Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2123(IMM)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0015/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0015/2011

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 03/02/2011 - 8.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0029

Hyväksytyt tekstit
PDF 106kWORD 34k
Torstai 3. helmikuuta 2011 - Bryssel
Tamás Deutschin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
P7_TA(2011)0029A7-0015/2011

Euroopan parlamentin päätös 3. helmikuuta 2011 Tamás Deutschin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2010/2123(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Unkarin oikeusviranomaisten välittämän, 9. kesäkuuta 2010 päivätyn pyynnön Tamás Deutschin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämiseksi, josta ilmoitettiin täysistunnossa 8. heinäkuuta 2010,

–  on kuullut Tamás Deutschia työjärjestyksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista 8. huhtikuuta 1965 tehdyn pöytäkirjan 8 ja 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 1986 ja 21. lokakuuta 2008 antamat tuomiot(1),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin unkarilaisten jäsenten oikeudellista asemaa koskevan vuoden 2004 säädöksen LVII 10 jakson 2 kohdan, Unkarin parlamentin jäsenten oikeudellista asemaa koskevan säädöksen LV 5 jakson 1 kohdan sekä vuoden 2004 säädöksen LVII 12 jakson 1 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 6 artiklan 2 kohdan ja 7 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0015/2011),

A.  ottaa huomioon, että Unkarin kansalainen on nostanut kanteen Euroopan parlamentin jäsentä Tamás Deutschia vastaan, jota syytetään Budapestin 2. ja 3. kaupunginosan tuomioistuimessa kunnianloukkauksesta Unkarin rikoslain 179 artiklan 2 kohdan b alakohdan c alakohdan perusteella,

B.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 9 artiklan mukaan Euroopan parlamentin istuntojen ajan sen jäsenillä on oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus; ottaa huomioon, ettei koskemattomuuteen voida vedota silloin, kun jäsen tavataan itse teosta ja sen, ettei tämä estä Euroopan parlamenttia käyttämästä oikeuttaan pidättää koskemattomuus yhden jäsenen osalta,

C.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin unkarilaisten jäsenten oikeudellista asemaa koskevan vuoden 2004 säädöksen 10 jakson 2 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin jäsenelle myönnetty koskemattomuus on sama kuin Unkarin parlamentin jäsenelle myönnetty koskemattomuus,

D.  ottaa huomioon, että Unkarin parlamentin asemaa koskevan vuoden 1990 oikeudellisen säännön 5 osaston 1 kohdan mukaisesti jäseneen kohdistuvat rikosoikeudelliset toimet voidaan käynnistää vain Unkarin parlamentin ennakkosuostumuksella ja että Euroopan parlamentin oikeudellisen säännön LVII 12 osaston 1 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentti päättää Euroopan parlamentin jäsenen koskemattomuuden pidättämisestä,

E.  ottaa huomioon, että Tamás Deutschia syytetään kunnianloukkauksesta niiden lausuntojen perustella, joita syytetyn väitetään esittäneen kantajasta 25. maaliskuuta 2010 lähetetyssä radio-ohjelmassa, johon syytetty kutsuttiin poliitikon ja Euroopan parlamentin jäsenen ominaisuudessa,

F.  katsoo näin ollen, että on perusteltua todeta, että Tamás Deutsch ilmaisi mielipiteitään Euroopan parlamentin jäsenen tehtävien hoitamisen yhteydessä,

1.  päättää olla pidättämättä Tamás Deutschin koskemattomuutta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja asiasta vastaavan Euroopan parlamentin valiokunnan mietinnön välittömästi Unkarin tasavallan toimivaltaiselle viranomaiselle.

(1) Asia 101/63, Wagner v. Fohrmann ja Krier, Kok. 1964, s. 383, Kok. Ep I, s. 203, asia 149/85, Wybot v. Faure ym., Kok. 1986, s. 2391, Kok. Ep. VIII, s. 729 ja yhdistetyt asiat C-200/07 ja C-201/07 Marra v. De Gregorio ja Clemente, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö