Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2522(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0041/2011

Debatter :

PV 20/01/2011 - 11.1
CRE 20/01/2011 - 11.1

Omröstningar :

PV 20/01/2011 - 12.1
CRE 20/01/2011 - 12.1

Antagna texter :

P7_TA(2011)0026

Antagna texter
PDF 127kWORD 45k
Torsdagen den 20 januari 2011 - Strasbourg
Pakistan: mordet på guvernören i Punjab, Salmaan Taseer
P7_TA(2011)0026RC-B7-0041/2011

Europaparlamentets resolution av den 20 januari 2011 om Pakistan, i synnerhet mordet på guvernör Salmaan Taseer

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om mänskliga rättigheter och demokrati i Pakistan, i synnerhet de från den 20 maj 2010(1) samt den 12 juli 2007(2), 25 oktober 2007(3) och 15 november 2007(4),

–   med beaktande av sin resolution av den 16 december 2010 om den årliga rapporten om de mänskliga rättigheterna i världen 2009 och Europeiska unionens politik på området(5),

–  med beaktande av rådets slutsatser av dem 16 november 2009 om religions- och trosfrihet, där man betonar den strategiska betydelsen av denna frihet och av att religiös intolerans bekämpas,

–   med beaktande av EU:s och Pakistans gemensamma uttalande från den 4 juni 2010 där båda sidor bekräftade sina åtaganden om att agera gemensamt i regionala och globala säkerhetsfrågor, främja respekten för de mänskliga rättigheterna och samarbeta för att ytterligare stärka Pakistans demokratiska regering och institutioner,

–   med beaktande av talmannens uttalande om dödsdomen mot Asia Bibi från den 19 november 2010,

–   med beaktande av uttalandet av den 4 januari 2011 från Catherine Ashton, kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, om mordet på guvernör Salmaan Taseer och av hennes uttalande av den 12 november 2010 om ett fall av dödsstraff i Pakistan,

–   med beaktande av artikel 18 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av FN:s förklaring från 1981 om avskaffande av alla former av intolerans och diskriminering på grund av religion eller övertygelse,

–  med beaktande av artikel 122.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Salmaan Taseer, guvernör i Punjabprovinsen, var en av de mest högljudda och kända kritikerna av Pakistans hädelselagar och hur de utnyttjas av extrema grupper såsom vid fallet med Asia Bibi, den kristna kvinna som dömdes till döden för hädelse enligt avsnitt 295 C i Pakistans strafflag.

B.  Den 4 januari 2011 mördades Salmaan Taseer i Islamabad av en av sina egna säkerhetsvakter, Malik Mumtaz Hussein Qadri, som inte stödde Taseers motstånd mot Pakistans hädelselagar.

C.  Ingen av de övriga säkerhetsvakter som bevittnade mordet på guvernör Taseer gjorde något försök att hindra mördaren. Mördaren berömdes och fick stöd av hundratals advokater när han framträdde i rätten och tiotusentals människor demonstrerade på Karachis gator för att visa sitt stöd för hans gärning. En ledande imam ska ha utfärdat en fatwa mot den tidigare pakistanska ministern, reformpolitiken och välkända journalisten Sherry Rehman, och utsett henne till nästa mordoffer.

D.  Efter den tragiska händelsen gjorde en bred allians av landets präster, genom Jamaate Ahle Sunnat Pakistan, en organisation som representerar den moderata Barelvi-sekten, ett uttalande där man välsignade mordet på guvernör Taseer och hyllade mördaren. Uttalandet löd: ”Ingen muslim bör närvara vid begravningen eller ens försöka be för Salmaan Taseer, eller ens uttrycka någon form av ånger eller sympati”. Man sa också att ingen muslim borde be begravningsböner och att ingen präst borde leda begravningsakten för den mördade guvernören.

E.  Genom kapitlet om grundläggande rättigheter i Pakistans grundlag från 1973 garanteras friheten att uttrycka sin religion och att leda religiösa institutioner (artikel 20), jämställdhet för alla medborgare (artikel 25) och minoriteternas legitima rättigheter och intressen (artikel 26).

F.  Den 25 december 2009 upprepade president Asif Ali Zardari det åtagande Pakistan People's Party hade gjort om att värna om minoriteternas rätt att behandlas som jämställda medborgare.

G.  De juridiska bestämmelser från 1982 och 1986 som är kända som ”hädelselagar” underminerar de grundläggande religiösa rättigheter och rättigheter för minoriteter som grundlagen ger, utnyttjas av extremistgrupper och i personliga uppgörelser, samt har medfört ett ökat våld mot personer som tillhör religiösa minoriteter och kritiska medborgare som vågar protestera mot orättvisor.

H.  Majoriteten av de personer som åtalas för brott mot hädelselagarna är muslimer, men anklagelser mot personer från minoritetsreligioner kan leda till oproportionerligt våld mot hela deras samfund.

I.  Den 30 december 2010 drog Pakistans regering offentligt tillbaka det åtagande om att se över diskrimineringslagarna som den hade i sitt manifest, och gjorde ett offentligt uttalande om att man inte tänkte upphäva eller ändra hädelselagarna.

J.  Mordet på guvernör Taseer har medfört en oro för säkerheten för domare i hädelsemål, eftersom domare i Pakistans lägre domstolar redan har utsatts för påtryckningar från muslimska extremister och eventuellt kan rädsla för sitt eget liv leda till att även domare i högre domstolar blir försiktiga med att utdöma neutrala domar i fall som rör religiös förföljelse.

K.  Efter mordet på guvernör Taseer har moderata personligheter, religiösa minoriteter och försvarare av mänskliga rättigheter känt sig alltmer osäkra.

L.  I artikel 3.5 i fördraget om Europeiska unionen står att främjandet av demokrati och respekt för mänskliga rättigheter och medborgerliga friheter är grundläggande principer och målsättningar för Europeiska unionen och utgör en gemensam grund för dess förbindelser med tredjeländer. Respekt för mänskliga rättigheter och minoriteters rättigheter är en förutsättning för att få tillgång till EU:s stöd för handel och utveckling.

1.  Europaparlamentet fördömer kraftigt det brutala mordet på Punjabprovinsens guvernör Salmaan Taseer på en marknad i Islamabad den 4 januari 2011. Parlamentet prisar hans mod och moraliska styrka att stå upp för religiös tolerans och en mänsklig behandling av de svaga trots ett polariserat politiskt klimat i Pakistan, samt framför sina kondoleanser till offrets anhöriga och det pakistanska folket.

2.  Europaparlamentet kräver att de pakistanska myndigheterna genomför en ingående utredning av alla aspekter kring mordet och snarast ställer alla förövare inför rätta i enlighet med lagen.

3.  Europaparlamentet noterar att många människorättsorganisationer kritiserade de politiska och militära ledarna i Pakistan för sitt bristande stöd för guvernör Taseers modiga åsikter. Parlamentet är bestört och mycket oroat över det stora folkliga stöd, till och med bland jurister, för religiös intolerans och berått mod som har visat sig genom demonstrationerna och de allmänna sympatierna för mördaren. Parlamentet uppmanar den pakistanska regeringen att inte låta de moderata rösterna i landet tystas av extremister.

4.  Europaparlamentet är djupt oroat över att delar av militären, domstolsväsendet och det politiska etablissemanget tyst, eller till och med öppet, gör eftergifter för politiska och religiösa extremister i Pakistan.

5.  Europaparlamentet uttrycker sin oro för att den person som mördade guvernör Taseer i Islamabad var polis från guvernörens egen säkerhetstjänst. Parlamentet uppmanar den pakistanska regeringen att rensa ut de islamiska extremistiska krafterna inom den pakistanska säkerhetstjänsten och att se till att säkerhetstjänsten håller sig till konstitutionen och rättsstatsprincipen.

6.  Europaparlamentet uttrycker sitt stöd för alla åtgärder som regeringen i Pakistan har vidtagit för att förhindra att den våldsamma extremismen sprider sig.

7.  Europaparlamentet är oroat för att Pakistans hädelselagar, som den avlidne Salmaan Taseer öppet motsatte sig, fortfarande tillämpas för att förfölja religiösa samfund, däribland kristna såsom den dödsdömda fembarnsmodern Asia Bibi.

8.  Europaparlamentet uppmanar de pakistanska myndigheterna att omedelbart frige Asia Bibi och att vidta åtgärder för att garantera säkerheten för hennes familj, som för närvarande håller sig gömda. Parlamentet uppmanar president Zadari att använda sin konstitutionella rätt att benåda henne efter avgörandet av det överklagande som gjorts på hennes vägnar.

9.  Europaparlamentet beklagar att de två största religiösa politiska partierna i Pakistan har förklarat att Salmaan Taseer förtjänade att dö på grund av sina åsikter, och därmed har framkallat ännu mer rädsla och givit efter för politisk och religiös terrorism och brottslig verksamhet.

10.  Europaparlamentet är oroat över att åsiktsfriheten på bland annat Internet eventuellt kommer att begränsas i Pakistan efter mordet på Taseer, eftersom religiösa ledare från Jamaat e-Ahl e-Sunnat Pakistan öppet har hävdat att ”de som stöder hädelser är lika skyldiga som de som begår hädelser”, och att politiker, media och andra bör se dödsfallet som en läxa.

11.  Europaparlamentet välkomnar att en stor del av den pakistanska pressen har fördömt mordet och noterar att Pakistans myndighet för tillsyn av medierna har vidtagit åtgärder mot vissa tv-stationer för deras sätt att bevaka händelserna.

12.  Europaparlamentet stöder ledande pakistanska journalisters krav på en utredning av mediernas roll för att skapa en plattform åt fanatiska predikanter och andra extremister som öppet hotade Taseer och andra likasinnade offentliga personer.

13.  Europaparlamentet uttrycker djup oro för att hädelselagarna – som kan medföra dödsstraff i Pakistan och ofta används för att rättfärdiga censur, kriminalisering, förföljelse och i vissa fall mord på personer från politiska, etniska och religiösa minoriteter – är öppna för ett missbruk som påverkar personer från alla religioner i Pakistan.

14.  Europaparlamentet upprepar sitt krav på den pakistanska regeringen om att göra en genomgripande översyn av hädelselagarna och deras tillämpning, inklusive det obligatoriska dödsstraffet eller livstids fängelse som föreskrivs i strafflagens avsnitt 295 C som föreskriver obligatoriskt dödsstraff för någon som befinns skyldig till hädelse av profeten Muhammed, i syfte att genomföra de förändringar som har föreslagits av det statliga ministeriet för minoritetsfrågor.

15.  Europaparlamentet lovordar framför allt minoritetsminister Shahbaz Bhatti för att ha lagt fram ett lagförslag om att avskaffa dödsstraffet för brottet hädelse. Parlamentet räknar med att de pakistanska myndigheterna gör allt för att skydda de personer som hotas av islamiska extremister på grund av deras sekulära eller avvikande åsikter, i synnerhet advokater, domare och människorättsaktivister som försvarar rättsstaten.

16.  Europaparlamentet förväntar sig att Pakistans regering vidtar alla nödvändiga åtgärder för att garantera säkerheten för alla domare i Pakistan så att de kan uppfylla sitt konstitutionella uppdrag utan att behöva oroa sig för hot, våld eller trakasserier.

17.  Europaparlamentet är positivt till att Pakistan har undertecknat ratifikationsinstrumenten i FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter och konventionen mot tortyr. Parlamentet uppmanar Pakistans regering att dra tillbaka sina reservationer beträffande dessa båda konventioner samt att garantera religionsfriheten i enlighet med FN:s konvention genom att ge sina medborgare ett skydd som gör att de fritt kan utöva sin religion.

18.  Europaparlamentet uppmanar Pakistans regering att garantera minoriteters mänskliga rättigheter i enlighet med grundlagen och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, framför allt artikel 18 där det står att var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

19.  Europaparlamentet stöder alla initiativ vars mål är att främja dialog och ömsesidig respekt bland religiösa samfund. Politiska och religiösa auktoriteter i Pakistan uppmanas att främja tolerans och att ta initiativ mot hat och våldsam radikalisering.

20.  Europaparlamentet kräver att den pakistanska regeringen genomför de föreslagna reformerna i utbildningssystemet samt reglerar och inspekterar madrasa-skolorna. Parlamentet uppmanar de pakistanska myndigheterna att stryka all propaganda som främjar hat, religiös överlägsenhet och förtal ur läroböckerna innan de godkänns av utbildningsministeriets avdelning för den nationella läroplanen.

21.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att inkludera frågan om religiös tolerans i samhället i sin politiska dialog med Pakistan eftersom detta är av central betydelse för den långsiktiga kampen mot religiös extremism.

22.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att fortsätta att ge ekonomiskt stöd till människorättsorganisationer och människorättsförsvarare, och att ta fram praktiska åtgärder för att stödja det pakistanska civilsamhällets rörelse mot hädelselagarna och andra diskriminerande lagar.

23.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att kräva att den pakistanska regeringen tillämpar den klausul om mänskliga rättigheter som finns i samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Pakistan. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en rapport om genomförandet av samarbetsavtalet och klausulen om demokrati och mänskliga rättigheter.

24.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att stödja den pakistanska regeringen i utvecklingen av sitt ministerium för mänskliga rättigheter och i upprättandet av en betydelsefull, oberoende och auktoritativ nationell kommission för mänskliga rättigheter.

25.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Pakistans regering och parlament.

(1) Antagna texter, P7_TA(2010)0194.
(2) EUT C 175 E, 10.7.2008, s. 583.
(3) EUT C 263 E, 16.10.2008, s. 666.
(4) EUT C 282 E, 6.11.2008, s. 434.
(5) Antagna texter, P7_TA(2010)0489.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy