Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0148(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0007/2011

Внесени текстове :

A7-0007/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/02/2011 - 9.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0046

Приети текстове
PDF 269kWORD 32k
Вторник, 15 февруари 2011 г. - Страсбург
Споразумение между Европейската общност и Република Исландия, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно допълнителни правила във връзка с Фонда за външните граници за периода от 2007 до 2013 г. ***
P7_TA(2011)0046A7-0007/2011

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 февруари 2011 г. относно проекторешението на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумение между Европейската общност и Република Исландия, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно допълнителни правила във връзка с Фонда за външните граници за периода от 2007 до 2013 г. (07853/2010 – C7-0101/2010 – 2009/0148(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекторешението на Съвета (07853/2010),

–  като взе предвид проектоспоразумението между Европейската общност и Република Исландия, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно допълнителни правила във връзка с Фонда за външните граници за периода от 2007 до 2013 г. (15954/2009),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 77, параграф 2, буква г), както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка (v) от Договора за функционирането на ЕС (C7-0101/2010),

–  като взе предвид член 81 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0007/2011),

1.  Дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на Република Исландия, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн.

Правна информация - Политика за поверителност