možné zvládnuť predovšetkým zabezpečením starostlivosti o ranených, zásobovaním pitnou vodou a potravinami, ako aj zabezpečením dočasných prístreší;

7.  konštatuje, že epidémia cholery odhalila takmer úplnú neschopnosť haitského štátu čeliť chorobe, ktorej sa dá ľahko predísť a ktorá sa dá ľahko liečiť, a hranice systému medzinárodnej pomoci v krajine, v ktorej sa hromadne vykonáva humanitárna činnosť (12 000 mimovládnych organizácií); zdôrazňuje, že humanitárni aktéri nesmú a nemôžu pokračovať v zmierňovaní nedostatkov haitského štátu alebo ho naďalej nahrádzať a že je potrebné bezodkladne konať v oblasti rozvoja z dlhodobého hľadiska, predovšetkým zabezpečením prístupu k zdravotnej starostlivosti, pitnej vode a kanalizácii;

8.  víta spoločný záväzok Komisie a členských štátov vo výške 1,2 miliardy EUR (z toho 460 miliónov na nehumanitárnu pomoc Komisie), ktorý prijali na medzinárodnej konferencii darcov pre obnovu Haiti; opakovane žiada, aby Európska únia zohrávala ako hlavný poskytovateľ finančnej pomoci vedúcu politickú úlohu v úsilí o obnovu;

9.  žiada Komisiu a členské štáty, aby sa v rámci úsilia o obnovu na Haiti zamerali na miestnu výrobu potravín a potravinovú bezpečnosť prostredníctvom rozvoja vidieckej infraštruktúry a pomoci malým poľnohospodárom, a to v rámci spoločného prístupu k plánovaniu svojich prostriedkov na obnovu Haiti a v rámci preskúmania plánovania zostávajúcich finančných prostriedkov Komisie v polovici obdobia, keďže zo 460 miliónov EUR oznámených v New Yorku je 169 miliónov EUR stále k dispozícii; žiada vykonávanie nového akčného rámca pre potravinovú bezpečnosť, ktorý Európska komisia ohlásila v marci 2010;

10.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že dočasný výbor pre obnovu Haiti, ktorý musí zohrávať kľúčovú úlohu pri koordinácii obnovy, začal pracovať s oneskorením; vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom informácií o jeho fungovaní a účinnosti a žiada Komisiu, aby sa ako člen DVOH zasadila o urýchlenie uplatnenia mandátu výboru a prehodnotenie jeho fungovania a aby Európskemu parlamentu predložila správu o činnosti DVOH, využívaní zdrojov a prostriedkoch skutočne použitých na obnovu, tak ako bolo prisľúbené na konferencii v New Yorku;

11.  uznáva, že dočasný výbor pre obnovu Haiti, ktorý je ústrednou štruktúrou riadenia obnovy, môže efektívne fungovať iba v prípade, že sa obnovia schopnosti haitského štátu a vymenia sa haitskí vedúci predstavitelia, ktorí musia byť zvolení v transparentných a legitímnych voľbách, a za predpokladu skutočnej politickej vôle prijímať rozhodnutia nevyhnutné na začatie tohto obrovského projektu;

12.  naliehavo vyzýva vládu Haiti, aby si plnila záväzky, ktoré prijala v rámci plánu národnej obnovy, týkajúce sa posilnenia autority štátu, zefektívnenia miestnej správy, posilnenia kapacít miestnych a vnútroštátnych inštitúcií, ako aj zavedenia koncepcie politickej, hospodárskej a inštitucionálnej decentralizácie;

13.  zastáva názor, že miestnym orgánom a zástupcom občianskej spoločnosti by sa mala poskytovať väčšia podpora a mali by byť väčšmi zapojení do rozhodovacieho procesu;

14.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Haiťania majú k dispozícii iba lopaty, motyky a fúriky na odstraňovanie ton trosiek, ktoré blokujú hlavné mesto, čo je úplne neprimerané vzhľadom na závažnosť situácie; zdôrazňuje, že odstraňovanie trosiek je nevyhnutné pre obnovu Haiti; vyjadruje poľutovanie nad tým, že na odstraňovanie sutín neboli uvoľnené prakticky žiadne finančné prostriedky, a vyzýva Komisiu, aby poskytla finančnú a technickú pomoc na odstraňovanie trosiek;

15.  vyzýva OSN, aby prehodnotila mandát misie MINUSTAH, pričom sa osobitne zameria na bezpečnostné otázky, a vyjadruje obavy v súvislosti s jej účinnosťou vzhľadom na nedávne udalosti, epidémiu cholery a prebiehajúce voľby;

16.  vyjadruje poľutovanie nad veľkou bytovou krízou na Haiti; zdôrazňuje, že premiestnenie ľudí bez prístrešia, ktorí sú väčšinou ubytovaní v dočasných táboroch v hlavnom meste Port-au-Prince, naráža na nedostatok voľných pozemkov, neexistujúci pozemkový systém a skutočnosť, že veľa pozemkov je v rukách zahraničných Haiťanov, a vyzýva haitské orgány, aby prejavili politickú vôľu prijať proaktívne opatrenia, najmä vyvlastňovanie;

17.  vyjadruje svoje rastúce obavy zo situácie najzraniteľnejších osôb, najmä žien a detí, po zemetrasení, ktoré v plnej miere ohrozilo viac ako 800 000 detí, ktoré boli vystavené nebezpečenstvu násilia, sexuálneho zneužívania, obchodu s ľuďmi, vykorisťovania a opustenia, a žiada Európsku úniu (Komisiu), aby sa výrazne angažovala v rámci obnovy ochranného a spoľahlivého rámca života pre deti s cieľom podporiť proces zavedenia systému sociálnej ochrany na Haiti a reformu vzdelávania, a žiada zlepšenie životných a bezpečnostných podmienok v táboroch;

18.  žiada Európsku úniu, aby spolupracovala s vládou Haiti na vypracovaní súhrnných právnych predpisov na ochranu práv detí a na začlenení povinností vyplývajúcich z mnohých medzinárodných nástrojov, ktoré Haiti ratifikovalo, v oblasti práv dieťaťa, ľudských práv, odstránenia otroctva a ochrany práv dieťaťa do vnútroštátneho práva;

19.  domnieva sa, že je mimoriadne dôležité, aby Komisia podporovala vykonávanie procesu identifikácie, registrácie a vyhľadávania rodín v prípade detí odlúčených od rodín a zvýšila osobitnú ostražitosť na hraniciach s cieľom bojovať proti obchodovaniu s deťmi a ich nezákonnej adopcii;

20.  zdôrazňuje skutočnosť, že je dôležité okamžite vytvoriť schopnosť haitského štátu postarať sa o fungovanie demokracie a dobrej správy krajiny, ktorá je nevyhnutná na obnovu krajiny, a dohliadať na účasť občianskej spoločnosti a haitského obyvateľstva;

21.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad súčasnou politickou krízou v dôsledku výsledkov prezidentských a parlamentných volieb, ktoré zahraničné pozorovateľské misie dôrazne spochybnili a len opatrne uznali a ktoré sú v súčasnosti predmetom opätovného sčítavania hlasov odborníkmi vyslanými Organizáciou amerických štátov (OAŠ), ktorá vo svojej správe vydanej vo štvrtok 13. januára 2011 odporučila, aby kandidát vládnucej strany Jude Célestin odstúpil v prospech Michela Martellyho vzhľadom na dôkazy o podvode;

22.  žiada, aby Európska únia urobila všetko, čo je v jej moci, na dôraznú podporu zákonného a transparentného volebného procesu a hladkého priebehu druhého kola volieb odloženého na február, aby sa predišlo tomu, že Haiti sa dostane do ešte hlbšej krízy; domnieva sa, že iba legitímne zvolený prezident a poslanci budú môcť prijať potrebné rozhodnutia, a zastáva názor sa, že obnova si vyžaduje stabilitu a politickú vôľu;

23.  naliehavo vyzýva medzinárodné spoločenstvo a Európsku úniu, aby úzko spolupracovali s budúcimi haitskými orgánmi a aby im pomáhali pri organizovaní ich inštitúcií a štátnej moci v záujme nadobudnutia novej rovnováhy na všetkých úrovniach a v záujme plne funkčnej demokracie, a to počas celého procesu obnovy;

24.  zdôrazňuje zásadný význam toku kapitálu, ktorý predstavujú finančné prostriedky od haitskej diaspóry plynúce bez sprostredkovateľov priamo do rúk haitského obyvateľstva, ktoré ich môže rýchlo využiť na uspokojenie naliehavých potrieb; žiada členské štáty a vládu Haiti, aby uľahčili uskutočňovanie prevodov finančných prostriedkov migrantov a aby sa usilovali o zníženie nákladov na tieto prevody;

25.  naliehavo vyzýva Úniu a jej členské štáty, aby obnovu a rekonštrukciu Haiti zahrnuli medzi svoje hlavné priority; zdôrazňuje, že práve teraz je čas pomôcť Haiti stať sa hospodársky a politicky silnou a sebestačnou krajinou, a vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby to využilo ako príležitosť odstrániť raz a navždy základné príčiny chudoby na Haiti;

26.  žiada Komisiu, aby v duchu Európskeho konsenzu o humanitárnej pomoci v spolupráci s vládou, miestnymi orgánmi a občianskou spoločnosťou vyvinula výrazné úsilie s cieľom zahrnúť prípravu na katastrofy a zníženie rizika katastrof do činnosti v naliehavej fáze a vo fáze dlhodobého rozvoja;

27.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila návrhy na vytvorenie európskej jednotky civilnej ochrany vychádzajúcej z európskeho mechanizmu civilnej ochrany;

28.  konštatuje, že humanitárna pomoc je na Haiti prítomná už desaťročia a že väzba medzi núdzovou pomocou, obnovou a rozvojom má v tejto kríze nesmierny význam; zdôrazňuje, že je životne dôležité, aby OSN mala aj naďalej na starosti koordináciu všetkých civilných a vojenských operácií so zreteľom na obnovenie bezpečnosti a humanitárnu pomoc, ako aj obnovu a rozvoj;

29.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii a členským štátom, prezidentovi a vláde Haiti, zástupcovi generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti a koordinátorovi núdzovej pomoci OSN, ako aj Svetovej banke a MMF.

(1) Ú. v. EÚ C 341 E, 16.12.2010, s. 5.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia