Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2523(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0042/2011

Debatai :

PV 20/01/2011 - 11.2
CRE 20/01/2011 - 11.2

Balsavimas :

PV 20/01/2011 - 12.2

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0027

Priimti tekstai
PDF 193kWORD 39k
Ketvirtadienis, 2011 m. sausio 20 d. - Strasbūras
Brazilija: Cesare Battisti ekstradicija
P7_TA(2011)0027RC-B7-0042/2011

2011 m. sausio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Brazilijos: Cesare Battisti ekstradicija

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. vasario 5 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Brazilijos atsisakymo išduoti Cesarę Battisti(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2009 m. kovo 12 d. rekomendaciją Tarybai dėl Europos Sąjungos ir Brazilijos strateginės partnerystės(2), ypač į 1 (n) dalį, kurioje aiškiai minimas galutinių sprendimų abipusis pripažinimas,

–  atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir Brazilijos Federacinės Respublikos bendrąjį bendradarbiavimo susitarimą,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį ir joje įtvirtintus principus dėl demokratijos ir teisinės valstybės principų, kuriais grindžiama ES,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi ES ir Brazilijos partnerystė yra grindžiama abipusiu pasitikėjimu ir pagarba demokratijai, teisinei valstybei ir pagrindinėms teisėms,

B.  kadangi Brazilija ir Europos Sąjunga palaiko gerus ir aktyvius ekonominius, prekybinius ir politinius santykius, kurie yra pagrįsti, inter alia, bendrais principais, pvz., pagarbos žmogaus teisėms ir teisinės valstybės principams,

C.  kadangi Italijos pilietis Cesare Battisti buvo pripažintas kaltu septyniuose teismuose ir nuteistas in absentia už keturias žmogžudystes, dalyvavimą ginkluotos grupuotės veikloje, apiplėšimą, šaunamųjų ginklų laikymą ir ginkluotus smurto aktus, ir jam du kartus skirta laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė, o galutinius nuosprendžius paskelbė Italijos teismai,

D.  kadangi Cesare Battisti slapstėsi iki tol, kol buvo suimtas Brazilijoje 2007 m. kovo mėn.,

E.  kadangi Cesare Battisti pateikė prašymą Europos žmogaus teisių teismui dėl ekstradicijos į Italiją ir kadangi šis prašymas buvo paskelbtas nepriimtinu 2006 m. gruodžio mėn.,

F.  kadangi, 1989 m. Italijos ir Brazilijos Federacinės Respublikos ekstradicijos sutarties nuostatomis ir taisyklėmis siekiama apibrėžti bendradarbiavimo susitarimus tarp abiejų valstybių institucijų ekstradicijos srityje, visapusiškai laikantis numatytų garantijų, teikiamų abiejų šalių teisinių sistemų,

G.  kadangi 2009 m. lapkričio 18 d. Brazilijos Aukščiausiasis Teismas nusprendė, kad galima įvykdyti Cesare Battisti ekstradiciją ir leido dabartiniam Brazilijos Federacinės Respublikos prezidentui išlaisvinti išleisti kalinį į Italiją, laikantis Italijos ir Brazilijos Ekstradicijos sutarties taisyklių,

H.  kadangi 2010 m. gruodžio 31 d. tuometinis prezidentas nusprendė neleisti Cesare Battisti ekstradicijos,

I.  kadangi tas sprendimas yra ginčijamas Italijos vyriausybės Brazilijos Aukščiausiajame Teisme,

J.  kadangi Cesare Battisti advokatai oficialiai kreipėsi į tą patį teismą, jis būtų nedelsiant paleistas,

K. kadangi 2011 m. sausio 6 d.. Brazilijos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas atmetė prašymą nedelsiant išlaisvinti Cesare Battisti ir vėl oficialiai pradėjo bylą, kuri bus svarstoma vasario mėn., kai Teismas vėl pradės darbą,

1.  pripažįsta, kad pagarba teisėtumui ir teismų nepriklausomumui, įskaitant sąžiningą elgesį su tais, kurie buvo pripažinti kaltais, yra viena iš pagrindinių ES ir jos valstybių narių, ir taip pat Brazilijos, vertybių;

2.  pažymi, kad ES ir Brazilijos Federacinės Respublikos partnerystė pagrįsta apibusiu supratimu, kad abi šalys laikysis teisinės valstybės principų ir pagrindinių teisių, įskaitant teisę į gynybą ir teisę į teisingą ir nešališką bylos nagrinėjimą;

3.  reiškia viltį, kad, atsižvelgdamos į šias aplinkybes, kompetentingos Brazilijos institucijos įgyvendins savo teisę ir atliks savo pareigą – išnagrinės naują Italijos vyriausybės prašymą peržiūrėti sprendimą dėl Cesare Battisti ekstradicijos ir ištirs būdus, kaip užtikrinti, kad dvišalė sutartis dėl ekstradicijos būtų aiškinama teisingai;

4.  ragina Europos išorės veiksmų tarnybą palaikyti politinį dialogą su Brazilija ir užtikrinti, kad kiekvienas priimtas sprendimas visiškai atitinka pagrindinius ES principus ir skatina gerus santykius su valstybėmis narėmis;

5.  Paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Brazilijos vyriausybei, Brazilijos Federacinės Respublikos Prezidentui, Brazilijos Kongreso pirmininkui ir Delegacijos ryšiams su MERCOSUR šalimis pirmininkui.

(1) OL C 67 E, 2010 3 18, p. 146.
(2) OL C 87 E, 2010 3 18, p. 168.

Teisinė informacija - Privatumo politika