Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2268(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0368/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0368/2010

Συζήτηση :

PV 19/01/2011 - 13
CRE 19/01/2011 - 13

Ψηφοφορία :

PV 20/01/2011 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0020

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 309kWORD 72k
Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο
Συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Λιβύης
P7_TA(2011)0020A7-0368/2010

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2011 προς το Συμβούλιο σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Λιβύης (2010/2268(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο την οποία υπέβαλε η Ana Gomes εξ ονόματος της ομάδας S&D σχετικά με τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Λιβύης (B7-0615/2010),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 15ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την έναρξη των συζητήσεων για μια συμφωνία πλαίσιο μεταξύ ΕΕ και Λιβύης, καθώς και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που συνεδρίασε στις 18-19 Ιουνίου 2009 και στις 29-30 Οκτωβρίου 2009 με θέμα τις πολιτικές για τη μετανάστευση,

–  έχοντας υπόψη το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν από κοινού ο Επίτροπος Ferrero-Waldner και ο Γραμματέας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων El Obeidi στις 23 Ιουλίου 2007,

–  έχοντας υπόψη τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΕ και Λιβύης για μια συμφωνία πλαίσιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης HIV για τη Βεγγάζη, που δρομολογήθηκε το Νοέμβριο του 2004,

–  έχοντας υπόψη την τρέχουσα πρακτική συνεργασία ΕΕ-Λιβύης για τη μετανάστευση και το πρόγραμμα συνεργασίας για την μετανάστευση που υπέγραψε η Επιτροπή στις 4 Οκτωβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη για τα δικαιώματα του ανθρώπου, της 10ης Δεκεμβρίου 1948,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 και το Πρωτόκολλο της 31ης Ιανουαρίου 1967 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων,

–  έχοντας υπόψη τις διάφορες πράξεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει υπογράψει η Λιβύη, όπως το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα (1970), το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα (1970), τη Διεθνή Σύμβαση για την εξάλειψη κάθε μορφής φυλετικών διακρίσεων (1968), τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την κατάργηση κάθε μορφής διακρίσεων εις βάρος των γυναικών (1989), τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (1989), τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1993) και τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων όλων των διακινούμενων εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους (2004),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 62/149 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (UNGA), της 18ης Δεκεμβρίου 2007, στο οποίο ζητείται η εφαρμογή μορατόριουμ για τη χρήση της θανατικής ποινής, και το ψήφισμα 63/168 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, στο οποίο ζητείται η εφαρμογή του ψηφίσματος 62/149 του 2007 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών και το Πρωτόκολλό του για τη σύσταση του Αφρικανικού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών, που έχει επικυρώσει η Λιβύη στις 26 Μαρτίου 1987 και 19 Νοεμβρίου 2003, αντιστοίχως,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση του Οργανισμού Αφρικανικής Ενότητας του Σεπτεμβρίου 1969 που διέπει ορισμένες πτυχές των προσφυγικών προβλημάτων στην Αφρική, της οποίας η Λιβύη αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος από τις 17 Ιουλίου 1981,

–  έχοντας υπόψη το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά τους της 18ης Ιανουαρίου 2007 σχετικά με την καταδίκη σε θάνατο ιατρικού προσωπικού στη Λιβύη(1) και της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τις εκτελέσεις στη Λιβύη(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 121, παράγραφος 3, και το άρθρο 97, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0368/2010),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη διατήρηση της αυταρχικής διακυβέρνησης και τη συστηματική παραβίαση των διεθνών συμβάσεων για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες, η Λιβύη διευρύνει τις εμπορικές και πολιτικές σχέσεις της με τα κράτη μέλη της ΕΕ και λειτουργεί ως εταίρος της ΕΕ στην περιοχή της Μεσογείου και την Αφρική σε μια ευρεία σειρά θεμάτων που επηρεάζουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα, μεταξύ των οποίων η μετανάστευση, η δημόσια υγεία, η ανάπτυξη, το εμπόριο και οι οικονομικές σχέσεις, η κλιματική αλλαγή, η ενέργεια και η πολιτιστική κληρονομιά,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν στενές σχέσεις με τη Λιβύη, όπου εθνικές εταιρείες και τράπεζες να χρησιμεύουν ως όχημα για τις οικονομικές επενδύσεις της Λιβύης στην Ευρώπη, και ότι, στις 30 Αυγούστου 2008, η Ιταλία υπέγραψε σύμφωνο φιλίας με τη Λιβύη που διέπει τις σχέσεις σε διάφορους τομείς, περιλαμβανομένων της συνεργασίας για τη διαχείριση της μετανάστευσης και των οικονομικών αποζημιώσεων για τον πόλεμο και το αποικιακό καθεστώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 9 Νοεμβρίου 2010 το ιταλικό κοινοβούλιο ζήτησε από την κυβέρνηση να αναθεωρήσει αυτή τη συνθήκη,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Λιβύης που βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο των διαπραγματεύσεων καλύπτει ευρύ φάσμα θεμάτων, από την ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου έως τη διαχείριση της μετανάστευσης, την ανάπτυξη των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων, την ενεργειακή ασφάλεια και τη βελτίωση της συνεργασίας σε διάφορους τομείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία πλαίσιο αναμένεται ότι θα δώσει την ευκαιρία για εντατικοποίηση του πολιτικού διαλόγου μεταξύ Λιβύης και ΕΕ,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και η αντίθεση στην θανατική ποινή αποτελούν θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται αναφανδόν υπέρ της κατάργησης της θανατικής ποινής σε ολόκληρο τον κόσμο και ότι έχει ζητήσει επανειλημμένα την ανάκληση της θανατικής καταδίκης και την αποφυλάκιση των πέντε βουλγάρων νοσοκόμων και του παλαιστίνιου γιατρού που βρίσκονται εδώ και χρόνια στις φυλακές της Λιβύης, πέραν του ότι καταδικάζει τις εκτελέσεις Λίβυων και μη πολιτών που έχουν γίνει στη Λιβύη,

E.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λιβύη έχει κυρώσει την σύμβαση του Οργανισμού Αφρικανικής Ενότητας που διέπει ορισμένες πτυχές των προβλημάτων των προσφύγων στην Αφρική, το άρθρο 8 της οποίας επισημαίνει ότι η σύμβαση αποτελεί στην πράξη συμπλήρωμα, για την Αφρική, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες του 1951 και ότι τα μέλη της θα πρέπει να συνεργάζονται με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες· λαμβάνοντας υπόψη ωστόσο ότι η Λιβύη δεν έχει κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, του 1951, η οποία αποτελεί τη μοναδική διεθνή σύμβαση που παρέχει πλήρη ορισμό της έννοιας των προσφύγων, σε συνδυασμό με δεσμευτικά μέτρα προστασίας και ειδικό μηχανισμό για την εποπτεία από το Γραφείο του Ύπατη Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν βάσιμα στοιχεία για την πρακτική εκτεταμένων διακρίσεων που εφαρμόζει η Λιβύη κατά των μεταναστών εργαζομένων βάσει της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής τους, ιδιαίτερα δε για τη φυλετική καταδίωξη των αφρικανών μεταναστών εργαζομένων και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανησυχεί σοβαρά σχετικά με πληροφορίες για πράξεις σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 19, παράγραφος 2, του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ απαγορεύει την απομάκρυνση, απέλαση ή έκδοση σε κράτος ατόμων που διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο να τους επιβληθεί η ποινή του θανάτου ή να υποβληθούν σε βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή εξευτελιστική ποινή ή μεταχείριση,

H.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λιβύη εξελέγη στο Συμβούλιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών στις 13 Μαΐου 2010 και έχει κυρώσει αρκετές πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι, κατά συνέπεια, έχει ειδικές διεθνείς νομικές υποχρεώσεις να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά δεν έχει λάβει προς το παρόν συγκεκριμένα μέτρα για να βελτιώσει τις επιδόσεις της στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ούτε ξεκίνησε πραγματική συνεργασία με τα όργανα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν συσταθεί βάσει ειδικών διαδικασιών και συνθηκών των Ηνωμένων Εθνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αδιαίρετα αλλά ότι οι Λίβυοι και οι αλλοδαποί στη Λιβύη, παρά το γεγονός ότι απολαύουν ορισμένων οικονομικών και κοινωνικών πλεονεκτημάτων που οφείλονται στη διανομή του εθνικού εισοδήματος από το κράτος, δεν απολαύουν ωστόσο των περισσοτέρων ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων, δηλαδή της ελευθερίας της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, των εργασιακών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των γυναικών και του δικαιώματος για ελεύθερες εκλογές, και λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι συχνές οι περιπτώσεις αυθαίρετης κράτησης, βασανιστηρίων, ακούσιων εξαφανίσεων και διακρίσεων, αφορούν δε ιδιαίτερα τους μετανάστες,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η άσκηση της κρατικής εξουσίας στη Λιβύη δεν εδράζεται στο κράτος δικαίου και στη δημοκρατική λογοδοσία και έχει οδηγήσει σε αυθαίρετες και απρόβλεπτες συμπεριφορές έναντι αλλοδαπών προσώπων και συμφερόντων, όπως συνέβη πρόσφατα με Ελβετό επιχειρηματία και αλλοδαπούς που εκτελέστηκαν για εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου χωρίς να αποκαλυφθεί η ταυτότητά τους,

1.  απευθύνει στο Συμβούλιο, στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία πλαίσιο, τις ακόλουθες συστάσεις:

   α) σημειώνει την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου με την οποία επιτρέπεται τελικά σε περιορισμένο αριθμό μελών του Κοινοβουλίου να λάβουν γνώση της εντολής που έχει δοθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τη διαπραγμάτευση συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ ΕΕ και Λιβύης· εκφράζει ωστόσο τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η απόφαση αυτή ελήφθη με καθυστέρηση και ζητεί να δοθεί στο ΕΚ πρόσβαση στις εντολές όλων των υπό διαπραγμάτευση διεθνών συμφωνιών, σύμφωνα με το άρθρο 218, παράγραφος 10 της ΣλΕΕ, βάσει του οποίου «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας'·
   β) χαιρετίζει την έναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και της Λιβύης ως πρωτοβουλία για την ανάπτυξη νέων σχέσεων της ΕΕ με την περιοχή της Μεσογείου και με την Αφρική· θεωρεί ότι η συνεργασία με τη Λιβύη είναι χρήσιμη προκειμένου να εξετασθούν ζητήματα όπως η ασφάλεια και η σταθερότητα, η μετανάστευση, η δημόσια υγεία, η ανάπτυξη, το εμπόριο, η αλλαγή του κλίματος, η ενέργεια και ο πολιτισμός·
   γ) παροτρύνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συστήσουν με έμφαση στη Λιβύη να κυρώσει τη σύμβαση της Γενεύης του 1951 για τους πρόσφυγες και το πρωτόκολλό της του 1967, και να συνεργασθεί πλήρως με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες ούτως ώστε να εγγυηθεί τη δέουσα προστασία και τα δικαιώματα των μεταναστών, καθώς και να εγκρίνει νομοθεσία για το άσυλο που θα αναγνωρίζει το καθεστώς των προσφύγων και τα αντίστοιχα δικαιώματά τους, ιδίως την απαγόρευση των ομαδικών απελάσεων και την αρχή της μη επαναπροώθησης·
   δ) υπενθυμίζει στο Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι έχουν υποχρέωση να μεριμνούν για την πλήρη συμμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ιδιαίτερα το άρθρο 19, που απαγορεύει τις μαζικές απελάσεις και αναγνωρίζει την αρχή της μη επαναπροώθησης·
   ε) παροτρύνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ζητήσουν από τις αρχές της Λιβύης να υπογράψουν μνημόνιο κατανόησης που θα παρέχει στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες νομική παρουσία στη χώρα, με εντολή για πλήρη πρόσβαση και άσκηση των δραστηριοτήτων προστασίας της·
   στ) παροτρύνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι ενδεχόμενη συμφωνία επανεισδοχής με τη Λιβύη θα μπορούσε να εξετασθεί μόνον για τους μετανάστες χωρίς χαρτιά, αποκλείοντας συνεπώς εκείνους που έχουν δηλωθεί ως αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες ή άτομα χρήζοντα προστασίας, και επαναλαμβάνει ότι η αρχή της μη επαναπροώθησης εφαρμόζεται σε οιονδήποτε διατρέχει κίνδυνο να του επιβληθεί η ποινή του θανάτου, να υποβληθεί σε απάνθρωπη μεταχείριση ή σε βασανιστήρια·
   ζ) καλεί το Συμβούλιο να προσφέρει επανεγκατάσταση σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες που θα εντοπίσει η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στη Λιβύη σύμφωνα με το πρόγραμμα συνεργασίας για την μετανάστευση που συμφωνήθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2010·
   η) καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενισχύσουν την υποστήριξή τους προς τις δραστηριότητες της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα τις λιβυκές αρχές να τηρούν τις διεθνείς ανθρωπιστικές αρχές για τους μετανάστες χωρίς χαρτιά στη χώρα, μεταξύ άλλων τη συστηματική πρόσβαση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στα κέντρα κράτησης·
   θ) καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προτείνουν βοήθεια στη Λιβύη, με τη συμμετοχή της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, του Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως, του Διεθνούς Κέντρου για την Ανάπτυξη Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλων ειδικών οργανισμών, με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος της εμπορίας ανθρώπων στην περιοχή, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των γυναικών και των παιδιών, περιλαμβανομένης βοήθειας για την ένταξη των νόμιμων μεταναστών και τη βελτίωση των συνθηκών για τους μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα παράνομα· για το σκοπό αυτό χαιρετίζει τη συμφωνία σχετικά με πρόγραμμα συνεργασίας για τη μετανάστευση που υπεγράφη μεταξύ των Επιτρόπων Malmström και Füle και των λιβυκών αρχών τον Οκτώβριο 2010·
   ι) παροτρύνει την Επιτροπή να αποκαλύψει στο Κοινοβούλιο όλες τις πληροφορίες με κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τα εξωτερικά χρηματοοικονομικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την εταιρική σχέση ΕΕ-Λιβύης·
   ια) παροτρύνει το Συμβούλιο να ενθαρρύνει τη Λιβύη να δεσμευθεί με ένα μορατόριουμ για τη θανατική ποινή, συμμορφούμενη προς τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (UNGA) που εγκρίθηκαν στις 18 Δεκεμβρίου 2007 και 18 Δεκεμβρίου 2008 με σκοπό την κατάργηση της θανατικής ποινής, και να ζητήσει από τις αρχές της χώρας να εκδώσουν στατιστικές για όλα τα άτομα που εκτελέστηκαν στη Λιβύη από το 2008 και να κοινοποιήσουν την ταυτότητα των εν λόγω ατόμων και τις κατηγορίες βάσει των οποίων καταδικάστηκαν· καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο να καταδείξει την πολιτική προτεραιότητα που αποτελεί για την ΕΕ η κατάργηση της θανατικής ποινής προβάλλοντας συστηματικά το ζήτημα αυτό στις επαφές της με τις λιβυκές αρχές·
   ιβ) καλεί το Συμβούλιο να επιμείνει να περιληφθεί στη συμφωνία πλαίσιο ρήτρα για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, έτσι ώστε να εξετάσει η Λιβύη το ενδεχόμενο κύρωσης του καταστατικού της Ρώμης·
   ιγ) καλεί το Συμβούλιο να προτείνει στη Λιβύη συνεργασία σε προγράμματα για να ενισχυθούν οι περιφερειακές συνέργιες για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τα περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή, η λειψυδρία και η ερημοποίηση·
   ιδ) καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενθαρρύνουν, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία πλαίσιο, τη συμμετοχή της Λιβύης στην ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση και στις δραστηριότητες και τα κύρια έργα της Ένωσης για τη Μεσόγειο·
   ιε) καλεί την Επιτροπή να σεβασθεί πλήρως την υποχρέωσή της δυνάμει του άρθρου 218 της ΣλΕΕ ενημερώνοντας δεόντως το Κοινοβούλιο ως προς τις επιδιώξεις της ΕΕ με την »πυρηνική συνεργασία' με τη Λιβύη στο κεφάλαιο «Ενέργεια» των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία πλαίσιο, περιλαμβανομένων όλων των προεκτάσεων σε επίπεδο πολιτικής και ασφάλειας·
   ιστ) συγχαίρει τις υγειονομικές αρχές της Λιβύης και τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας σχετικά με τη θεαματική βελτίωση των ιατρικών και επιστημονικών δυνατοτήτων στο θέμα της αντιμετώπισης του HIV-AIDS, η οποία επιτεύχθηκε μέσω του σχεδίου δράσης της Βεγγάζης, που υλοποιήθηκε από κοινού από την ΕΕ και τη Λιβύη, και υποστηρίζει τη ζητηθείσα επέκταση της εν λόγω συνεργασίας σε άλλες λοιμώδεις ασθένειες και άλλα ιατρικά κέντρα στη Λιβύη· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να επεκτείνουν την εξειδικευμένη υγειονομική περίθαλψη στους Λίβυους ασθενείς, μεταξύ άλλων διευκολύνοντας την προσωρινή θεραπεία σε εξειδικευμένα ιδρύματα στην Ευρώπη·
   ιζ) φρονεί ότι μια συμφωνία πλαίσιο πρέπει να προβλέπει επίσης συνδρομή για την οικοδόμηση θεσμικών ικανοτήτων προκειμένου να ενισχυθεί η κοινωνία των πολιτών, να ενισχυθούν οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού της Λιβύης, να ενθαρρυνθούν οι δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και η ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος και να ενθαρρυνθούν και άλλες προσπάθειες ώστε να δημιουργηθεί χώρος για επιχειρήσεις, ακαδημαϊκή κοινότητα, ΜΚΟ και άλλους Λίβυους παράγοντες·
   ιη) καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να μεριμνήσουν ώστε τα προγράμματα που προορίζονται για το εμπόριο να επικεντρώνονται στην παροχή πραγματικής στήριξης στις επιχειρήσεις, ιδίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το δυναμικό τους στον τομέα των εξαγωγών·
   ιθ) καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενθαρρύνουν τη Λιβύη να τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις που ανέλαβε κατά την προσχώρηση στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και παροτρύνει επομένως τη Λιβύη να εκδώσει μόνιμες προσκλήσεις προς εκείνους που είχε ορίσει στο πλαίσιο των ειδικών διαδικασιών των Ηνωμένων Εθνών, όπως ο ειδικός εισηγητής των ΗΕ για τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις, ο ειδικός εισηγητής για τα βασανιστήρια, ο ειδικός εισηγητής για την ελευθερία της έκφρασης και ο ειδικός εισηγητής για τις σύγχρονες μορφές ρατσισμού, φυλετικών διακρίσεων, ξενοφοβίας και των συναφών μορφών μισαλλοδοξίας, καθώς και η ομάδα εργασίας για τις καταναγκαστικές και ακούσιες εξαφανίσεις και η ομάδα εργασίας για τις αυθαίρετες κρατήσεις, όπως ζητείται στην πρόσφατη οικουμενική περιοδική επανεξέταση για τη Λιβύη· ζητεί στο ίδιο πνεύμα την απρόσκοπτη πρόσβαση στη χώρα για την ανεξάρτητη εξέταση της συνολικής κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
   κ) καλεί το Συμβούλιο να διασφαλίσει ότι οι θεωρήσεις τύπου Σένγκεν για τους Λίβυους εκδίδονται χωρίς περιττές καθυστερήσεις, να εξετάσει διαδικασίες διευκόλυνσης και να πείσει τις αρχές της Λιβύης να διευκολύνουν τη χορήγηση θεώρησης για Ευρωπαίους που διαμένουν ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα στη Λιβύη·
   κα) συνιστά να δημιουργηθεί το συντομότερο αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Τρίπολη·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο και, για ενημέρωση, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(1) ΕΕ C 244 E, 18.10.2007, σ. 208.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0246.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου