Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/2523(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0042/2011

Debates :

PV 20/01/2011 - 11.2
CRE 20/01/2011 - 11.2

Balsojumi :

PV 20/01/2011 - 12.2

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0027

Pieņemtie teksti
PDF 193kWORD 38k
Ceturtdiena, 2011. gada 20. janvāris - Strasbūra
Brazīlija ‐ Cesare Battisti izdošana
P7_TA(2011)0027RC-B7-0042/2011

Eiropas Parlamenta 2011. gada 20. janvāra rezolūcija par Brazīliju ‐ Cesare Battisti izdošana

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā 2009. gada 5. februāra rezolūciju par Brazīlijas atteikumu izdot Cesare Battisti(1),

–  ņemot vērā 2009. gada 12. marta ieteikumu Padomei par Eiropas Savienības un Brazīlijas stratēģisko partnerību(2) un jo sevišķi par tās 1.n punktu, kurā īpaši minēta galīgo lēmumu savstarpēja atzīšana,

–  ņemot vērā sadarbības pamatnolīgumu starp Eiropas Kopienu un Brazīlijas Federatīvo Republiku,

–  ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un tajā iekļautos demokrātijas un tiesiskuma principus, uz kuriem balstīta ES,

–  ņemot vērā Reglamenta 122. panta 5. punktu,

A.  tā kā ES un Brazīlijas partnerība ir veidota uz savstarpēju uzticēšanos un demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību ievērošanu;

B.  tā kā ekonomiskās, tirdzniecības un politiskās attiecības starp ES un Brazīliju ir lieliskas un plaukstošas, un tās balstās arī uz kopīgiem principiem, piemēram, cilvēktiesību un tiesiskuma ievērošanu;

C.  tā kā Itālijas pilsoni Cesare Battisti vairākās tiesas prāvās atzina par vainīgu un in absentia notiesāja, galīgo slēdzienu pieņēma Itālijas tiesas, par četrām slepkavībām un līdzdalību divos bruņotos grupveida uzbrukumos, laupīšanu un nelikumīgu šaujamieroču glabāšanu un piesprieda viņam divus mūža ieslodzījumus;

D.  tā kā Cesare Battisti centās izvairīties no soda, līdz 2007. gada martā viņu arestēja Brazīlijā;

E.  tā kā Cesare Battisti Eiropas Cilvēktiesību tiesā iesniedza apelācijas sūdzību par viņa izdošanu Itālijai, un tā kā 2006. gada decembrī šo pieteikumu atzina par nepieņemamu;

F.  tā kā 1989. gada Izdošanas nolīguma starp Itāliju un Brazīlijas Federatīvo Republiku normās un noteikumos ir definēti šo abu valstu varas iestāžu sadarbības pasākumi izdošanas jomā atbilstoši garantijām, kas paredzētas to attiecīgajās tiesību sistēmās;

G.  tā kā 2009. gada 18. novembrī Brazīlijas Augstākā tiesa pieņēma lēmumu atļaut Cesare Battisti izdošanu un pilnvaroja toreizējo Brazīlijas Federatīvās Republikas prezidentu ļaut pārvest šo cietumnieku uz Itāliju atbilstoši Izdošanas nolīguma starp Itāliju un Brazīlijas Federatīvo Republiku noteikumiem;

H.  tā kā 2010. gada 31. decembrī pie varas esošais prezidents nolēma atteikt Cesare Battisti izdošanu;

I.  tā kā Itālijas valdība šo lēmumu ir pārsūdzējusi Brazīlijas Augstākajā tiesā;

J.  tā kā Cesare Battisti advokāti šajā tiesā ir oficiāli iesnieguši prasību par viņa nekavējošu atbrīvošanu;

K. tā kā 2011. gada 6. janvārī Brazīlijas Augstākas tiesas priekšsēdētājs atteicās nekavējoties atbrīvot Cesare Battisti un oficiāli atjaunoja šo lietu, kura tiks izskatīta februārī, kas Tiesa atsāks darbu,

1.  atzīst, ka likumības un tiesu neatkarības principa, tostarp arī taisnīgas attieksmes pret notiesātajiem principa ievērošana ir viena no ES, tās dalībvalstu un arī Brazīlijas pamatvērtībām;

2.  norāda, ka partnerība starp ES un Brazīlijas Federatīvo Republiku pamatojas uz savstarpēju sapratni par to, ka abas puses ievēro tiesiskumu un pamattiesības, ieskaitot aizstāvības tiesības un tiesības uz godīgu un taisnīgu tiesvedību;

3.  pauž pārliecību, ka, ņemot vērā šos apsvērumus, Brazīlijas kompetentās varas iestādes izmantos savas tiesības ‐ un pildīs savu pienākumu ‐ izskatīt Itālijas valdības jauno pieprasījumu vēlreiz pārskatīt lēmumu par Cesare Battisti izdošanu, un noskaidros veidus, kā nodrošināt to, lai divpusējais nolīgums par izdošanu tiktu pareizi interpretēts;

4.  aicina Padomi un Komisiju veikt politisku dialogu ar Brazīliju un nodrošināt, ka visi pieņemtie lēmumi pilnībā atbilst ES pamatprincipiem un veicina labas attiecības ar dalībvalstīm;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniecei un Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Brazīlijas valdībai, Brazīlijas Federatīvās Republikas prezidentam, Brazīlijas Kongresa priekšsēdētājam un Delegācijas attiecībām ar Mercosur valstīm priekšsēdētājam.

(1) OV C 67 E, 18.3.2010., 146. lpp.
(2) OV C 87 E, 1.4.2010., 168. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika