Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2523(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0042/2011

Разисквания :

PV 20/01/2011 - 11.2
CRE 20/01/2011 - 11.2

Гласувания :

PV 20/01/2011 - 12.2

Приети текстове :

P7_TA(2011)0027

Приети текстове
PDF 267kWORD 39k
Четвъртък, 20 януари 2011 г. - Страсбург
Бразилия: екстрадиция на Cesare Battisti
P7_TA(2011)0027RC-B7-0042/2011

Резолюция на Европейския парламент от 20 януари 2011 г. относно Бразилия: екстрадиция на Cesare Battisti

Европейският парламент,

–  като взе предвид своята резолюция от 5 февруари 2009 г. за отказа за екстрадиция на Cesare Battisti от Бразилия(1),

–  като взе предвид своята препоръка до Съвета от 12 март 2009 г. относно стратегическото партньорство между Европейския съюз и Бразилия(2), и по-специално параграф 1, буква н) от нея, където изрично се посочва взаимното признаване на окончателните съдебни решения,

–  като взе предвид рамковото споразумение за сътрудничество между Европейската общност и Федеративна република Бразилия,

–  като взе предвид Договора за Европейския съюз и залегналите в него принципи за демокрация и върховенство на закона, на които ЕС се основава,

–  като взе предвид член 122, параграф 5 от своя правилник,

A.  като има предвид, че партньорството между ЕС и Бразилия се гради на взаимно доверие и на зачитане на демокрацията, върховенството на закона и основните права,

Б.  като има предвид, че икономическите, търговските и политическите отношения между Бразилия и ЕС са отлични и се намират в подем, и се основават, наред с другото, на споделени принципи като зачитане на правата на човека и върховенството на закона,

В.  като има предвид, че Cesare Battisti, италиански гражданин, беше обявен за виновен по седем съдебни производства и осъден задочно с окончателни присъди, постановени от италианските съдилища, за четири убийства и за участие във въоръжена групировка, грабеж, притежание на огнестрелно оръжие, и получи две доживотни присъди,

Г.  като има предвид, че Cesare Battisti се укриваше, до момента на задържането му в Бразилия през март 2007 г.,

Д.  като има предвид, че Cesare Battisti внесе жалба в Европейския съд по правата на човека срещу предаването му на Италия и като има предвид, че тази жалба беше обявена за недопустима през декември 2006 г.,

Е.  като има предвид, че разпоредбите и правилата на Договора за екстрадиция от 1989 г. между Италия и Федеративна република Бразилия имат за цел да определят договореностите за сътрудничество между органите на двете държави в областта на екстрадицията в пълно съответствие с гаранциите, предвидени в съответните им правни системи,

Ж.  като има предвид, че на 18 ноември 2009 г. бразилският Върховен съд реши да позволи екстрадицията на Cesare Battisti и даде разрешение на действащия президент на Федеративна република Бразилия да предаде лишения от свобода на Италия, в съответствие с правилата на Договора за екстрадиция между Италия и Бразилия,

З.  като има предвид, че на 31 декември 2010 г. тогава действащият президент реши да откаже екстрадицията на Cesare Battisti,

И.  като има предвид, че това решение се оспорва от италианското правителство пред бразилския Върховен съд,

Й.  като има предвид, че адвокатите на Cesare Battisti внесоха официално искане в същия съд за незабавното му освобождаване,

К. като има предвид, че на 6 януари 2011 г. председателят на бразилския Върховен съд отказа незабавното освобождаване на Cesare Battisti и официално възобнови делото, което ще бъде разгледано през февруари, когато съдът възобновява работата си,

1.  Признава, че зачитането на законността и независимостта на съдебната власт, включително справедливото отношение към лицата, които са били осъдени, е една от основните ценности на ЕС и неговите държави-членки, както и на Бразилия;

2.  Посочва, че партньорството между ЕС и Федеративна република Бразилия се основава на взаимното разбиране, че и двете страни ще поддържат върховенството на закона и основните права, включително правото на защита и правото на честен и справедлив процес;

3.  Изразява увереност, че в контекста на тези съображения, компетентните бразилски органи ще упражнят правото си – и ще изпълнят задължението си – да разгледат новото искане на италианското правителство за преразглеждане на решението за екстрадиция на Cesare Battisti и да проучат възможностите за гарантиране на правилното тълкуване на двустранния договор за екстрадиция;

4.  Призовава Европейската служба за външна дейност да води политически диалог с Бразилия и да гарантира, че всички взети решения са в пълно съответствие с основните принципи на ЕС и спомагат за добри отношения с държавите-членки;

5.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Европейската комисия / върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите-членки, на правителството на Бразилия, на президента на Федеративна република Бразилия, на председателя на бразилския конгрес и на председателя на делегацията за връзки със страните от Меркосур.

(1) ОВ C 67 E, 18.3.2010 г., стр. 146.
(2) ОВ C 87 E, 1.4.2010 г., стр. 168.

Правна информация - Политика за поверителност