Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2522(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0041/2011

Keskustelut :

PV 20/01/2011 - 11.1
CRE 20/01/2011 - 11.1

Äänestykset :

PV 20/01/2011 - 12.1
CRE 20/01/2011 - 12.1

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0026

Hyväksytyt tekstit
PDF 127kWORD 50k
Torstai 20. tammikuuta 2011 - Strasbourg
Pakistan: Punjabin kuvernöörin Salmaan Taseerin murha
P7_TA(2011)0026RC-B7-0041/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma 20. tammikuuta 2011 Pakistanista ja erityisesti kuvernööri Salmaan Taseerin murhasta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa, jotka koskevat ihmisoikeuksia ja demokratiaa Pakistanissa ja erityisesti 20. toukokuuta 2010(1) sekä 12. heinäkuuta 2007(2), 25. lokakuuta 2007(3) ja 15. marraskuuta 2007(4) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon 16. joulukuuta 2010 antamansa päätöslauselman vuosittaisesta ihmisoikeusraportista 2009 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikasta(5),

–  ottaa huomioon neuvoston 16. marraskuuta 2009 tekemät päätelmät, jotka koskevat uskonnon tai vakaumuksen vapautta ja joissa korostetaan tämän vapauden ja uskonnollisen suvaitsemattomuuden torjumisen strategista merkitystä,

–  ottaa huomioon EU:n ja Pakistanin 4. kesäkuuta 2010 antaman yhteisen julkilausuman, jossa kumpikin osapuoli vakuutti päättäväisesti käsittelevänsä yhdessä alueellisia ja globaaleja turvallisuuskysymyksiä, edistävänsä ihmisoikeuksia ja tekevänsä yhteistyötä Pakistanin demokraattisten instituutioiden ja hallituksen vahvistamiseksi entisestään,

–  ottaa huomioon puhemiehen 19. marraskuuta 2010 antaman julkilausuman Asia Bibille langetetun kuolemantuomion johdosta,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 4. tammikuuta 2011 antaman lausuman kuvernööri Salmaan Taseerin murhasta ja 12. marraskuuta 2010 antaman lausuman Pakistanissa ilmenneestä kuolemanrangaistustapauksesta,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 18 artiklan,

–  ottaa huomioon vuonna 1981 annetun YK:n julistuksen uskontoon tai uskoon perustuvan kaikkinaisen suvaitsemattomuuden ja syrjinnän poistamisesta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan,

A.  katsoo, että Punjabin maakunnan kuvernööri Salmaan Taseer oli yksi Pakistanin jumalanpilkkalakien ja niitä väärin käyttävien ääriryhmien äänekkäimmistä ja näkyvimmistä arvostelijoista esimerkiksi Asia Bibin tapauksessa, kun tämä kristitty nainen tuomittiin kuolemaan jumalanpilkasta Pakistanin rikoslain 295 C osaston nojalla,

B.  ottaa huomioon, että yksi Salmaan Taseerin omista henkivartijoista, Malik Mumtaz Hussein Qadri, murhasi kuvernöörin 4. tammikuuta 2011, koska hän ei hyväksynyt, että Taseer vastusti Pakistanin jumalanpilkkalakeja,

C.  toteaa, että muut kuvernööri Taseerin murhaa todistamassa olleet henkivartijat eivät pyrkineet millään lailla estämään murhaajan tekoa; ottaa huomioon, että sadat lakimiehet osoittivat murhaajalle suosiota ja tukea tämän saapuessa oikeuteen ja että kymmenet tuhannet mielenosoittajat marssivat Karachin kaduilla osoittaakseen hyväksyvänsä tämän teon; toteaa, että johtavassa asemassa olevan imaamin on raportoitu langettaneen fatwan Pakistanin entistä ministeriä, uudistuspoliitikkoa ja tunnettua toimittajaa Sherry Rehmania vastaan ja tehneen tästä siten seuraavan kohteen murhaajille,

D.  ottaa huomioon, että tämän traagisen tapahtuman jälkeen maan papiston laaja allianssi, jonka äänenä toimi maltillista barelvi-koulukuntaa edustava Jamaat-e-Ahl-e-Sunnat Pakistan -järjestö, antoi lausunnon, jossa suvaittiin kuvernööri Taseerin murha ja kohdeltiin murhaajaa sankarina, sillä siinä todettiin, että kenenkään muslimin ei pitäisi osallistua Salmaan Taseerin hautajaisiin tai edes rukoilla hänen puolestaan taikka ilmaista minkäänlaista katumusta tai sympatiaa tämän tapahtuman johdosta, ja lisäksi vaadittiin, että kenenkään muslimin ei pitäisi tarjoutua johtamaan hautajaisrukousta eikä kenenkään papiston edustajan pitäisi järjestää murhatun kuvernöörin hautajaisia,

E.  ottaa huomioon, että Pakistanin vuoden 1973 perustuslain perusoikeuksia koskevassa luvussa taataan vapaus harjoittaa uskontoa ja johtaa uskonnollisia laitoksia (20 artikla), kaikkien kansalaisten yhdenvertaisuus (25 artikla) ja vähemmistöjen legitiimit oikeudet ja edut (26 artikla),

F.  ottaa huomioon, että presidentti Asif Ali Zardari toisti 25. joulukuuta 2009 Pakistanin kansanpuolueen sitoutuneen puolustamaan kaikkien vähemmistöjen oikeutta tulla kohdelluiksi yhdenvertaisina kansalaisina,

G.  toteaa, että vuosina 1982 ja 1986 käyttöön otetut jumalanpilkkalakeina tunnetut säännökset vesittävät perustuslaissa taatut keskeiset uskontoa koskevat oikeudet ja vähemmistöjen oikeudet, että ääriryhmät ja henkilökohtaista kaunaa kantavat käyttävät niitä väärin ja että ne ovat johtaneet uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluviin ja epäoikeudenmukaisuutta arvostelemaan uskaltautuneita kansalaisia vastaan tehtyihin väkivaltaisuuksiin,

H.  ottaa huomioon, että suurin osa jumalanpilkkalakien nojalla syytteeseen asetetuista henkilöistä on muslimeja, mutta että vähemmistöuskontokuntiin kuuluviin henkilöihin kohdistuvat syytteet voivat laukaista suhteettomia väkivallantekoja, jotka kohdistuvat koko näiden yhteisöön,

I.  ottaa huomioon, että Pakistanin hallitus perui 30. joulukuuta 2010 julkisesti syrjivien lakien uudelleentarkastelua koskevan sitoumuksensa ilmoittaen, ettei se aio kumota eikä tarkistaa jumalanpilkkalakeja,

J.  toteaa, että jumalanpilkkatapauksia käsittelevät tuomarit ovat kuvernööri Taseerin murhan vuoksi huolissaan turvallisuudestaan, koska äärimuslimit ovat jo painostaneet Pakistanin alioikeuden tuomareita ja jopa korkeamman oikeusasteen tuomarit saattavat olla vastahakoisia antamaan puolueettomia tuomioita uskonnollista vainoa koskevissa tapauksissa, koska he pelkäävät joutuvansa terroristien murhayritysten kohteiksi,

K.  ottaa huomioon, että maltillisten äänenpainojen kannattajien, uskonnollisten vähemmistöjen ja ihmisoikeuksien puolustajien turvattomuuden tunne on lisääntynyt kuvernööri Taseerin murhan jälkeen,

L.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin perustamissopimuksen 3 artiklan 5 kohdassa todetaan, että demokratian edistäminen sekä ihmisoikeuksien ja kansalaisvapauksien kunnioittaminen ovat Euroopan unionin perusperiaatteita ja -tavoitteita ja muodostavat yhteisen perustan sen suhteille kolmansiin maihin; ottaa huomioon, että EU:n kaupankäyntiavun ja kehitysavun ehtona on ihmisoikeuksien ja vähemmistöjen oikeuksien kunnioittaminen,

1.  tuomitsee jyrkästi Islamabadin markkinoilla 4. tammikuuta 2011 tehdyn Punjabin maakunnan kuvernöörin Salmaan Taseerin raa'an murhan, kiittää Taseerin rohkeutta ja moraalista selkärankaa hänen otettuaan kantaa uskonnollisen suvaitsevaisuuden ja vallasta luopumaan joutuneiden humaanin kohtelun puolesta Pakistanin poliittisen ilmapiirin polarisoitumisesta huolimatta, ja ilmaisee surunvalittelunsa uhrin perheenjäsenille ja Pakistanin kansalaisille;

2.  kehottaa Pakistanin viranomaisia tutkimaan perinpohjaisesti kaikki murhaa koskevat näkökohdat ja saattamaan kaikki tämän rikoksen tekemiseen osallistuneet nopeasti oikeuden eteen noudattaen tinkimättä oikeusvaltion periaatteita;

3.  ottaa huomioon, että monet ihmisoikeusryhmät ovat arvostelleet sitä, että Pakistanin johtajat – olivatpa he sitten poliitikkoja tai armeijan edustajia – eivät ilmaisseet tukeaan kuvernööri Taseerin rohkeille kannanotoille, ja on tyrmistynyt ja erittäin huolissaan uskonnollisen suvaitsemattomuuden ja avoimen murhaan yllyttämisen saamasta laajasta kannatuksesta mielenosoituksissa ja tappajan saamasta julkisesta tuesta jopa oikeusalan ammattilaisten keskuudessa; kehottaa Pakistanin hallitusta huolehtimaan siitä, että ääriryhmät eivät vaienna maltillisia äänenpainoja;

4.  on erittäin huolissaan siitä, että osa armeijasta sekä oikeuslaitoksen edustajista ja politiikoista antaisi hiljaisen tai jopa avoimen tukensa Pakistanin poliittisia ja uskonnollisia ääriryhmiä koskevalle myönnytyspolitiikalle;

5.  esittää huolensa siitä, että Islamabadissa kuvernööri Taseerin murhannut henkilö oli poliisi, joka kuului hänen omiin turvajoukkoihinsa; pyytää Pakistanin hallitusta poistamaan ääri-islamistiset voimat Pakistanin turvallisuusjoukoista ja varmistamaan, että turvallisuusjoukot noudattavat perustuslakia ja oikeusvaltion periaatteita;

6.  antaa tukensa kaikille toimille, joita Pakistanin hallitus toteuttaa estääkseen väkivaltaisen ääriliikehdinnän leviämisen;

7.  on huolissaan siitä, että edesmenneen kuvernööri Taseerin julkisesti vastustamia Pakistanin jumalanpilkkalakeja käytetään edelleen kirkkokuntien, kuten kristittyjen, uskonnolliseen vainoamiseen, josta on osoituksena viiden lapsen äidin Asia Bibin saama kuolemantuomio;

8.  kehottaa Pakistanin viranomaisia vapauttamaan viipymättä Asia Bibin ja toteuttamaan toimia, joilla turvataan hänen piileksimään joutuvan perheensä turvallisuus; kehottaa presidentti Zadaria käyttämään hänelle perustuslaissa annettua valtaa armahtaa Asia Bibi sen jälkeen, kun hänen puolestaan tehdyn valituksen käsittely on saatettu päätökseen;

9.  pitää valitettavana, että Pakistanin kaksi suurinta uskonnollista puoluetta on julistanut, että Salmaan Taseer ansaitsi tulla tapetuksi näkemystensä vuoksi, mikä on entisestään lietsonut pelkoa ja merkinnyt sekä poliittisen että uskonnollisen terrorismin ja rikollisuuden hyväksymistä;

10.  on huolissaan Pakistanin sananvapauden mahdollisesta rajoittamisesta myös internetissä kuvernööri Taseerin murhan seurauksena, koska Jamaat-e Ahl-e Sunnat Pakistan -järjestön uskonoppineet ovat ilmaisseet julkisesti, että jumalanpilkkaajien tukijat ovat yhtä syyllisiä kuin itse jumalanpilkkaajat ja että poliitikkojen, tiedotusvälineiden ja muiden olisi otettava opikseen tästä esimerkin tarjoavasta kuolemantapauksesta;

11.  pitää myönteisenä, että huomattava osa Pakistanin lehdistöstä on tuominnut murhan, ja ottaa huomioon toimet, joita Pakistanin tiedotusvälineitä sääntelevät viranomaiset ovat toteuttaneet tiettyjä televisioasemia vastaan sen perusteella, miten laajasti ne ovat tiedottaneet tästä tapahtumasta;

12.  kannattaa Pakistanin veteraanitoimittajien vetoomusta, että tutkittaisiin tiedotusvälineiden roolia niiden tarjotessa foorumin äärioppia julistaville saarnaajille ja muille ääriaineksille, jotka ovat uhkailleet avoimesti Taseeria ja muita samalla tavoin ajattelevia julkisuuden henkilöitä;

13.  on vakavasti huolissaan siitä, että jumalanpilkkalait, jotka voivat Pakistanissa johtaa kuolemanrangaistukseen ja joita usein käytetään perusteena sensuurille, kriminalisoinnille, vainolle ja joissakin tapauksessa poliittisten tai uskonnollisten vähemmistöjen tai rotuvähemmistöjen jäsenten murhille, mahdollistavat väärinkäytökset, jotka vaikuttavat Pakistanissa kaikkien uskontojen edustajiin;

14.  kehottaa uudelleen Pakistanin hallitusta tarkistamaan perusteellisesti jumalanpilkkalakeja ja niiden tämänhetkistä soveltamista, mukaan lukien pakollinen kuolemanrangaistus tai elinkautinen vankeusrangaistus, joista säädetään maan rikoslain 295 C osastossa rangaistuksena syyllistymisestä profeetta Muhammedin pilkkaamiseen ja panemaan tässä tarkoituksessa täytäntöön tarkistuksia;

15.  kiittää erityisesti vähemmistöasioiden ministerin Shahbaz Bhattin pyrkimyksiä saada aikaan laki, jolla lopetettaisiin jumalanpilkkasyytteiden nojalla langetettavat kuolemantuomiot; odottaa Pakistanin viranomaisten tekevän kaikkensa suojellakseen kaikkien niiden henkeä, joita islamistiradikaalit ovat uhanneet heidän maallisten tai poikkeavien näkemystensä vuoksi, ja etenkin lakimiesten, tuomarien ja oikeusvaltion periaatteita puolustavien ihmisoikeusaktivistien henkeä;

16.  odottaa, että Pakistanin hallitus toteuttaa kaikki tarvittavat toimet taatakseen Pakistanin kaikkien tuomareiden turvallisuuden ja antamaan heille mahdollisuuden hoitaa perustuslailliset tehtävänsä joutumatta pelkäämään uhkailua, väkivaltaa tai ahdistelua;

17.  pitää myönteisenä, että Pakistan on allekirjoittanut taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan YK:n kansainvälisen yleissopimuksen ja kidutuksen vastaisen yleissopimuksen ratifiointivälineet; kehottaa Pakistanin hallitusta peruuttamaan näitä kahta sopimusta koskevat varauksensa ja takaamaan uskonnon vapauden sellaisena kuin se on kirjattu YK:n yleissopimukseen ja suojelemaan kansalaisiaan, jotta nämä voivat harjoittaa uskontoaan vapaasti;

18.  kehottaa Pakistanin hallitusta takaamaan vähemmistöjen ihmisoikeudet, jotka sisältyvät perustuslakiin ja yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen ja erityisesti sen 18 artiklaan, jonka mukaan ”kaikilla henkilöillä on ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus”;

19.  tukee kaikkia aloitteita, joilla pyritään edistämään yhteisöjen välistä vuoropuhelua ja keskinäistä kunnioitusta; kehottaa Pakistanin poliittisia ja uskonnollisia auktoriteetteja edistämään suvaitsevaisuutta ja toteuttamaan aloitteita vihaa ja väkivaltaisia ääriliikkeitä vastaan;

20.  kehottaa Pakistanin hallitusta panemaan täytäntöön koulutusjärjestelmän ehdotetut uudistukset sekä sääntelemään ja tarkistamaan madrassojen toimintaa; kehottaa Pakistanin viranomaisia poistamaan kaiken propagandan, jossa korostetaan vihaa, uskonnollista ylemmyyttä ja uskontojen halveksuntaa oppikirjoista, jotka opetusministeriön kansallinen opetussuunnitelmaosasto hyväksyy;

21.  kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa sisällyttämään yhteiskunnan uskonnollisen suvaitsevaisuuden Pakistanin kanssa käytävään poliittiseen vuoropuheluun, sillä tämä asia on keskeisen tärkeä uskonnollisen ääriliikehdinnän torjumiselle pitkällä aikavälillä;

22.  kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota jatkamaan taloudellista tukea ihmisoikeusjärjestöille ja ihmisoikeuksien puolustajille sekä hahmottelemaan käytännön toimenpiteitä, joilla tuetaan Pakistanin kansalaisyhteiskunnan liikehdintää jumalanpilkkalakeja ja muuta syrjivää lainsäädäntöä vastaan;

23.  kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa vaatimaan, että Pakistanin hallitus noudattaa Euroopan unionin ja Pakistanin islamilaisen tasavallan väliseen yhteistyösopimukseen kirjattua demokratia- ja ihmisoikeuslauseketta; kehottaa komissiota esittämään kertomuksen yhteistyösopimuksen sekä demokratia- ja ihmisoikeuslausekkeen täytäntöönpanosta;

24.  kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa auttamaan Pakistanin hallitusta, kun se kehittää ihmisoikeusministeriötään ja asettaa toimivan, riippumattoman ja arvovaltaisen kansallisen ihmisoikeuskomitean;

25.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Pakistanin hallitukselle ja parlamentille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0194.
(2) EUVL C 175 E, 10.7.2008, s. 583.
(3) EUVL C 263 E, 16.10.2008, s. 666.
(4) EUVL C 282 E, 6.11.2008, s. 434.
(5) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0489.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö