Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2555(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0120/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/02/2011 - 6.4

Приети текстове :

P7_TA(2011)0064

Приети текстове
PDF 293kWORD 62k
Четвъртък, 17 февруари 2011 г. - Страсбург
Положението в Египет
P7_TA(2011)0064RC-B7-0120/2011

Резолюция на Европейския парламент от 17 февруари 2011 г. относно положението в Египет

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Египет,

–  като взе предвид Международния пакт на ООН за граждански и политически права от 1966 г., ратифициран от Египет през 1982 г.,

–  като взе предвид декларацията на Европейския съвет от 4 февруари 2011 г. относно Египет и региона,

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно Египет от 31 януари 2011 г.,

–  като взе предвид съвместното изявление на председателя на Европейския съвет Херман ван Ромпьой, председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу и върховния представител на ЕС Катрин Аштън относно неотдавнашните събития в Египет от 11 февруари 2011 г.,

–  като взе предвид изявлението на председателя на Европейския парламент Йежи Бузек по повод оттеглянето от властта на президента Хосни Мубарак от 11 февруари 2011 г.,

–  като взе предвид изявлението на председателя на Европейския съвет Херман ван Ромпьой относно положението в Египет от 29 януари 2011 г.,

–  като взе предвид изявленията на върховния представител на ЕС Катрин Аштън относно Египет от 4 февруари, от 3 февруари, от 28 януари и от 27 януари 2011 г., както и относно изборите за Народното събрание на Египет от 6 декември 2010 г.,

–  като взе предвид петото изявление на Върховния съвет на египетските въоръжени сили от 13 февруари 2011 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Прилагане на европейската политика за съседство през 2009 г.: доклад за напредъка на Египет“ (COM(2010)0207 - SEC(2010)0517),

–  като взе предвид съвместното решение на Египет и ЕС от април 2009 г. за работа за насърчаване на отношенията между тях, съобразно предложението на Египет от 2008 г.,

–  като взе предвид Споразумението за асоцииране ЕС‐Египет от 2004 г. и плана за действие, договорен през 2007 г.,

–  като взе предвид развитието на Европейската политика за съседство (ЕПС) от 2004 г. насам, и по-специално изготвените от Комисията доклади за напредъка по прилагането й,

–  като взе предвид насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека от 2004 г., актуализирани през 2008 г.,

–  като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че неотдавнашните демонстрации в няколко арабски страни от Северна Африка и Близкия Изток призоваха към политически, икономически и социални реформи и изразиха силните искания на народа за свобода, истинска демокрация и по-добри условия на живот за гражданите,

Б.  като има предвид, че египетският президент Хосни Мубарак се оттегли от поста си на 11 февруари 2011 г.; като има предвид, че неговите правомощия бяха предадени на Върховния съвет на въоръжените сили; като има предвид, че Върховният съвет поиска от неотдавна назначеното от президента Мубарак правителство да продължи работата си до съставянето на ново правителство, пое ангажимент да предаде властта на едно избрано гражданско правителство и взе някои важни решения, съобщени в неговото пето изявление от 13 февруари 2011 г.,

В.  като има предвид, че за да се отговори на искането на народа за свобода, истинска демокрация и социална справедливост в Египет е необходим незабавен, сериозен и открит диалог с участието на всички политически и социални сили, които зачитат демокрацията, спазват принципите на правовата държава и съблюдават правата на човека и основните свободи, диалог, който следва да доведе до истински и съществени реформи,

Г.  като има предвид, че мирните протести срещу египетския режим бяха посрещнати с жестоки репресии от полицията, която използва сълзотворен газ, водни оръдия, гумени патрони и истински патрони, както и с нападения над демонстрантите от страна на въоръжени лица и проправителствени милиции, като това доведе до смъртта на няколкостотин души; като има предвид, че няколкостотин души, в т.ч. защитници на правата на човека, журналисти и адвокати, бяха арестувани и задържани,

Д.  като има предвид, че египетското правителство предприе безпрецедентната мярка да спре достъпа до интернет, за да не се чуе гласът на демонстрантите и за да ограничи свободата на изразяване на народа; като има предвид, че медии и правни центрове като Al Jazeera и Hisham Mubarak Law Center бяха затворени от военната полиция,

Е.  като има предвид, че насърчаването на зачитане на демокрацията, правата на човека и гражданските свободи е основен принцип и цел на ЕС и представлява обща основа за развитието на Евро-средиземноморската област; като има предвид, че Евро-средиземноморското партньорство беше основно съсредоточено върху икономически реформи и неспособно да доведе до необходимите политически и институционални реформи; като има предвид, че Съюзът за Средиземноморието, от който се очакваше да засили политиката на ЕС в региона, се оказа неефективен да противодейства на нарастващото недоверие и да задоволи основните потребности на засегнатите хора,

Ж.  като има предвид, че стремежът към стабилност често е засенчвал ценностите демокрация, социална справедливост и права на човека в отношенията на ЕС и неговите държави-членки с южните му съседи през миналите години; като има предвид, че клаузите за правата на човека в споразуменията за асоцииране следва да бъдат подкрепяни систематично от механизъм за тяхното прилагане; като в тази връзка взема предвид продължаващия и необходим преглед на ЕПС,

З.  като има предвид, че Европейският парламент неведнъж е призовавал за отмяна на извънредното положение, което е в сила от 1981 г. насам, за засилване на демокрацията и зачитане на правата на човека и основните свободи в Египет,

И.  като има предвид, че Египет е ключов партньор на ЕС в Близкия Изток; като има предвид, че ЕС следва да допринесе за появата на демократичен, проспериращ и стабилен Египет чрез насърчаване и подкрепа на обновлението на страната,

Й.  като има предвид, че Египет играе активна и важна роля в подкрепа на близкоизточния мирен процес и на вътрешнопалестинското помирение; като има предвид, че Върховният съвет на въоръжените сили потвърди ангажимента на Египет да изпълни всички международни договори и пактове, по които е страна,

1.  Изразява своята солидарност с народа на Египет, приветства неговата смелост и решимост, особено тези на младото поколение, и подкрепя категорично неговите легитимни демократични стремежи;

2.  Категорично осъжда насилието и диспропорционалната сила, употребена срещу протестиращите, и дълбоко съжалява за последвалите значителни загуби на човешки живот и големия брой ранени; поднася своите съболезнования на семействата на жертвите; призовава за независимо разследване на събитията, довели до смърт, наранявания и арести, и за подвеждане под отговорност на виновните за тях;

3.  Призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички мирни демонстранти, на хората, лишени от свобода заради техните убеждения, на египетските и международните защитници на правата на човека, журналисти и адвокати; във връзка с това настоятелно приканва египетските органи незабавно да разкрият местоположението на задържаните и да гарантират, че те са защитени от всякакви форми на насилие или друг вид малтретиране;

4.  Счита, че оттеглянето от властта на президента Хосни Мубарак постави начало на нов етап в политическия преход в Египет; призовава за незабавното започване на истински и открит политически диалог с участието на всички ключови политически сили и участници от гражданското общество, с цел проправяне на пътя за отменяне на извънредното положение, преразглеждане на конституцията и избирателния закон, свободни и честни избори, демократично избрано гражданско правителство и реална демокрация в Египет;

5.  Призовава египетските въоръжени сили да играят конструктивна роля за избягване на по-нататъшно насилие и за улесняване на политическия процес; отбелязва решенията на Върховния съвет на въоръжените сили да отмени конституцията, да разпусне парламента, да създаде комисия с участието на независими членове, да измени някои членове на конституцията, да организира референдум относно тези изменения и да проведе парламентарни и президентски избори; отново призовава за демократичен процес, в който следва да участват всички политически сили и участници от гражданското общество, за да бъде постигнат национален консенсус;

6.  Изтъква важността на възстановяването на всички съобщителни мрежи, включително интернет, незабавно и при пълно зачитане на свободата на информация, на словото и на сдружаване в Египет;

7.  Изразява своята твърда подкрепа за реформи, водещи към демокрация, върховенство на закона и социална справедливост в Египет; отново призовава за отмяна на извънредното положение; подчертава отново значението на доброто управление, борбата срещу корупцията и зачитането на правата на човека и основните свободи в Египет, със специално внимание към свободата на съвестта, свободата на вероизповеданието и на мисълта, свободата на словото, свободата на печата и медиите, свободата на сдружаване, правата на жените и равенството между половете, защитата на малцинствата и борбата срещу дискриминацията, основана на сексуалната ориентация;

8.  Подчертава, че е важно значителното ускоряване на икономическите и социалните реформи в Египет, тъй като свободата, икономическото развитие и по-високият стандарт на живот са от съществено значение за политическата и социалната стабилност в страната;

9.  Призовава ЕС и държавите-членки да подкрепят активно един бърз преход към мирен, плуралистичен и справедлив Египет; подкрепя, в по-широк контекст, възгледа на Европейския съвет, че ЕС следва да окаже пълна подкрепа за процесите на преход в района с цел създаване на демократично управление, плурализъм и подобрени възможности за икономически просперитет и социално включване и засилване на регионалната стабилност;

10.  Призовава ЕС, държавите-членки, политическите партии и фондациите да помогнат на демократичните политически сили и организациите на гражданското общество в Египет да се организират, за да са в състояние да участват пълноценно в прехода към демокрация; призовава египетските органи да гарантират, че коптските християнски общности няма да станат жертва на текущите събития и че всички религиозни общности могат да живеят в мир и свободно да изразяват своите убеждения на територията на цялата страна;

11.  Призовава Върховния представител да насърчи създаването на работна група с участието на Европейския парламент, която да може да откликне на нуждата от подкрепа за процеса на демократичен преход, изразена от работещите за демократична промяна, в частност във връзка с произвеждането на свободни и демократични избори и изграждането на институции, включително развитието на независима съдебна власт; призовава Върховния представител да подкрепи демократичната трансформация също и като изпрати мисия за наблюдение на предстоящите избори;

12.  Приветства Решение за изпълнение 2011/79/ОВППС на Съвета и Регламент (EС) № 101/2011 на Съвета от 4 февруари 2011 г.(1) за налагане на замразяване на активите, притежавани или контролирани от лица, считани за отговорни за присвояване на държавни средства в Тунис, и лица, свързани с тях, и призовава Съвета да приеме същите мерки и по отношение на отговорните лица в Египет;

13.  Подчертава, че събитията в Египет и в други страни от региона отново изтъкват спешната необходимост от разработване на по-амбициозни и ефективни политики и инструменти, както и от засилване на техния бюджетен контекст с цел насърчаване и подкрепа на политическите, икономическите и социалните реформи в страните, които са южни съседи на ЕС; изтъква, че текущият стратегически преглед на европейската политика за съседство трябва да отчете настоящите събития в региона и трябва да предложи нови, по-добри начини за отговаряне на нуждите и стремежите на народите; призовава за по-добра координация с другите политики на ЕС спрямо тези държави;

14.  Повтаря искането си ЕС да преразгледа своята политика в подкрепа на демокрацията и правата на човека, за да създаде механизъм за прилагане на клаузата за правата на човека във всички споразумения с трети държави; настоява, че преразглеждането на ЕПС трябва да даде приоритет на критерии, свързани с независимостта на съдебната система, зачитането на основните свободи, плурализма и свободата на пресата и борбата срещу корупцията; изтъква, във връзка с това, че текущите планове за действие трябва да се преразгледат радикално, като се включат ясни приоритети, придружени от стимули по отношение на политическите реформи; призовава Съвета да определи набор от политически критерии, които страните от ЕПС трябва да изпълнят, за да получат „статут на напреднала държава“;

15.  Счита за изключително важна ролята, която финансовите инструменти на ЕС за външни действия за региона, в частност Инструментът за европейската политика за добросъседство и партньорство, Европейската инициатива за демокрация и правата на човека, както и Инструментът за стабилност, могат да изиграят в това отношение и призовава за тяхното засилване, така че да могат да се използват ефективно и последователно в тези извънредни обстоятелства; изисква от Върховния представител да използва в пълна степен всички съответни външни финансови инструменти на ЕС, включително ЕИДПЧ; подчертава, че демократичният контрол върху тези финансови инструменти от Европейския парламент трябва да се гарантира; изтъква и важността на това, спешно да се предприемат мерки по отношение на въпроса за повишаването на цените на храните и като цяло за продоволствената сигурност и развитието на селските райони;

16.  Призовава Съюза за Средиземноморието незабавно да обмисли и предприеме действия по отношение на неотдавнашните събития с цел представяне на предложения относно това, как най-добре да бъдат насърчени демокрацията и правата на човека в неговите държави-членки и в района, и относно евентуални реформи, така че да засили собствената си роля и да я направи по-ефективна; призовава Евро-средиземноморската фондация „Анна Линд“ незабавно и активно да изиграе своята роля за мобилизирането на гражданското общество на Евро-средиземноморския регион за насърчаване на гражданството и участието;

17.  Признава ключовата роля на Египет в арабския свят и в близкоизточния мирен процес и значението на мирното споразумение с Израел; призовава Египет да запази ангажимента си за активна и конструктивна роля за постигането на траен мир в Близкия Изток с особен акцент върху израелско-палестинския конфликт и палестинското помирение и призовава за запазването на мирния договор между Египет и Израел; приветства изявлението на Върховния съвет на въоръжените сили, че Египет се ангажира с изпълнението на всички международни договори и пактове, по които е страна;

18.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията, както и на парламентите и правителствата на държавите-членки и египетските органи.

(1) ОВ L 31, 5.2.2011 г., стр. 40 и стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност