Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/2555(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0120/2011

Debates :

Balsojumi :

PV 17/02/2011 - 6.4

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0064

Pieņemtie teksti
PDF 215kWORD 59k
Ceturtdiena, 2011. gada 17. februāris - Strasbūra
Stāvoklis Ēģiptē
P7_TA(2011)0064RC-B7-0120/2011

Eiropas Parlamenta 2011. gada 17. februāra rezolūcija par stāvokli Ēģiptē

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Ēģipti,

–  ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, kuru Ēģipte ratificēja 1982. gadā,

–  ņemot vērā Eiropadomes 2011. gada 4. februāra deklarāciju par Ēģipti un šo reģionu,

–  ņemot vērā Eiropadomes 2011. gada 31. janvāra secinājumus par Ēģipti,

–  ņemot vērā Eiropadomes priekšsēdētāja Herman Van Rompuy, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja José Manuel Barroso un Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Catherine Ashton 2011. gada 11. februāra kopīgo paziņojumu par nesenajiem notikumiem Ēģiptē,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja Jerzy Buzek 2011. gada 11. februāra paziņojumu par Ēģiptes prezidenta Hosni Mubarak atkāpšanos no amata,

–  ņemot vērā Eiropadomes priekšsēdētāja Herman Van Rompuy 2011. gada 29. janvāra paziņojumu par stāvokli Ēģiptē,

–  ņemot vērā Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Catherine Ashton 2011. gada 4. februāra, 3. februāra, 28. janvāra un 27. janvāra paziņojumus par Ēģipti, kā arī 2010. gada 6. decembrī notikušās Ēģiptes Tautas asamblejas vēlēšanas,

–  ņemot vērā Ēģiptes Augstākās militārās padomes 2011.gada 13. februāra piekto paziņojumu,

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu “Eiropas kaimiņattiecību politikas novērtējums. 2009. gada progresa ziņojums par Ēģipti” (COM(2010)0207 – SEC(2010)0517),

–  ņemot vērā 2009. gada aprīļa ES un Ēģiptes kopīgo lēmumu strādāt, lai stiprinātu to attiecības, kā Ēģipte ierosināja 2008. gadā,

–  ņemot vērā 2004. gada Eiropas Savienības un Ēģiptes asociācijas nolīgumu un 2007. gadā saskaņoto rīcības plānu,

–  ņemot vērā Eiropas kaimiņattiecību politikas (EKP) attīstību kopš 2004. gada un jo īpaši Komisijas sniegtos progresa ziņojumus par tās īstenošanu,

–  ņemot vērā 2004. gadā pieņemtās un 2008. gadā atjauninātās ES Pamatnostādnes par cilvēktiesību aizstāvjiem,

–  ņemot vērā Reglamenta 110. panta 4. punktu,

A.  tā kā nesenās demonstrācijas vairākās Ziemeļāfrikas un Tuvo Austrumu arābu valstīs ir pieprasījušas politiskas, ekonomiskas un sociālas reformas un paudušas tautas stipro vēlmi pēc brīvības, patiesas demokrātijas un labākiem cilvēku dzīves apstākļiem;

B.  tā kā Ēģiptes prezidents Hosni Mubarak 2011. gada 11. februārī atkāpās no amata; tā kā vara nonākusi Augstākās militārās padomes rokās; tā kā Augstākā padome pieprasījusi, lai prezidenta H. Mubarak nesen ieceltā valdība turpinātu darbu, līdz tiks izveidota jauna valdība, kurā izpildvaru īstenos ievēlēta civilā valdība, un tā šī padome ir pieņēmusi svarīgus lēmumus, kuri pausti 2011. gada 13. februāra paziņojumā;

C.  tā kā, lai atbildētu uz tautas prasību pēc brīvības, patiesas demokrātijas un sociālā taisnīguma Ēģiptē, ir vajadzīgs tūlītējs nopietns un atklāts dialogs, kurā iesaistītos visi politiskie un sociālie spēki, kas ciena demokrātiju, aizstāv tiesiskumu un ievēro cilvēktiesības un pamatbrīvības, un tā kā šāda dialoga rezultātā ir jāuzsāk reālas un nozīmīgas reformas;

D.  tā kā miermīlīgus protestus pret Ēģiptes režīmu policija vardarbīgi apspieda, izmantojot asaru gāzi, ūdensmetējus, gumijas lodes un īstas lodes, un tā kā demonstrantiem uzbruka bruņotas personas un valdību atbalstoši kārtības sargi, izraisot simtiem cilvēku bojāeju; tā kā simtiem cilvēku, tostarp cilvēktiesību aizstāvji, žurnālisti un advokāti, tika arestēti un aizturēti;

E.  tā kā, lai apklusinātu demonstrantus un ierobežotu cilvēku vārda brīvību, Ēģiptes valdība spēra bezprecedenta soli, bloķējot internetu; tā kā militārā policija slēgusi tādus plašsaziņas līdzekļus kā Al Jazeera un tādus juridisko konsultāciju centrus kā Hisham Mubarak Juridiskais centrs;

F.  tā kā sekmēt demokrātijas, cilvēktiesību un pilsonisko brīvību ievērošanu ir viens no Eiropas Savienības pamatprincipiem un mērķiem, un tas veido kopēju pamatu Eiropas un Vidusjūras reģiona attīstībai; tā kā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu partnerībā galvenā uzmanība bija pievērsta ekonomiskajām reformām un tā kā šā apstākļa dēļ partnerība nespēja panākt vajadzīgās politiskās un institucionālās reformas; tā kā izrādījās, ka Savienība Vidusjūrai, kas bija paredzēta ES politikas stiprināšanai šajā reģionā, nespēja novērst iedzīvotāju pieaugošo neuzticēšanos un apmierināt viņu pamatvajadzības;

G.  tā kā pēdējo gadu laikā ES un tās dalībvalstis attiecībās ar savām dienvidu kaimiņvalstīm bieži par svarīgākiem tika uzskatīti centieni nodrošināt stabilitāti, mazāk uzmanības veltot demokrātijas vērtībām, sociālajam taisnīgumam un cilvēktiesībām; tā kā asociācijas nolīgumos iekļautās cilvēktiesību klauzulas ir konsekventi jāatbalsta ar mehānismu šo klauzulu īstenošanai; šajā saistībā ņemot vērā regulāro un vajadzīgo kaimiņattiecību politikas pārskatīšanu;

H.  tā kā Eiropas Parlaments jau atkārtoti ir aicinājis Ēģiptē atcelt ārkārtas stāvokli, kas ir spēkā no 1981. gada, stiprināt demokrātiju un ievērot cilvēktiesības un pamatbrīvības;

I.  tā kā Ēģipte ir viens no galvenajiem ES sadarbības partneriem Tuvajos Austrumos; tā kā ES būtu jāveicina demokrātiskas, pārtikušas un stabilas Ēģiptes izveide, stimulējot un atbalstot šīs valsts atjaunošanu;

J.  tā kā Ēģipte aktīvi un būtiski atbalsta Tuvo Austrumu miera procesu un palestīniešu savstarpējo izlīgumu; tā kā Augstākā militārā padome ir apstiprinājusi Ēģiptes apņemšanos īstenot visus starptautiskos līgumus un konvencijas, kurām tā ir pievienojusies,

1.  pauž solidaritāti ar Ēģiptes tautu, apbrīno tās, jo īpaši jaunās paaudzes, drosmi un apņēmību, un pauž stingru atbalstu tās likumīgajiem demokrātiskajiem centieniem;

2.  stingri nosoda, ka pret protestētājiem izmantota vardarbība un pārmērīgs spēks, kā rezultātā daudzi cilvēki gājuši bojā vai guvuši ievainojumus; izsaka līdzjūtību upuru ģimenēm; pieprasa neatkarīgi izmeklēt incidentus, kuru rezultātā iestājusies nāve, gūti ievainojumi vai apcietināti cilvēki, un pieprasa vaininiekus saukt pie atbildības;

3.  pieprasa nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus mierīgos demonstrantus un citus pārliecības dēļ ieslodzītos, kā arī Ēģiptes un ārvalstu cilvēktiesību aizstāvjus, žurnālistus un advokātus; šajā saistībā mudina Ēģiptes varas iestādes nekavējoties darīt zināmu, kur atrodas apcietinātie, un nodrošināt viņiem aizsardzību pret jebkādu spīdzināšanu vai citādu sliktu apiešanos;

4.  uzskata, ka prezidenta Hosni Mubarak atkāpšanās ir pavērusi jaunu posmu politiskajā pārejā Ēģiptē; prasa nekavējoties sākt patiesu un atklātu politisko dialogu valstī, pieaicinot visus galvenos politiskos un pilsoniskās sabiedrības dalībniekus, un kura nolūks būtu veikt sagatavošanas darbus ārkārtas stāvokļa atcelšanai, konstitūcijas un vēlēšanu likuma pārskatīšanai, brīvām un godīgām vēlēšanām, demokrātiski ievēlētai civilajai valdībai un patiesas demokrātijas sasniegšanai Ēģiptē;

5.  aicina Ēģiptes bruņotos spēkus, nepieļaujot turpmāku vardarbību, darboties konstruktīvi un sekmēt politisko procesu; ņem vērā Augstākās militārās padomes lēmumus uz laiku atlikt konstitūcijas darbību, atlaist parlamentu, izveidot komiteju, kurā jāiekļauj neatkarīgi locekļi, izdarīt grozījumus konstitūcijas pantos, rīkot tautas nobalsošanu par šiem grozījumiem un organizēt parlamenta un prezidenta vēlēšanas; atkārtoti prasa īstenot demokrātisku procesu, kurā būtu iesaistīti visi politiskie un pilsoniskās sabiedrības dalībnieki, lai panāktu nacionālu vienprātību;

6.  uzsver, cik svarīgi ir nekavējoties Ēģiptē atjaunot visus sakaru tīklus, tostarp internetu, un pilnīgi ievērot informācijas, vārda un biedrošanās brīvību;

7.  pauž stingru atbalstu reformām, kas orientētas uz demokrātiju, tiesiskumu un sociālo taisnīgumu Ēģiptē; atkārtoti aicina atcelt ārkārtas stāvokli; vēlreiz uzsver, cik svarīga Ēģiptē ir laba pārvaldība, cīņa pret korupciju un cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošana, jo īpaši apziņas, reliģiskās pārliecības un domas brīvības, vārda, preses un plašsaziņas līdzekļu brīvības, biedrošanās brīvības ievērošana, kā arī sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības ievērošana, minoritāšu aizsardzība un cīņa pret diskrimināciju seksuālās orientācijas dēļ;

8.  uzsver, cik svarīgi Ēģiptē ir ievērojami paātrināt ekonomiskās, sociālās un politiskās reformas, jo brīvība, ekonomiskā attīstības un augstāks dzīves līmenis ir ļoti nozīmīgi šīs valsts politiskajai un ekonomiskajai stabilitātei;

9.  aicina ES un tās dalībvalstis aktīvi atbalstīt strauju pāreju uz plurālistisku, taisnīgu Ēģipti, kurā valda miers; plašākā kontekstā atbalsta Eiropadomes viedokli, ka ES šajā reģionā būtu pilnībā jāatbalsta pāreja uz demokrātisku pārvaldi, lai izveidotu demokrātisku pārvaldību, plurālismu, sniegtu labākas ekonomiskās labklājības un sociālās integrācijas iespējas un stiprinātu stabilitāti reģionā;

10.  aicina ES, dalībvalstis, politiskās partijas un fondus palīdzēt demokrātiskajiem politiskajiem spēkiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām Ēģiptē pašorganizēties, lai tās varētu visā pilnībā piedalīties pārejā uz demokrātiju; aicina Ēģiptes iestādes nepieļaut, ka koptu kristiešu kopienas cieš pašreizējos notikumos, un nodrošināt, lai visu reliģiju kopienas varētu dzīvot miera apstākļos un brīvi paust savus uzskatus visā valstī;

11.  aicina Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos, iesaistot Eiropas Parlamentu, veicināt taktiskās grupas izveidi, kas varētu sniegt nepieciešamo atbalstu demokrātiskās pārejas procesā, reaģējot uz demokrātisko pārmaiņu dalībnieku aicinājumiem, jo īpaši saistībā ar brīvām un demokrātiskām vēlēšanām un iestāžu, tostarp neatkarīgu tiesu iestāžu, izveidošanu; aicina Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos atbalstīt šīs demokrātiskās pārmaiņas, nosūtot arī novērotāju misiju gaidāmajām vēlēšanām;

12.  atzinīgi vērtē 2011.gada 4. februāra(1) Padomes Īstenošanas Lēmumu 2011/79/KĀDP un Padomes Regulu (ES) Nr. 101/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Tunisijā, un ar ko tiek iesaldēti aktīvi, kuru īpašnieki vai kontrolētāji ir personas, ko uzskata par atbildīgām attiecībā uz valsts līdzekļu piesavināšanos Tunisijā, vai ar tām saistītas personas, un aicina Padomi tādus pašus pasākumus veikt arī attiecībā uz visām atbildīgajām personām Ēģiptē;

13.  uzsver, ka notikumi Ēģiptē un citās šā reģiona valstīs vēlreiz norāda uz nepieciešamību steidzami izstrādāt tālejošākus un iedarbīgākus politikas virzienus un instrumentus, kā arī palielināt tiem paredzēto finansējumu, lai veicinātu un atbalstītu politiskās, ekonomiskās un sociālās reformas ES dienvidu kaimiņvalstīs; uzsver, ka Eiropas kaimiņattiecību politikas regulārajā stratēģiskajā pārskatīšanā jāatspoguļo pašreizējie notikumi reģionā un jāpiedāvā jauni labāki veidi, kā apmierināt cilvēku vajadzības un centienus; pieprasa to labāk koordinēt ar citām ES politikas nostādnēm attiecībā uz šīm valstīm;

14.  atkārtoti prasa ES pārskatīt demokrātijas un cilvēktiesību atbalsta politiku, lai visos nolīgumos ar trešām valstīm iedibinātu cilvēktiesību klauzulas īstenošanas mehānismu; uzstāj, ka EKP pārskatīšanā par prioritāti jāizvirza tādi kritēriji kā tiesu varas neatkarība, pamatbrīvību, plurālisma un preses brīvības ievērošana un korupcijas apkarošana; šajā sakarā norāda, ka pašreizējie rīcības plāni krasi jāpārstrādā, tajos iekļaujot skaidras prioritātes, ko papildinātu politisko reformu stimuli; aicina Padomi izstrādāt tādu politisko kritēriju kompleksu, kas EKP valstīm jāizpilda, lai tām piešķirtu “īpašu statusu”;

15.  uzskata, ka izšķirīga nozīme šajā ziņā var būt ES finanšu instrumentiem, kas paredzēti ES ārējai darbībai šajā reģionā, proti, Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumentam (EKPI), Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instrumentam (EIDHR) un stabilitātes instrumentam, un pieprasa šos instrumentus pastiprināt, lai šajos ārkārtējos apstākļos tos būtu iespējams efektīvi un konsekventi izmantot; aicina Savienības augsto pārstāvi pilnībā izmantot visus atbilstošos ES ārpolitikas finanšu līdzekļus, tostarp EIDHR; uzsver, ka Eiropas Parlamentam jānodrošina šo finanšu instrumentu demokrātiskā kontrole; uzsver, ka svarīgi ir arī steidzami risināt jautājumu par pārtikas cenu kāpumu un kopumā par nodrošinātību ar pārtiku un lauku attīstību;

16.  aicina Savienību Vidusjūrai steidzami apsvērt nesenos notikumus un saistībā ar tiem rīkoties, lai iesniegtu priekšlikumus par labākajiem veidiem, kā veicināt demokrātiju un cilvēktiesības šīs savienības dalībvalstīs un reģionā un par iespējamām reformām nolūkā pastiprināt Savienības Vidusjūrai lomu un padarīt to efektīvāku; aicina Annas Lindas vārdā nosaukto Eiropas Savienības un Vidusjūras reģiona valstu fondu steidzami aktīvi darboties Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu pilsoniskās sabiedrības mobilizēšanā, lai veicinātu pilsonisku nostāju un līdzdalību;

17.  atzīst, ka arābu pasaulē un Tuvo Austrumu miera procesā Ēģiptei ir izšķiroša loma un ka liela nozīme ir miera līgumam ar Izraēlu; aicina Ēģipti neatkāpties no aktīvas un konstruktīvas lomas centienos panākt noturīgu mieru Tuvajos Austrumos, īpašu uzmanību pievēršot Izraēlas un Palestīnas konfliktam un palestīniešu savstarpējam izlīgumam, un pieprasa turpināt ievērot Ēģiptes un Izraēlas miera līgumu; atzinīgi vērtē Augstākās militārās padomes paziņojumu, ka Ēģipte apņemas īstenot visus starptautiskos līgumus un konvencijas, kuriem tā ir pievienojusies;

18.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniecei, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Ēģiptes varas iestādēm.

(1) OV L 31, 5.2.2011., 1. lpp. un 40. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika