Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2123(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0015/2011

Внесени текстове :

A7-0015/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 03/02/2011 - 8.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0029

Приети текстове
PDF 283kWORD 37k
Четвъртък, 3 февруари 2011 г. - Брюксел
Искане за снемане на имунитета на Tamás Deutsch
P7_TA(2011)0029A7-0015/2011

Решение на Европейския парламент от 3 февруари 2011 г. относно искане за снемане на имунитета на Tamás Deutsch (2010/2123(IMM)

Европейският парламент,

–  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Tamás Deutsch, предадено от унгарските съдебни органи на 9 юни 2010 г. и обявено в пленарно заседание на 8 юли 2010 г.,

–  като изслуша Tamás Deutsch съгласно член 7, параграф 3 от своя правилник,

–  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз от 8 април 1965 г. и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г. и 21 октомври 2008 г.(1),

–  като взе предвид раздел 10, точка 2 от Закон LVII от 2004 г. относно правния статут на унгарските членове на Европейския парламент, раздел 5, точка 1 от Закон LV от 1990 г. относно правния статут на членовете на Унгарския парламент и раздел 12, точка 1 от Закон LVII of 2004 г.,

–  като взе предвид член 6, параграф 2 и член 7 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A7-0015/2011),

А.  като има предвид, че унгарски гражданин е завел наказателно производство срещу Tamás Deutsch, член на Европейския парламент, в Районен съд – 2-ри и 3-ти район, Будапеща, по обвинение за клевета съгласно раздел 179, точка 2, букви б) - в) от Унгарския наказателен кодекс,

Б.  като има предвид, че съгласно член 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз по време на сесиите на Европейския парламент неговите членове притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти; като има предвид, че не може да има позоваване на имунитета, когато член на Парламента бъде заловен на мястото на извършване на престъпление; и като има предвид, че това не е пречка за Европейския парламент да упражни правото си за отнемане на имунитета на някой от неговите членове,

В.  като има предвид, че съгласно раздел 10, точка 2 от Закон LVII от 2004 г. относно правния статут на унгарските членове на Европейския парламент членовете на Европейския парламент притежават същия имунитет като членовете на Унгарския парламент,

Г.  като има предвид, че съгласно раздел 5, точка 1 от Закон LV от 1990 г. относно правния статут на членовете на Унгарския парламент наказателно производство срещу член на ЕП може да бъде започнато или водено само с предварителното съгласие на Унгарския парламент и че в съответствие с раздел 12, точка 1 от Закон LVII of 2004 г. Европейският парламент взема решение относно снемането на имунитета на член на Европейския парламент,

Д.  като има предвид, че г-н Deutsch е обвинен за клевета, за която се твърди, че е извършена в резултат на твърдение относно частния тъжител, направено в радиопрограма, излъчена на 25 март 2010 г., за участие в която е бил поканен в качеството му на политик и член на Европейския парламент,

Е.  като има предвид, че поради това е уместно да се твърди, че г-н Deutsch е изразил мнение в хода на изпълнение на своите задължения като член на Европейския парламент,

1.  Решава да не снема имунитета на Tamás Deutsch;

2.  Възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на компетентните органи на Република Унгария.

(1) Дело 101/63 Wagner срещу Fohrmann и Krier [1964] Сборник практика на Съда на ЕО 195, Дело 149/85 Wybot срещу Faure и други [1986] Сборник практика на Съда на ЕО 2391 и обединени дела C-200/07 и C-201/07 Marra срещу De Gregorio и Clemente, все още непубликувани в сборниците на съдебната практика на Съда на ЕО.

Правна информация - Политика за поверителност