Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0237(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0020/2011

Indgivne tekster :

A7-0020/2011

Forhandlinger :

PV 15/02/2011 - 4
CRE 15/02/2011 - 4

Afstemninger :

PV 15/02/2011 - 9.10
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0052

Vedtagne tekster
PDF 11kWORD 35k
Tirsdag den 15. februar 2011 - Strasbourg
Buspassagerers rettigheder ***III
P7_TA(2011)0052A7-0020/2011

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. februar 2011 om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 (PE-CONS 00063/2010 - C7-0015/2011 - 2008/0237(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: tredjebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Forligsudvalgets fælles udkast (PE-CONS 00063/2010 - C7-0015/2011),

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 16. juli 2009(1),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0817),

–  der henviser til sin holdning ved andenbehandling(3) til Rådets førstebehandlingsholdning(4),

–  der henviser til Kommissionens udtalelse om Parlamentets ændringer til Rådets førstebehandlingsholdning (KOM(2010)0469),

–  der henviser til Rådets andenbehandlingsholdning,

–  der henviser til artikel 294, stk. 13, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 69,

–  der henviser til betænkning fra sin delegation til Forligsudvalget (A7-0020/2011),

1.  godkender det fælles udkast;

2.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

4.  pålægger sin formand at sende denne lovgivningsmæssige beslutning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 317 af 23.12.2009, s. 99.
(2) EUT C 184 E af 8.7.2010, s. 312.
(3) Vedtagne tekster af 6.7.2010, P7_TA(2010)0256.
(4) EUT C 122 E af 11.5.2010, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik