6 април 2011 г.
P7_TA-PROV(2011)0056(COR01)
ПОПРАВКА
към позицията на Европейския парламент приета на първо четене на 16 февруари 2011 г. с оглед приемането на Директива 2011/.../ЕC на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба по отношение на предотвратяване навлизането в законната верига на доставка на фалшифицирани лекарствени продукти
(COM(2008)0668 – C6-0513/2008 – 2008/0261(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 657kWORD 286k
Правна информация - Политика за поверителност