Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2524(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0043/2011

Debatai :

PV 20/01/2011 - 11.3
CRE 20/01/2011 - 11.3

Balsavimas :

PV 20/01/2011 - 12.3

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0028

Priimti tekstai
PDF 204kWORD 49k
Ketvirtadienis, 2011 m. sausio 20 d. - Strasbūras
Iranas, ypač Nasrin Sotoudeh byla
P7_TA(2011)0028RC-B7-0043/2011

2011 m. sausio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Irano. Nasrin Sotoudeh atvejis

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Irano, ypač į rezoliucijas dėl žmogaus teisių, taip pat ypač į 2010 m. vasario 10 d.(1) ir 2010 m. rugsėjo 8 d. rezoliucijas(2),

–  atsižvelgdamas į JT Vyriausiosios žmogaus teisių komisarės Navy Pillay 2010 m. lapkričio 23 d. pranešimą, kuriame ji išreiškė susirūpinimą dėl Nasrin Sotoudeh atvejo, pareikšdama, kad šis atvejis įtraukiamas į daug griežtesnių priemonių taikymo kontekstą, ir kad žmogaus teisių gynėjų padėtis Irane tampa vis sudėtingesnė ir sudėtingesnė,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Žmogaus teisių gynėjų deklaraciją, kurią 1998 m. bendru sutarimu priėmė JT Generalinė Asamblėja, joje nurodoma, kad valstybės turi imtis visų būtinų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad kompetentingos valdžios institucijos gintų žmogaus teisių gynėjus nuo bet kokio smurto, grasinimų, keršijimų, de facto ar de jure nepalankios diskriminacijos, spaudimo ar kitokio savavališko veiksmo, atsiradusio dėl asmens teisėtų pastangų ginti žmogaus teises,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą, Vaiko teisių konvenciją, kuriuos yra pasirašęs Iranas,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 21 d. Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos rezoliuciją dėl žmogaus teisių padėties Irano Islamo Respublikoje,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi garsi Irano teisininkė, dirbanti žmogaus teisių srityje, Nasrin Sotoudeh buvo nuteista 11 metų kalėjimo už prieš nacionalinį saugumą nukreiptus veiksmus, už narystę žmogaus teisių gynėjų centre, už hidžabo (religinio apdaro) nedėvėjimą vaizdo pranešimo metu ir propagandą prieš santvarką; kadangi jai taip pat buvo uždrausta praktikuoti teisinę veiklą ir keliauti 20 metų po bausmės įvykdymo,

B.  kadangi 2010 m. rugsėjo 4 d buvo nuteista dviejų vaikų motina N. Sotoudeh, ilgą laiką buvo įkalinta vienutėje, pagal turimas žinias, buvo kankinama, jai nebuvo leista susisiekti su šeima bei teisininku ir kai ji vos nenumirė po bado streiko, taip protestuodama prieš kalėjimo sąlygas ir atitinkamo proceso pažeidimus,

C.  kadangi N. Sotoudeh vyras Reza Khandan 2011 m. sausio 15 d. buvo iškviestas policijos ir sulaikytas nakčiai, paleistas gavus trečiojo asmens garantiją bei yra kaltinamas dėl savo žmonos gynimo,

D.  kadangi Nasrin Sotoudeh buvo Olandijos pilietės Zahros Bahrami, sulaikytos po Ašuros protestų, vykusių 2009 m. gruodžio 27 d., ir kuri neseniai buvo nuteista mirties bausme, advokatė,

E.  kadangi N. Sotoudeh bausmė yra vienas iš žmogaus teisių srityje dirbančių teisininkų ir kovotojų už žmogaus teises Irane sistemingų užpuolimų pavyzdžių, kuriems priklauso ir 2011 m. sausio 7 d. vienos iš Korespondentų žmogaus teisių klausimais komiteto steigėjų ir žinomos kovotojos Shiva Nazarahari nuteisimo 4 metams atvejis, skiriant ir 74 rimbo kirčių bausmę, taip pat 2010 m. spalio 30 d. nuteistas ir žymus advokatas Mohammad Seifzadeh, jam paskirta 9 metų laisvės atėmimo bausmė ir 10 metų uždrausta praktikuoti teisinę veiklą; kadangi dirbantis žmogaus teisių srityje teisininkas Mohammad Oliyafar vykdo vienerių metų laisvės atėmimo bausmę dėl to, kad gynė savo klientus; kadangi kitiems žmogaus teisių gynėjams, Mohammadui Ali Dadkhaui, Abdolfattahui Soltani ir Houtanui Kian, gresia persekiojimai Irane,

F.  kadangi praėjus daugiau nei vieniems metams po 2009 m. gruodžio mėn. Ašuros demonstracijų šimtai sulaikytų Irano piliečių dar tebėra kalėjimuose, o valdžios institucijos ir toliau visus metus vykdo suėmimus, ypač 2010 m. gruodžio 7 d., Studentų dieną, ir kadangi, pagal Tarptautinė amnestijos organizacijos pranešimus, daugiau nei 70 studentų vis dar yra sulaikyti,

G.  kadangi ir toliau taikomasi į žurnalistus ir interneto dienoraščių autorius, turimais duomenimis daugiau nei 30 žurnalistų šiuo metu yra už grotų, taip pat yra atimta žodžio laisvė ir pripažintiems Irano kultūros atstovams pvz., filmų režisieriui Jafarui Panahiui, kuriam 2010 m. gruodį buvo uždrausta kurti filmus 20 metų, ir kuris nubaustas 6 metų laisvės atėmimu,

H.  kadangi siekiant išgauti prisipažinimus toliau klesti prievarta, kalinių kankinimas ir netinkamas elgesys su jais, miego trikdymas, kalinimas vienutėje, slaptas sulaikymas, taikomos žiaurios, nežmoniškos ir žeminančios bausmės, vykdoma fizinė, taip pat seksualinė prievarta, o valstybės veikėjai nebaudžiami, ir tai verčia smarkiai abejoti dėl šioje šalyje vykstančių teismo procesų teisingumo ir skaidrumo,

I.  kadangi vietoj to, kad neteisėtų žudymų atvejai būtų tiriami, gedintiems nužudytųjų artimiesiems gali grėsti suėmimas, kaip atsitiko Mahdi Ramazani atveju, kuris 2010 m. gruodį buvo sulaikytas prie savo sūnaus kapo ir jam buvo pateiktos labai didelio užstato, kurio jis neišgalėjo sumokėti, sąlygos,

J.  kadangi Iranas tarptautinei institucijai įsipareigojo, kad tvirtai laikysis Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto,

1.  ragina Irano Islamo Respublikos vyriausybę nedelsiant ir besąlygiškai paleisti Nasrin Sotoudeh ir visus kitus sąžinės kalinius ir mano, kad Nasrin Sotoudeh nuosprendis yra politinio pobūdžio, kuriuo siekiama nušalinti vieną iš pagrindinių Irano žmogaus teisių gynėjų;

2.  stipriai smerkia ypatingai žiaurų Nasrin Sotoudeh nuosprendį bei grasinimus jos vyrui bei giria jos drąsą ir pasišventimą;

3.  ragina Irano Islamo Respubliką tvirtai laikytis normų, kurios nustatytos JT pagrindiniuose advokatų vaidmens principuose, kuriais teigiama, kad teisininkams turi būti leidžiama atlikti savo darbą be grasinimų, kliūčių, užpuldinėjimų ar nesąžiningų interferencijų ir pripažįsta, kad teisininkai turi žodžio laisvę, įskaitant teisę viešai diskutuoti klausimais, susijusiais su teise, teisingumo vykdymu ir žmogaus teisių skatinimu bei apsaugojimu;

4.  labai apgailestauja dėl to, kad bylų nagrinėjimas Irane nėra teisingas ir skaidrus, ir ragina Irano valdžios institucijas teisiškai ir praktiškai užtikrinti tinkamus procesus; ragina Irano aukščiausio lygio teismų vadovą Ayatollahą Sadeghą Amoli Larijanį sukurti nepriklausomą komisiją siekiant išnagrinėti teisininkų, dirbančių žmogaus teisių srityje, baudžiamąjį persekiojimą ir patraukti atsakomybėn visus pareigūnus, dalyvavusius neteisėtose procedūrose;

5.  ragina valdžios institucijas kovoti su saugumo pajėgų narių, pažeidžiančių žmogaus teises, nebaudžiamumu; pakartoja prašymą, kad būtų atliekamas nepriklausomas tyrimas dėl savavališkų egzekucijų pareiškimų nuo birželio mėn. vykusių ginčytinų rinkimų ir kad įtariami pažeidėjai būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn;

6.  ragina Irano valdžios institucijas visapusiškai bendradarbiauti su visais tarptautiniais mechanizmais, susijusiais su žmogaus teisėmis, ir toliau tyrinėti bendradarbiavimo galimybes su Jungtinėmis Tautomis žmogaus teisių ir teisės reformos srityje ir visapusiškai įgyvendinti visuotinės reguliarios peržiūros rekomendacijas;

7.  ragina vėl įvesti JT specialiojo reporterio įgaliojimą, kuriuo remiantis būtų tiriami žmogaus teisių pažeidimo atvejai ir skatinama asmenų, atsakingų už žmogaus teisių pažeidimus Irane, atskaitomybė;

8.  ragina Irano valdžios institucijas Raudonajam pusmėnuliui suteikti galimybę aplankyti visus kalinius ir leisti tarptautinėms žmogaus teisių organizacijoms stebėti padėtį šioje šalyje;

9.  ragina Irano valdžios institucijas persvarstyti Zahrai Bahrami paskirtą nuosprendį ir jai užtikrinti nešališką teismo procesą ir galimybę kreiptis į Olandijos valdžios institucijas, kadangi ji yra olandų kilmės, atsižvelgiant į tarptautinius standartus;

10.  ragina Europos išorės veiksmų tarnybą surasti papildomų priemonių, pagal Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę, siekiant aktyviai ginti Irano žmogaus teisių gynėjus ir ragina valstybes nares ir vietos valdžios institucijas remti iniciatyvas pvz., Europos prieglobsčio miestų programą ir tarptautinį prieglobsčio miestų tinklą;

11.  ragina papildyti esamą asmenų ir organizacijų, kuriems taikomas draudimas atvykti į ES ir sprendimas įšaldyti turtą, sąrašą siekiant įtraukti į jį Irano pareigūnus, kurie atsakingi už žmogaus teisių pažeidimus, represijas ir laisvės suvaržymus Irane;

12.  ragina ES atstovus ir Komisijos pirmininko pavaduotoją-Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams su Irano Islamo Respublika atnaujinti derybas dėl žmogaus teisių;

13.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos Vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybai, Irano aukščiausiojo teismo pirmininkui ir Irano Islamo Respublikos vyriausybei bei parlamentui.

(1) OL C 341 E, 2010 12 16, p. 9.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2010)0310.

Teisinė informacija - Privatumo politika