Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2981(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0031/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0031/2011

Συζήτηση :

PV 18/01/2011 - 18
CRE 18/01/2011 - 18

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2011 - 6.13
CRE 19/01/2011 - 6.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0019

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 284kWORD 51k
Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο
Παραβίαση της ελευθερίας έκφρασης και διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού στη Λιθουανία
P7_TA(2011)0019B7-0031/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με την παραβίαση της ελευθερίας έκφαρσης και τις διακρίσεις για λόγους γενετήσιου προσανατολισμού στη Λιθουανία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις διεθνείς πράξεις που εγγυώνται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και απαγορεύουν τις διακρίσεις, μεταξύ των οποίων ιδίως περιλαμβάνεται η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 6 και 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 19 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣλΕΕ), που δεσμεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και να παρέχουν τα μέσα σε επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση των διακρίσεων και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα το άρθρο 11, που εγγυάται το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και το άρθρο 21, που απαγορεύει τις διακρίσεις για λόγους γενετήσιου προσανατολισμού,

–  έχοντας υπόψη τα σχέδια τροπολογιών στον Κώδικα Διοικητικών Παραβάσεων της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (αριθ. XIP-2595),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωμοδότησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (αριθ. 11-30-01),

–  έχοντας υπόψη τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων για λόγους γενετήσιου προσανατολισμού και της ομοφοβίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, του Νοεμβρίου 2010, με τίτλο «ομοφοβία, τρανσφοβία και διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με την κατάσταση στη Λιθουανία μετά την έγκριση του νόμου για την προστασία των ανηλίκων(1),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την ομοφοβία, την προστασία των μειονοτήτων και τις πολιτικές κατά των διακρίσεων, και ιδίως εκείνα σχετικά με την ομοφοβία στην Ευρώπη(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5 και το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 16 Δεκεμβρίου 2010, το λιθουανικό κοινοβούλιο (Seimas) ανέβαλε την ψηφοφορία επί ενός νομοσχεδίου που τροποποιεί τον Κώδικα Διοικητικών Παραβάσεων ώστε να τιμωρείται η «δημόσια προώθηση των ομοφυλοφιλικών σχέσεων» με πρόστιμο μεταξύ 2.000 και 10.000 Litas (580-2.900 ευρώ), διότι οι τροπολογίες δεν είχαν ακόμη εξετασθεί από τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές και συνεχίζουν να βρίσκονται υπό εξέταση από τις εθνικές αρχές της Λιθουανίας,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 8 Δεκεμβρίου 2010, η Επιτροπή Παιδείας, Επιστημών και Πολιτισμού της Seimas διέγραψε τον γενετήσιο προσανατολισμό από τον κατάλογο των λόγων για την παροχή προστασίας κατά τα προβλεπόμενα όσον αφορά την ισότητα ευκαιριών στον νόμο για την Παιδεία (άρθρο 5, παράγραφος 1),

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη τα σχέδια τροπολογιών στον Κώδικα Διοικητικών Παραβάσεων έρχονται σε αντίθεση με το άρθρο 25 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, το οποίο ορίζει ότι «κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να εμποδίζεται από την αναζήτηση και διάδοση πληροφοριών και ιδεών» και με το άρθρο 29 που ορίζει ότι «όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι απέναντι στο νόμο , καθώς και ενώπιον των δικαστηρίων και των λοιπών θεσμικών οργάνων και υπαλλήλων του κράτους. Δεν περιορίζονται τα δικαιώματα των ανθρώπων, ούτε δίδονται σε αυτούς προνόμια, για λόγους φύλου, φυλής, εθνικότητας, γλώσσας, καταγωγής, κοινωνικής θέσης, πίστης, πεποιθήσεων ή απόψεων»,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Λιθουανίας εξέφρασε τη γνώμη πως τα σχέδια τροπολογιών στον Κώδικα Διοικητικών Παραβάσεων αντιβαίνουν τις υποχρεώσεις της Λιθουανίας στο πλαίσιο του Συντάγματός της, αλλά και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και του Διεθνούς Συμφώνου για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελευταία έκθεση του Οργανισμού για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, του Νοεμβρίου 2010, με τίτλο «ομοφοβία, τρανσφοβία και διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου», καταλήγει ότι «οι τροποποιήσεις θα μπορούσαν να ποινικοποιήσουν σχεδόν κάθε δημόσια έκφραση ή επίδειξη ομοφυλοφιλικότητας, ή τις σχετικές πληροφορίες»,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιούνιο του 2009, η Seimas υπερψήφισε με μεγάλη πλειοψηφία την τροποποίηση του νόμου «για την προστασία των ανηλίκων από τις αρνητικές συνέπειες δημόσιων πληροφοριών», απαγορεύοντας στους ανήλικους την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την ομοφυλοφιλία,

Ζ.  εκτιμώντας ότι η έννοια της «εκδήλωσης ή προώθησης μορφών γενετήσιου προσανατολισμού», στον νόμο για τη διαφήμιση, παραμένει ασαφής,

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τη σύνταξη του παρόντος ψηφίσματος προκάλεσαν μια σειρά ανησυχητικών γεγονότων, όπως η έγκριση του νόμου για την προστασία των ανηλίκων από τις αρνητικές συνέπειες δημόσιων πληροφοριών, η επιχειρηθείσα απαγόρευση, εκ μέρους τοπικών αρχών, της διεξαγωγής ομοφυλοφιλικών παρελάσεων («gay pride») ή πορειών ισότητας και η χρήση εμπρηστικής, γεμάτης μίσους ή απειλητικής γλώσσας από ηγετικές πολιτικές και κοινοβουλευτικές φυσιογνωμίες,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 17 Μαΐου 2010, Διεθνή Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Viviane Reding, η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Catherine Ashton, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Herman van Rompuy και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Jerzy Buzek καταδίκασαν ομόφωνα κάθε είδους ομοφοβία και εφαρμογή διακρίσεων για λόγους γενετήσιου προσανατολισμού,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 1990, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διέγραψε την ομοφυλοφιλία από τον κατάλογο των ψυχικών νοσημάτων, ότι καμία αξιόπιστη έρευνα δεν δείχνει η εκπαίδευση των παιδιών και των νέων σε θέματα σεξουαλικότητας μπορεί να επηρεάσει τον γενετήσιο προσανατολισμό τους, καθώς και ότι η εκπαίδευση σε σχέση με την πολυμορφία γενετήσιων προσανατολισμών ενθαρρύνει την ανεκτικότητα και την αποδοχή της διαφορετικότητας,

1.  υπερασπίζεται τις αξίες και τις αρχές πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων όλων των μειονοτήτων·

2.  επαναλαμβάνει ότι τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν το καθήκον να εξασφαλίσουν τον σεβασμό, την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθώς και το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς διάκριση για λόγους γενετήσιου προσανατολισμού·

3.  καλεί τη Seimas να απορρίψει τα σχέδια τροπολογιών στον Κώδικα Διοικητικών Παραβάσεων, να περιλάβει τον γενετήσιο προσανατολισμό στον κατάλογο των λόγων για παροχή προστασίας στο πλαίσιο του νόμου για την Παιδεία, να επιτρέψει στους ανήλικους την ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον γενετήσιο προσανατολισμό και να αποσαφηνίσει την έννοια της απαγόρευσης στον νόμο για τις διαφημίσεις·

4.  τονίζει ότι οι προτεινόμενες τροπολογίες δεν έχουν ακόμη εγκριθεί από την ολομέλεια του λιθουανικού κοινοβουλίου, αλλά εξετάζονται από τις εθνικές αρχές της Λιθουανίας·

5.  αναγνωρίζει τη σθεναρή στάση που τήρησε σε πολλές περιπτώσεις η Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, κ. Dalia Grybauskaitė, καταγγέλλοντας τα σχέδια ομοφοβικών νομοθετημάτων, τα οποία χαρακτήρισε επιζήμια για τους πολίτες και τη διεθνή εικόνα της Λιθουανίας, και καλεί την Πρόεδρο να ασκήσει το δικαίωμα αρνησικυρίας που διαθέτει, σε περίπτωση που εγκριθούν οι τροπολογίες στον Κώδικα Διοικητικών Παραβάσεων·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον πρόσφατο χαρακτηρισμό της ομοφοβίας ως επιβαρυντικού στοιχείου σε εγκληματικές πράξεις·

7.  εκφράζει ικανοποίηση για τη διμερή δράση που έχει αναλάβει μέχρι σήμερα η Επιτροπή· καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει μια νομική αξιολόγηση των προτεινόμενων τροποποιήσεων στον Κώδικα Διοικητικών Παραβάσεων και να διαμορφώσει έναν «χάρτη πορείας» της ΕΕ με συγκεκριμένα μέτρα κατά της ομοφοβίας και των διακρίσεων για λόγους γενετήσιου προσανατολισμού·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι λιθουανικές αρχές σχεδιάζουν την επανεξέταση των προτεινόμενων τροπολογιών που κρίνεται ότι έρχονται σε αντίθεση με την ενωσιακή νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά την αρχή της μη εφαρμογής διακρίσεων για λόγους γενετήσιου προσανατολισμού·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υποψήφιων χωρών, στον Πρόεδρο και στο κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, στον Οργανισμό της ΕΕ για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα και στον Επίτροπο του Συμβουλίου της Ευρώπης αρμόδιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

(1) ΕΕ C 224 E, 19.8.2010, σ. 18.
(2) ΕΕ C 287 E, 24.11.2006, σ. 179, ΕΕ C 300 E, 9.12.2006, σ. 491, ΕΕ C 74 E, 20.3.2008, σ. 776.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου