Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2087(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0378/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0378/2010

Συζήτηση :

PV 20/01/2011 - 6
CRE 20/01/2011 - 6

Ψηφοφορία :

PV 20/01/2011 - 7.6
CRE 20/01/2011 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0025

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 398kWORD 123k
Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο
Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου
P7_TA(2011)0025A7-0378/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τον Εύξεινο Πόντο (2010/2087(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Συνέργεια του Ευξείνου Πόντου - Μια νέα πρωτοβουλία περιφερειακής συνεργασίας» (COM(2007)0160),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2007 σχετικά με την πρωτοβουλία «Συνέργεια του Ευξείνου Πόντου»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την προσέγγιση περιφερειακής πολιτικής για τον Εύξεινο Πόντο(1),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των υπουργών Εξωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης περιοχής του Ευξείνου Πόντου, η οποία εγκρίθηκε στο Κίεβο στις 14 Φεβρουαρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Έκθεση για το πρώτο έτος εφαρμογής της Συνέργειας του Ευξείνου Πόντου», η οποία εγκρίθηκε στις 19 Ιουνίου 2008 (COM(2008)0391),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση για τη δρομολόγηση της περιβαλλοντικής εταιρικής σχέσης στο πλαίσιο της συνέργειας του Ευξείνου Πόντου (Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (COM(2006)0726) και την πρόθεση της Επιτροπής να παρουσιάσει την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (ΕΠΓ) το 2011,

–  έχοντας υπόψη την εταιρική σχέση για την προσχώρηση της Τουρκίας,

–  έχοντας υπόψη τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που συνήφθησαν με την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία, τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και την Ουκρανία και τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέων συμφωνιών σύνδεσης, καθώς και τα αντίστοιχα σχέδια δράσης της ΕΠΓ,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις προόδου της ΕΠΓ σχετικά με την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, τη Γεωργία και την Ουκρανία, οι οποίες εγκρίθηκαν από την Επιτροπή στις 12 Μαΐου 2010,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που συνήφθη με τη Ρωσική Ομοσπονδία, καθώς και τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέας συμφωνίας ΕΕ-Ρωσίας,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 2008 προς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο με τίτλο «Ανατολική Εταιρική Σχέση» (CΟΜ(2008)0823),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της διάσκεψης κορυφής της Πράγας της 7ης Μαΐου 2009 για την ανατολική εταιρική σχέση,

–  έχοντας υπόψη την πρόσφατη πρόοδο που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο του διαλόγου για τη διευκόλυνση έκδοσης των θεωρήσεων με τις χώρες της περιοχής,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας(2),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, τη Ρωσική Ομοσπονδία, την Τουρκία, την Ουκρανία και τις χώρες του Νότιου Καυκάσου, καθώς και τα ψηφίσματά του σχετικά με την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0378/2010),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή του Ευξείνου Πόντου αποτελεί στρατηγική γέφυρα που συνδέει την Ευρώπη με την περιοχή της Κασπίας Θάλασσας, την Κεντρική Ασία και τη Μέση Ανατολή, αλλά και με τη Νοτιοανατολική Ασία και την Κίνα και ότι χαρακτηρίζεται από στενούς δεσμούς και μεγάλες δυνατότητες, αλλά και από διαφορές και αντιπαλότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περιοχή βρίσκονται τα κράτη μέλη της ΕΕ Βουλγαρία, Ελλάδα και Ρουμανία, η υποψήφια για ένταξη χώρα Τουρκία και οι χώρες εταίροι της ΕΠΓ Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Δημοκρατία της Μολδαβίας και Ουκρανία, καθώς και η Ρωσική Ομοσπονδία ως στρατηγικός εταίρος,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή του Ευξείνου Πόντου είναι στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Εύξεινος Πόντος αποτελεί εν μέρει εσωτερική θάλασσα της ΕΕ και είναι από γεωγραφική άποψη κυρίως ευρωπαϊκή θάλασσα, γεγονός που οδηγεί σε κοινές προκλήσεις και ευκαιρίες για την ΕΕ και τις χώρες της περιοχής, καθώς και στην κοινή ανάγκη να διασφαλισθεί η ύπαρξη ενός χώρου ειρήνης, δημοκρατίας, ασφάλειας, σταθερότητας, περιφερειακής συνεργασίας και βιώσιμης ευημερίας γύρω από τον Εύξεινο Πόντο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή του Εύξεινου Πόντου χρειάζεται μια πιο συνεκτική, βιώσιμη και στρατηγική προσέγγιση,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή του Ευξείνου Πόντου αποτελεί ένα κοινωνικά, πολιτισμικά και θρησκευτικά πλούσιο περιβάλλον, όπου ο διαπολιτισμικός και ο διαθρησκευτικός διάλογος θα πρέπει να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνέργεια του Ευξείνου Πόντου (ΣΕΠ) αναγνωρίζει δικαίως τον Εύξεινο Πόντο ως περιοχή στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ, σε συνδυασμό με την ανάγκη να ενισχυθεί η συμμετοχή της ΕΕ στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα της ΣΕΠ είναι μέχρι στιγμής μάλλον περιορισμένα και ότι δεν υπάρχει σαφής και ολοκληρωμένη εικόνα των σημερινών αποτελεσμάτων εφαρμογής της ΣΕΠ, με αποτέλεσμα η ΕΕ να δέχεται επικρίσεις για την έλλειψη στρατηγικού οράματος εκ μέρους της για την περιοχή και την υιοθέτηση αποσπασματικής προσέγγισης όσον αφορά την εφαρμογή,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει εκπονηθεί κανένα σχέδιο δράσης που να προβλέπει συγκεκριμένους στόχους και σημεία αναφοράς και μηχανισμούς υποβολής εκθέσεων, εποπτείας, αξιολόγησης και παρακολούθησης, όπως έχει ήδη ζητήσει το Κοινοβούλιο στο πρώτο ψήφισμά του σχετικά με την περιοχή του Εύξεινου Πόντου,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει εκδοθεί μόνο μία έκθεση προόδου, το 2008, στην οποία δεν δόθηκε συνέχεια με κανέναν μηχανισμό τακτικής υποβολής εκθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν υλοποιηθεί πολλά έργα και ότι έχει δρομολογηθεί μέχρι στιγμής μόνο μια εταιρική σχέση για το περιβάλλον,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2008 και μετά δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία υπουργική διάσκεψη, γεγονός που καθιστά ορατή τόσο την έλλειψη διαφάνειας της ΣΕΠ όσο και την έλλειψη στρατηγικού οράματος και πολιτικής καθοδήγησης γι αυτήν,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι αξιέπαινες, οι προσπάθειες που έχουν καταβληθεί έως σήμερα παρεμποδίζονται σε μεγάλο βαθμό από την πλημμελή διοικητική οργάνωση, από την έλλειψη θεσμικής και πολιτικής δέσμευσης και από την έλλειψη ανθρωπίνων και ειδικών χρηματοδοτικών πόρων,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου έχουν σημειωθεί πολλές εξελίξεις από το 2008 και μετά και ότι, ενώ η περιφερειακή συνεργασία φαίνεται να σημειώνει πρόοδο σε ορισμένους τεχνικούς τομείς, όπως το περιβάλλον, η εκπαίδευση, η έρευνα και η τεχνολογία, καθώς και η κανονιστική σύγκλιση, αρκετές προκλήσεις, όπως οι παρατεινόμενες συγκρούσεις στον Καύκασο και την Υπερδνειστερία, οι θαλάσσιες επιχειρήσεις ασφαλείας, έρευνας και διάσωσης, η στρατιωτικοποίηση, οι εκτοπισμένοι πληθυσμοί και η υποβάθμιση του δημοκρατικού κράτους όχι μόνο εξακολουθούν να υπάρχουν αλλά έχουν μάλιστα ενταθεί,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποστολή της γαλλικής Προεδρίας, από κοινού με τη δράση των κρατών μελών, κατέδειξε τη δέσμευση της ΕΕ για τον περιορισμό και τη διευθέτηση της σύγκρουσης στη Γεωργία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή του Ευξείνου Πόντου έχει γεωστρατηγική σημασία για την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλες πρωτοβουλίες της ΕΕ που αφορούν τις χώρες της περιοχής του Ευξείνου Πόντου δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως ανταγωνιστικές της ΣΕΠ, αλλά ως συμπληρωματικές προς αυτήν,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ζητηθεί από την Επιτροπή η ανάπτυξη στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη, που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη στενή διασύνδεσή της με την περιοχή του Ευξείνου Πόντου,

1.  θεωρεί ότι, δεδομένης της στρατηγικής σημασίας της περιοχής του Ευξείνου Πόντου για την ΕΕ και των μάλλον περιορισμένων αποτελεσμάτων της ΣΕΠ, δέον είναι να δρομολογηθεί μια στρατηγική για την ενίσχυση της συνεκτικότητας και της προβολής των δράσεων της ΕΕ στην περιοχή και ότι η στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα του ευρύτερου οράματος της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας της ΕΕ·

2.  ζητεί από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να καταρτίσουν στρατηγική για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου, παράλληλα με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, καθορίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν μια ολοκληρωμένη και συνολική προσέγγιση της ΕΕ που θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες στην περιοχή, με λεπτομερές σχέδιο δράσης, σαφείς στόχους, εμβληματικές πρωτοβουλίες και σημεία αναφοράς· πιστεύει ότι η εν λόγω στρατηγική θα συμβάλει στον αποτελεσματικό συντονισμό των δραστηριοτήτων και στον επιμερισμό των καθηκόντων·

3.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να διενεργούν τακτικές ανασκοπήσεις της εφαρμογής της στρατηγικής, μέσω της θέσπισης συγκεκριμένων μηχανισμών εποπτείας, αξιολόγησης, παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων· ζητεί μετ' επιτάσεως να ζητείται η γνώμη των αντίστοιχων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα βασικά στάδια της εν λόγω διαδικασίας·

4.  συνιστά να διασφαλισθεί η συνεκτικότητα μεταξύ της πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ και των εθνικών στρατηγικών των κρατών μελών της ΕΕ στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου·

5.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να συμφωνήσουν σχετικά με σαφείς προτεραιότητες προκειμένου να μπορέσει στη συνέχεια να καταρτισθεί ένα ρεαλιστικό και οικονομικά υγιές σχέδιο δράσης, καθώς και ένα αντίστοιχο σύστημα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς του·

6.  τονίζει ότι πρέπει να διατεθούν επαρκείς ανθρώπινοι πόροι για την εκπλήρωση του καθήκοντος της επίτευξης των στόχων της νέας στρατηγικής, συγκεκριμένα, λαμβάνοντας εμφανώς υπόψη αυτήν τη στρατηγική στο πλαίσιο της οργανωτικής διάρθρωσης και της στελέχωσης της ΕΥΕΔ·

7.  επικροτεί την έναρξη του κοινού επιχειρησιακού προγράμματος για τη διασυνοριακή συνεργασία στη λεκάνη του Εύξεινου Πόντου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης (ΕΜΓΕΣ), και πιστεύει ότι ο μεγάλος αριθμός αιτήσεων που ελήφθησαν εκφράζει το έντονο ενδιαφέρον για κοινά έργα συνεργασίας στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου· επικροτεί την έγκριση 16 νέων έργων από την κοινή επιτροπή παρακολούθησης τον Νοέμβριο του 2010· θεωρεί, ωστόσο, ότι ο βραδύς ρυθμός λειτουργίας του προγράμματος αντικατοπτρίζει τις ελλείψεις των υφιστάμενων μηχανισμών χρηματοδότησης· επισημαίνει, ειδικότερα, τις νομικές δυσκολίες που σχετίζονται με την ανάγκη χρηματοδότησης των συμμετεχόντων από διαφορετικά χρηματοδοτικά μέσα και καλεί την Επιτροπή να βρει λύσεις για την εξάλειψη αυτών των εμποδίων· είναι της άποψης ότι το πρόγραμμα θα μπορούσε επίσης να καλύπτει και επενδυτικά έργα·

8.  ζητεί την κατάρτιση κοινού επιχειρησιακού προγράμματος για τη λεκάνη του Ευξείνου Πόντου για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, με σκοπό να αντιμετωπισθούν πλήρως και να συνεχισθούν οι προσπάθειες για την επίτευξη όλων των στόχων που ορίζονται στο έγγραφο στρατηγικής για τη διασυνοριακή συνεργασία του ΕΜΓΕΣ για την περίοδο 2007-2013· επισημαίνει ότι πρέπει να θεσπισθούν ομοιόμορφοι όροι για την υποβολή αιτήσεων, ώστε να παρασχεθεί σε κάθε νομικό πρόσωπο σε κάθε συμμετέχον κράτος της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται το πρόγραμμα, η δυνατότητα να υποβάλει αίτηση ως βασικός συμμετέχων· εκτιμά ότι όλες οι χώρες στο κοινό επιχειρησιακό πρόγραμμα για τη λεκάνη του Ευξείνου Πόντου πρέπει να εμπλακούν και να ενθαρρυνθούν να συμμετάσχουν ενεργά στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού·

9.  είναι πεπεισμένο, συνεπώς, ότι η επιτυχία της στρατηγικής εξαρτάται από την παροχή επαρκούς και προσδιορίσιμης χρηματοδότησης· ζητεί να καταρτιστεί ειδική γραμμή του προϋπολογισμού για τη συνέργεια του Ευξείνου Πόντου και για την ανάπτυξη αποτελεσματικών μεθόδων εκταμίευσης, προσαρμοσμένων στα ειδικά χαρακτηριστικά της περιοχής, και ελέγχων για τη χρήση των κονδυλίων· ενθαρρύνει τη χρηματοδότηση κατά προτεραιότητα αναπτυξιακών έργων μικρής κλίμακας· καλεί την Επιτροπή και τις περιφέρειες να προωθήσουν έργα διαπροσωπικής κλίμακας στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας και να προβλέψουν και να ενισχύσουν το χρηματοδοτικό μέσο «Ταμείο Μικρών Έργων'·

10.  τονίζει την ανάγκη για μια προσέγγιση που θα βασίζεται σε έργα, με σκοπό τη συμμετοχή τοπικών αρχών, επιχειρηματικών κοινοτήτων, ΜΚΟ ή άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στο σχεδιασμό, τη συγκυριότητα και την υλοποίηση δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της στρατηγικής για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου· υπογραμμίζει τη σημασία της παρακολούθησης των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της στρατηγικής για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου μέσω του καθορισμού σημείων αναφοράς ή άλλων κατάλληλων δεικτών·

11.  ενθαρρύνει την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των διαφόρων πολιτικών της Ένωσης που περιλαμβάνονται στη στρατηγική, και ιδίως των Διαρθρωτικών Ταμείων, του Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας και Ανάπτυξης και των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των χρηματοδοτούμενων δράσεων· με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να αξιοποιούνται από άλλη συμπληρωματική πρωτοβουλία οι δυνατότητες που δημιουργεί μια πρωτοβουλία για την οικονομική ανάπτυξη·

12.  θεωρεί ότι η κατάργηση των αποκλεισμών και η οικειοποίηση της περιφερειακής συνεργασίας αποτελούν σημαντικές αρχές της προσέγγισης της ΕΕ στην περιοχή και αντιλαμβάνεται την Τουρκία και τη Ρωσία ως εταίρους που στην ιδανική περίπτωση θα έπρεπε να συμμετέχουν επαρκώς στην περιφερειακή συνεργασία του Ευξείνου Πόντου· πιστεύει ότι ο διττός ρόλος της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Ελλάδας ως παράκτιων χωρών και κρατών μελών της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή έκβαση της πολιτικής της ΕΕ στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου·

13.  θεωρεί ότι, προκειμένου να διασφαλιστούν η προβολή, η στρατηγική καθοδήγηση και ο συντονισμός υψηλού επιπέδου, επιβάλλεται η διοργάνωση τακτικών συναντήσεων μεταξύ των υπουργών των χωρών της ΕΕ και της ευρύτερης περιοχής του Ευξείνου Πόντου, με τη συμμετοχή όλων των φορέων και των χωρών στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (ΟΟΣΕΠ), της Επιτροπής για την Προστασία του Εύξεινου Πόντου από τη Ρύπανση, της ΕΤΑΑ και της ΕΤΕπ· είναι πεπεισμένο ότι ένας θεσμικός διάλογος που θα φέρνει σε επαφή την ΕΕ και τον ΟΟΣΕΠ μπορεί να αποτελέσει ένα βήμα προς τη δημιουργία μιας γνήσιας εταιρικής σχέσης στην περιοχή· διαπιστώνει, ωστόσο, ότι ο ΟΟΣΕΠ φαίνεται να βρίσκεται επί του παρόντος αντιμέτωπος με διαρθρωτικές δυσκολίες και χρήζει αναζωογόνησης και μεταρρύθμισης προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικός περιφερειακός εταίρος·

14.  λυπάται για το γεγονός ότι το Φόρουμ του Εύξεινου Πόντου για τον διάλογο και την εταιρική σχέση επηρεάστηκε αρνητικά από τις περιφερειακές εντάσεις, με αποτέλεσμα να μην έχει ακόμη συγκροτηθεί· θεωρεί ότι το Φόρουμ αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στην σύλληψη νέων ιδεών και να προαγάγει τον διάλογο μεταξύ των περιφερειακών φορέων·

15.  πιστεύει ότι η στρατηγική για τον Εύξεινο Πόντο πρέπει να αναπτυχθεί σε όλα τα επίπεδα περιφερειακής συνεργασίας· εκφράζει επιδοκιμασία για την κοινοβουλευτική συνεργασία που έχει καθιερωθεί μεταξύ των χωρών της ΕΕ και του Ευξείνου Πόντου·

16.  αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα των περιφερειακών και τοπικών αρχών και παραγόντων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της στρατηγικής, με δεδομένους τους στενούς συνδέσμους τους με την περιοχή και τον τοπικό πληθυσμό· ζητεί συνεπώς να εντοπιστούν οι ανάγκες τους και να διασφαλιστεί η πλήρης συμμετοχή τους στη στρατηγική·

17.  χαιρετίζει τη δημιουργία του Φόρουμ της Κοινωνίας Πολιτών του Ευξείνου Πόντου και ενθαρρύνει την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών αρχών, της κοινωνίας των πολιτών και των επιχειρήσεων· καλεί την Επιτροπή να παράσχει ενισχυμένη υποστήριξη για την κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· υπογραμμίζει τον ρόλο του μη κυβερνητικού τομέα για να διασφαλισθούν τόσο η αποτελεσματική υλοποίηση των δραστηριοτήτων της στρατηγικής για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου όσο και η επιτυχία των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης·

18.  υπογραμμίζει τον συμπληρωματικό χαρακτήρα της ΣΕΠ και της ανατολικής εταιρικής σχέσης, και καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει θετικά τις διαφορετικές προσεγγίσεις των δύο πρωτοβουλιών και να διευκρινίσει, σε όλα τα επίπεδα, με ποιον τρόπο θα αξιοποιηθεί αυτός ο σημαντικός βαθμός συμπληρωματικότητας· ζητεί από την Αντιπρόεδρο / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης επί Θεμάτων Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας να διασφαλίσει στο πλαίσιο της ΕΥΕΔ τον αποτελεσματικό συντονισμό των διαφόρων πρωτοβουλιών και των μέσων που αναπτύσσει η ΕΕ στην ευρύτερη περιοχή του Ευξείνου Πόντου·

19.  χαιρετίζει την ανάπτυξη της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί ως τα τέλη του τρέχοντος έτους, και ζητεί την προσυπογραφή της και την έναρξη της υλοποίησής της στις αρχές του 2011· υπογραμμίζει την ανάγκη επέκτασης της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη προς την περιοχή του Ευξείνου Πόντου· τονίζει ότι η αειφόρος ανάπτυξη της περιοχής του Δούναβη θα ενισχύσει περαιτέρω τη γεωστρατηγική σημασία της περιοχής του Ευξείνου Πόντου· κατά συνέπεια, αν και αναγνωρίζει τον διαφορετικό χαρακτήρα των περιφερειών και τη διαφορετική γεωγραφική εστίαση των δύο στρατηγικών, εκτιμά ότι πρέπει να είναι συμπληρωματικές και να ενισχύουν η μία την άλλη·

20.  τονίζει ότι, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου, η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να επιδιώκουν ως βασικό στόχο την εδραίωση ενός χώρου ειρήνης, δημοκρατίας, ευημερίας και σταθερότητας, που θα θεμελιώνεται στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και την ύπαρξη ενεργειακής ασφάλειας στην ΕΕ· θεωρεί ότι η χρηστή διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου, η προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η διαχείριση της μετανάστευσης, η ενέργεια, οι μεταφορές, το περιβάλλον, και η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη πρέπει να συνιστούν δράσεις προτεραιότητας·

Ασφάλεια και χρηστή διακυβέρνηση

21.  υπενθυμίζει ότι η περιοχή του Ευξείνου Πόντου χρειάζεται ενεργητικές πολιτικές και μακροπρόθεσμες λύσεις για να αντεπεξέλθει στις σοβαρές περιφερειακές και διεθνικές προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη, όπως παρατεινόμενες συγκρούσεις, εκτοπισμένοι πληθυσμοί, διμερείς διαφορές, κλειστά σύνορα και στρατηγικές αντιπαλότητες που οδηγούν σε στρατιωτικοποίηση και διάδοση των όπλων, αποδυνάμωση των θεσμών και της διακυβέρνησης, καθώς και υποβάθμιση του δημοκρατικού κράτους και όξυνση της διασυνοριακής εγκληματικότητας και της παράνομης εμπορίας, διαχείριση των συνόρων και της κυκλοφορίας και πλημμελείς θαλάσσια ασφάλεια και προστασία·

22.  τονίζει τη ζωτική σημασία της εδραίωσης, ενθάρρυνσης και ανάπτυξης καλών σχέσεων γειτονίας μεταξύ των χωρών της περιοχής του Εύξεινου Πόντου ως προϋπόθεσης για την επιτυχή συνεργασία και θεωρεί απαράδεκτο ότι η περιοχή εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το πρόβλημα των κλειστών συνόρων μεταξύ γειτόνων·

23.  εκτιμά ότι η ΕΕ μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει ενεργότερο ρόλο στη διαμόρφωση του χώρου ασφάλειας στον Εύξεινο Πόντο· ζητεί την ενίσχυση της συμμετοχής της ΕΕ στον περιφερειακό στρατηγικό διάλογο, και τη συνεργασία της με τους στρατηγικούς εταίρους της σε θέματα ασφάλειας και στην πρόληψη και επίλυση των συγκρούσεων, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο· τονίζει ότι η πλήρης ανάπτυξη της στρατηγικής για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου συνδέεται επίσης με την επίτευξη συγκεκριμένης προόδου προς την κατεύθυνση της ειρηνικής διευθέτησης άλυτων συγκρούσεων· ζητεί επομένως από την ΕΕ να συμμετάσχει πιο άμεσα και να αναλάβει ηγετικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις και στις ειρηνευτικές διαδικασίες, να εντατικοποιήσει τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και τα προγράμματα παροχής βοήθειας, προκειμένου να τεθούν τα θεμέλια μακροπρόθεσμων συνολικών διευθετήσεων, και να μετριάσει τις συνέπειες που έχουν οι συγκρούσεις στους τοπικούς πληθυσμούς· εκφράζει επιδοκιμασία για το έργο της αποστολής συνοριακής συνδρομής της ΕΕ (EUBAM) και της αποστολής επιτήρησης της ΕΕ (EUMM)·

24.  καλεί την Αντιπρόεδρο / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να εντείνει τις προσπάθειες ενθάρρυνσης της Ρωσίας να συμμορφωθεί προς το σχέδιο έξι σημείων του Sarkozy με σκοπό τη σταθεροποίηση και τη διευθέτηση της σύγκρουσης στη Γεωργία·

25.  τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης των συστημάτων εποπτείας και καλεί την ΕΕ να αναπτύξει σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης ως εργαλείο πρόληψης των συγκρούσεων και οικοδόμησης εμπιστοσύνης στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου για να αποσοβηθεί η αποσταθεροποίηση και η κλιμάκωση των συγκρούσεων· ζητεί την εστίαση σε συγκεκριμένα περιστατικά και όχι σε γενικές εκδηλώσεις ανησυχίας· ζητεί να εξετασθούν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως η δημοσιοποίηση των πωλήσεων όπλων και των ναυτικών στρατιωτικών δραστηριοτήτων· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την παράταση της λιμενικής συμφωνίας για το ρωσικό στόλο του Ευξείνου Πόντου στην Κριμαία και τον πιθανό αντίκτυπό της στη σταθερότητα της περιοχής·

26.  καλεί την ΕΕ να αναλάβει ενέργειες για τη θέσπιση περιφερειακού νομοθετικού πλαισίου και μηχανισμών για την αντιμετώπιση της διάδοσης των όπλων στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου·

27.  ζητεί την καταπολέμηση της διασυνοριακής εγκληματικότητας και της παράνομης εμπορίας, ιδίως ναρκωτικών και ανθρώπων, καθώς και της παράνομης μετανάστευσης στο πλαίσιο της στρατηγικής για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου και ζητεί επίσης περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και της κυκλοφορίας·

28.  τονίζει την ανάγκη για καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης προς και από την περιοχή του Ευξείνου Πόντου μέσω της ενίσχυσης της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών, βάσει των αρχών της παγκόσμιας προσέγγισης της ΕΕ για τη μετανάστευση·

29.  διαπιστώνει την αύξηση του αριθμού των θαλάσσιων ατυχημάτων τα τελευταία χρόνια, που περιλαμβάνουν ανθρώπινα θύματα και καταστροφές στο περιβάλλον, καθώς και την αδυναμία των παράκτιων κρατών να πραγματοποιήσουν συντονισμένες και επιτυχημένες επιχειρήσεις διάσωσης· εν προκειμένω, καλεί την ΕΕ να κάνει χρήση της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής για το συντονισμό των δραστηριοτήτων έρευνας και διάσωσης και πρόληψης των ατυχημάτων στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου· ζητεί τη θέσπιση μιας στρατηγικής για την επιτήρηση της περιοχής του Ευξείνου Πόντου·

30.  πιστεύει ότι στη στρατηγική ασφάλειας για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται οι στόχοι της βελτίωσης της διακυβέρνησης, του δημοκρατικού κράτους, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κρατικών ικανοτήτων· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συμπεριλάβουν πρωτοβουλίες υπέρ της δημιουργίας θεσμών και της δημοκρατικής διακυβέρνησης που είναι απαραίτητες για οποιοδήποτε κράτος επιθυμεί να αναπτυχθεί επιτυχώς· επισημαίνει ότι ο στόχος της βελτίωσης της διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου και των κρατικών δομών στα πρώην σοβιετικά κράτη της περιοχής αποτελεί από μόνος του στρατηγική ασφαλείας, δεδομένου ότι η πλήρης ή μερική κρατική αποτυχία και το πολιτικό τέλμα δημιουργούν συνθήκες κατάλληλες για εξωτερική επέμβαση και διεθνικές απειλές·

31.  τονίζει ότι η στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου πρέπει να αποδίδει μείζονα έμφαση στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ενίσχυση της δημοκρατίας σε ολόκληρη την περιοχή, η οποία θα πρέπει να συμπεριλάβει την προώθηση της επιτυχημένης συνεργασίας μεταξύ των μη κυβερνητικών οργανώσεών της και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

32.  διαπιστώνει ότι η ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας σε ολόκληρο τον κόσμο περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες της ΕΕ· τονίζει ότι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν καθημερινό φαινόμενο στις κατεχόμενες περιοχές Νότια Οσσετία και Αμπχαζία· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΕ, και ειδικότερα την ΕΥΕΔ, να αντιδρούν ενεργά σε κάθε είδους παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου

33.  επισημαίνει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο ΟΑΣΕ στην περιοχή και θεωρεί ζωτικής σημασίας τη συνεργασία της ΕΕ με τον ΟΑΣΕ στους τομείς της ανάπτυξης των θεσμών, του κράτους δικαίου, της παρακολούθησης των εκλογών, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, καθώς και της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Ενέργεια, μεταφορές και περιβάλλον

34.  θεωρεί, αφενός, ότι η περιοχή του Ευξείνου Πόντου έχει στρατηγική σημασία για την ενεργειακή ασφάλεια και τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ και, στο πλαίσιο αυτό, επαναλαμβάνει την καίρια σημασία μιας συνεκτικής στρατηγικής για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου· θεωρεί, αφετέρου, ότι η συνεργασία στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και του περιβάλλοντος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αρμονική και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής· επικροτεί τη δρομολόγηση της περιβαλλοντικής εταιρικής σχέσης, ενώ αδημονεί για την έναρξη των δύο άλλων εταιρικών σχέσεων στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας· ζητεί την άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή τους· είναι της άποψης ότι η ανάπτυξη κοινού νομοθετικού πλαισίου σε περιφερειακό επίπεδο αναμένεται να ωφελήσει σε μεγάλο βαθμό την αποδοτικότερη συνεργασία και τις συνέργειες επί των θεμάτων αυτών· πιστεύει ότι η δημιουργία και η υποστήριξη επαγγελματικών και θεσμικών δικτύων θα μπορούσε να ενισχύσει την ικανότητα λήψης αποφάσεων σε πλαίσιο συνεργασίας και αποτελεσματικής δράσης·

35.  υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της πολυμερούς ενεργειακής συνεργασίας στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου, που διέπεται από τις αρχές του ΠΟΕ και της Συνθήκης για τον Ενεργειακό Χάρτη· υποστηρίζει την πλήρη ολοκλήρωση της αγοράς και των κανονιστικών ρυθμίσεων με βάση την κοινοτική νομοθεσία για την ενέργεια και το περιβάλλον και ενθαρρύνει τη συμμετοχή των χωρών της ευρύτερης περιοχής του Ευξείνου Πόντου, στη Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα και στη στήριξη της ΕΕ, της ΕΤΕπ και της ΕΤΑΑ για τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών υποδομών στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου·

36.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να υιοθετήσουν τα κράτη μέλη μια κοινή προσέγγιση για την περιοχή του Εύξεινου Πόντου, με στόχο την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και της σταθερότητας στις γειτονικές της χώρες·

37.  υπενθυμίζει την ανάγκη ανάληψης ενεργότερης δράσης εκ μέρους της Επιτροπής για την υποστήριξη των μέτρων διαφοροποίησης του εφοδιασμού φυσικού αερίου και υπέρ της θέσπισης κοινού κανονιστικού πλαισίου για την προώθηση μιας διαφανούς, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης σε κανόνες αγοράς φυσικού αερίου· καλεί ταυτόχρονα την ΕΕ να αναπτύξει με ενεργό τρόπο συνεργασία με τα κράτη στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου και να τους παράσχει περισσότερες δυνατότητες για την υποστήριξη ενεργειακών έργων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ΕΕ· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και της Ουκρανίας στην Ενεργειακή Κοινότητα·

38.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη συγκρότησης της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης EURONEST, που θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, και, συνεπώς, θα έχει θετικό αντίκτυπο σε θέματα ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού·

39.  υπενθυμίζει το στόχο της ΕΕ για διαφοροποίηση των πηγών και των οδών μεταφοράς του ενεργειακού εφοδιασμού καθώς και το σχεδιασμό μιας κοινής ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ· επαναλαμβάνει τη σημασία των σχεδίων του Νότιου Διαδρόμου και ειδικότερα τη θεμελιώδη σημασία για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης του στρατηγικού έργου προτεραιότητας Nabucco και της ταχείας υλοποίησής του· λαμβάνει γνώση του έργου South Stream· τονίζει, επιπλέον, τη σπουδαιότητα της μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) προς την Ευρώπη, υπό τη μορφή του προγράμματος AGRI και της ανάπτυξης τερματικών σταθμών ΥΦΑ στους λιμένες του Ευξείνου Πόντου, και τη σημασία του πανευρωπαϊκού αγωγού πετρελαίου Κωστάντζας-Τεργέστης·

40.  προτρέπει την Επιτροπή να συνάψει συμφωνίες με τις χώρες που αποτελούν τους εν δυνάμει προμηθευτές για τον αγωγό Ναμπούκο, έως το τέλος 2011·

41.  θεωρεί ότι στην δέσμη μέτρων για τις υποδομές στον τομέα της ενέργειας που θα υποβάλει σύντομα η Επιτροπή, πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση στα προτεινόμενα ενεργειακά σχέδια στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι οδοί διαμετακόμισης που διασχίζουν τις χώρες της περιοχής, μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ασφάλεια εφοδιασμού της ΕΕ·

42.  τονίζει τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου, πηγές που μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην μελλοντική ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού σε παγκόσμιο επίπεδο και σε μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, ζητεί δε από την Επιτροπή και τις παρευξείνιες χώρες να αξιοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες·

43.  ζητεί να συμπεριληφθεί στην εταιρική σχέση ΕΕ - περιοχής Ευξείνου Πόντου η μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας στους τομείς της ανανεώσιμης ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και της τεχνικής στήριξης για τον σχεδιασμό των δικτύων διανομής, και επισημαίνει ότι η εξοικονόμηση ενέργειας είναι το κλειδί για την αύξηση της ασφάλειας εφοδιασμού· στηρίζει την έρευνα για εναλλακτικές και ειδικότερα για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας, που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για να αντιμετωπισθούν οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και συμβάλλουν στην παγκόσμια προσπάθεια για τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου·

44.  τάσσεται υπέρ της συνεχιζόμενης ανάπτυξης πρωτοβουλιών στο πλαίσιο των προγραμμάτων TRACECA και INOGATE· καλεί την ΕΕ να ενισχύσει περαιτέρω τη στήριξή της σε έργα υποδομών στην περιοχή, απευθείας και μέσω του συντονισμού άλλων συνεισφερόντων και επενδυτών·

45.  θεωρεί ότι για την εξυπηρέτηση του διεθνούς εμπορίου και της μεταφοράς υδρογονανθράκων στην περιοχή, θα πρέπει να αναπτυχθούν οι λιμένες του Ευξείνου Πόντου και οι θαλάσσιοι λιμένες του Δούναβη, συμπεριλαμβανομένων των τερματικών σταθμών πετρελαίου και φυσικού αερίου και των υποδομών των συνδυασμένων μεταφορών· θεωρεί απαραίτητο τον εκσυγχρονισμό των υποδομών στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου, και τη δημιουργία διασύνδεσης με τους ευρωπαϊκούς διαδρόμους μεταφορών· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επισπεύσουν την ολοκλήρωση των σχεδίων προτεραιότητας του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών κατά μήκος των αξόνων 7, 18, 21 και 22, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα II της απόφασης αριθ. 884/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, που τροποποιεί την απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ περί των κοινοτικών προσανατολισμών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, καθώς και τη σταδιακή ενσωμάτωσή τους στο διάδρομο TRACECA (Διάδρομος Μεταφορών Ευρώπη-Καύκασος-Ασία), στον κεντρικό άξονα, το νοτιοανατολικό άξονα και τις θαλάσσιες οδούς για τις διεθνείς μεταφορές που ορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Επέκταση των κύριων διευρωπαϊκών αξόνων μεταφορών στις γειτονικές χώρες - Κατευθυντήριες γραμμές για τις μεταφορές στην Ευρώπη και τις γειτονικές περιοχές» (COM(2007)0032) και των πανευρωπαϊκών διαδρόμων μεταφορών 8 και 9·

46.  καλεί τις παρευξείνιες χώρες να συνάψουν Μνημόνιο Συμφωνίας για την ανάπτυξη θαλασσίων διαδρόμων στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου, και ζητεί από την Επιτροπή να εγγράψει ένα νέο κονδύλιο στη θέση του προϋπολογισμού για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών (TEN-T), για τη χρηματοδότηση αυτών των θαλασσίων διαδρόμων, παρόμοιο με αυτά που υπάρχουν ήδη για τους θαλάσσιους διαδρόμους στη Βαλτική Θάλασσα, τη Βόρεια Θάλασσα και τη Μεσόγειο·

47.  χαιρετίζει τις ενέργειες υπέρ της επέκτασης του κοινού αεροπορικού χώρου της ΕΕ στις χώρες του Ευξείνου Πόντου· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει τον διάλογο με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας σχετικά με την ελευθέρωση του τομέα των αεροπορικών της μεταφορών, και να αρχίσει σύντομα διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στον κοινό αεροπορικό χώρο της ΕΕ·

48.  τονίζει τη σημασία του Εύξεινου Πόντου ως φυσικού πόρου και εκφράζει έντονη ανησυχία για την περιβαλλοντική κατάσταση στην περιοχή· επισημαίνει την ανάγκη διασφάλισης ισορροπίας μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής προστασίας, καθώς και την ανάγκη κοινής προσέγγισης στην πρόκληση αυτή και, επομένως, τονίζει την ανάγκη πλήρους εφαρμογής της σύμβασης για την προστασία του Ευξείνου Πόντου από τη ρύπανση·

49.  καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στις απαιτήσεις της ενεργειακής απόδοσης και της προστασίας του περιβάλλοντος και του κλίματος κατά τη χρηματοδότηση έργων υποδομής, τα οποία πρέπει να βασίζονται σε θετική περιβαλλοντική αξιολόγηση· υπενθυμίζει τις προκλήσεις που απορρέουν από τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου και, ως εκ τούτου, ζητεί επειγόντως ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των παρευξείνιων χωρών, ιδίως στον τομέα της πρόληψης των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης·

50.  καλεί την ΕΕ να συμπεριλάβει την περιοχή του Ευξείνου Πόντου στην ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και ιδίως στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ) επί ίσοις όροις με τις άλλες ευρωπαϊκές λεκάνες· η ΕΕ πρέπει να καταβάλει κάθε αναγκαία προσπάθεια σε διπλωματικό επίπεδο για να πείσει τα κράτη του Ευξείνου Πόντου που είναι εκτός ΕΕ να συμμορφωθούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό με τις αρχές της ΚΑΠ· επισημαίνει τη σημασία της δημιουργίας ενός χωριστού φορέα διαχείρισης των αποθεμάτων για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου και της εφαρμογής του μηχανισμού των σχεδίων πολυετούς διαχείρισης·

Οικονομική, κοινωνική και ανθρώπινη ανάπτυξη

51.  φρονεί ότι πρέπει να προωθηθεί η οικονομική, η κοινωνική και η ανθρώπινη ανάπτυξη της περιοχής συνολικά· αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στην περιοχή· επισημαίνει ότι η περιοχή διαθέτει εξαιρετικούς φυσικούς πόρους που μπορούν να ενθαρρύνουν τη ραγδαία οικονομική ανάπτυξη· τονίζει ότι η κατάλληλη διαχείριση των πόρων αυτών είναι ζωτικής σημασίας για τη διευκόλυνση αυτής της ανάπτυξης·

52.  τονίζει ότι η περαιτέρω ελευθέρωση των εμπορικών συναλλαγών και η εντατικοποίηση του ενδοπεριφερειακού εμπορίου είναι παράγοντες ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής· τονίζει τη σημασία της οικοδόμησης χώρου οικονομικών ευκαιριών και ευημερίας στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου για τον τοπικό πληθυσμό και τους εμπορικούς εταίρους της περιοχής· τονίζει την ανάγκη βελτίωσης του επενδυτικού κλίματος μέσω της καταπολέμησης της διαφθοράς και της απάτης· επισημαίνει τη σημασία της συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού και της ανάπτυξης των λιμένων και των ακτών· υποστηρίζει την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της ΕΕ που αποσκοπεί στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη των παραθαλάσσιων περιφερειών, αλλά εκφράζει τη λύπη του για την πλημμελή ανάπτυξη της διάστασης του Ευξείνου Πόντου στο πλαίσιο της εν λόγω πολιτικής· επικροτεί τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί στον τομέα της συνεργασίας για την εκπαίδευση, την έρευνα και την τεχνολογία· προσυπογράφει για άλλη μια φορά το στόχο της προώθησης της κοινωνικής ανάπτυξης και της ανάπτυξης μιας ισχυρής κοινωνίας των πολιτών· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να σημειώσει ακόμα μεγαλύτερη πρόοδο στο πλαίσιο του διαλόγου της με τις χώρες της περιοχής για τη διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων·

53.  είναι πεπεισμένο ότι η ΕΕ θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου, προσφέροντας στις χώρες της περιοχής περισσότερες προοπτικές για στενότερη σύνδεση με τις πολιτικές της ΕΕ· τονίζει ότι οι δυνατότητες για ελευθέρωση του εμπορίου και δημιουργία ζώνης ελευθέρων συναλλαγών, σύμφωνα με τις αρχές του ΠΟΕ, πρέπει να ληφθούν προσεκτικά υπόψη, να εξετασθούν ενδελεχώς και να προωθηθούν·

54.  εφιστά την προσοχή στη μακρόχρονη στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Ρωσίας και στα κοινά συμφέροντά τους στην ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων, στη διευκόλυνση και την ελευθέρωση του εμπορίου στην παγκόσμια οικονομία και στην ενίσχυση και ανάπτυξη του ανταγωνισμού, μεταξύ άλλων και στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου·

55.  αναγνωρίζει ότι η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση έχει πλήξει καίρια την περιφέρεια του Εύξεινου Πόντου, διακόπτοντας απότομα τόσο μια περίοδο ανάπτυξης με ετήσιο μέσο όρο 6%, όσο και την εισροή κεφαλαίων εξωτερικού, απαραίτητων για την περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη των κρατών του Εύξεινου Πόντου, και ότι έχει θέσει υπό τεράστια πίεση το χρηματοπιστωτικό σύστημα της περιοχής· τονίζει ότι, για να αντιμετωπισθεί αυτό το πρόβλημα, απαιτείται ενίσχυση των χρηματοοικονομικών και τραπεζικών ρυθμίσεων, βελτίωση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας και διαφάνειας, καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς, ενδυνάμωση της περιφερειακής συνεργασίας και αυξημένος συντονισμός μεταξύ περιφερειακών οργανισμών όπως ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΟΣΕΠ)·

56.  ενθαρρύνει την ανάπτυξη, στο πλαίσιο της στρατηγικής, μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης και τη χρήση των θεσμοθετημένων αρχών της πολιτικής της ΕΕ για τη συνοχή και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων, διευκολύνοντας ταυτόχρονα τη διαδικασία ανάπτυξης ικανοτήτων στις περιοχές που παρουσιάζουν υστέρηση· πιστεύει ειδικότερα ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ περιφερειών, προκειμένου να αντιμετωπίζονται τα κοινά προβλήματα με συντονισμένη δράση· επισημαίνει ότι ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) παρέχει κατάλληλο πλαίσιο συνεργασίας για την εξασφάλιση διαρθρωμένης πολυεπίπεδης διακυβέρνησης· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τρόπους καλύτερου συντονισμού των διαφόρων ευρωπαϊκών μέσων, εξασφαλίζοντας διασυνοριακή συνεργασία στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης·

57.  τονίζει ότι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ περιφερειών είναι κεντρικής σημασίας για όλους τους τομείς συνεργασίας, εφόσον οι περιφέρειες με μακρόχρονη πείρα στην ανάπτυξη και την εφαρμογή σχεδίων θα μπορούσαν να βοηθούν άλλες περιφέρειες να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους·

58.  θεωρεί τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας όλων των τοπικών και περιφερειακών παραγόντων στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου παράγοντα ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστούν αποτελεσματική εφαρμογή και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των σχεδίων της ΕΕ, μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία, καθώς και ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη σε ολόκληρη την περιοχή·

59.  επισημαίνει τη σημασία της διευκόλυνσης της έκδοσης θεωρήσεων και της κυκλοφορίας των προσώπων στην περιοχή και καλεί μετ' επιτάσεως την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης προτιμησιακών συστημάτων έκδοσης θεωρήσεων για επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς, νέους, τοπικούς υπαλλήλους και άλλες ομάδες, με σκοπό την ενίσχυση των επαφών σε ολόκληρη την περιοχή, ιδίως όσον αφορά την οικοδόμηση εμπιστοσύνης· ενθαρρύνει την ανάπτυξη, υπό την αιγίδα της ΕΕ, κοινών έργων που να αφορούν την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τουρισμού στην περιοχή·

60.  πιστεύει ότι τα προγράμματα που προάγουν το διαπολιτισμικό και διαθρησκευτικό διάλογο χρειάζονται συνεχή ενθάρρυνση προκειμένου να προωθηθεί η συνεργασία στην περιοχή, ότι είναι ιδιαίτερα αναγκαίες κοινές πρωτοβουλίες στους τομείς της εκπαίδευσης και των μέσων ενημέρωσης, προκειμένου να δημιουργηθούν και να εδραιωθούν ουσιαστικοί δεσμοί μεταξύ των διαμορφωτών της κοινής γνώμης στην περιοχή, και ότι πρωτοβουλίες όπως το δίκτυο πανεπιστημίων στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα για το πώς η ακαδημαϊκή διάδραση μπορεί να πυροδοτήσει θετικές συνέργειες στην περιοχή· ζητεί την ενίσχυση των ακαδημαϊκών και φοιτητικών δικτύων, των ηλεκτρονικών υποδομών και των ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας· χαιρετίζει την πρωτοβουλία για την ίδρυση και την υποστήριξη Ακαδημίας του Ευξείνου Πόντου που θα ευνοήσει την ανάδειξη μιας περιφερειακής ελίτ, η οποία θα αντιμετωπίζει τη συνεργασία ως φυσική μέθοδο αντιμετώπισης των κοινών προκλήσεων·

61.  αναγνωρίζει τα αποτελέσματα του έργου για τη Διασύνδεση του Εύξεινου Πόντου που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός περιφερειακού δικτύου έρευνας και εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή του Ευξείνου Πόντου και τη σύνδεσή του με το δίκτυο GΕΑΝΤ, και ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να υποστηρίζει ερευνητικά προγράμματα στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου όπως τα ΗΡ-SΕΕ, SΕΕ-GRΙD, SCEΝΕ, CAREN και BSRΝ·

o
o   o

62.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και όλων των χωρών του Ευξείνου Πόντου.

(1) ΕΕ C 41 E, 19.2.2009, σ. 64.
(2) ΕΕ C 282 E, 6.11.2008, σ. 443.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου