Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2555(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0120/2011

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/02/2011 - 6.4

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0064

Texte adoptate
PDF 218kWORD 68k
Joi, 17 februarie 2011 - Strasbourg
Situația din Egipt
P7_TA(2011)0064RC-B7-0120/2011

Rezoluţia Parlamentului European din 17 februarie 2011 referitoare la situația din Egipt

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Egipt,

–  având în vedere Pactul internațional al ONU din 1966 cu privire la drepturile civile și politice, ratificat de Egipt în 1982,

–  având în vedere declarația Consiliului European din 4 februarie 2011 referitoare la Egipt și la regiune,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 31 ianuarie 2011 referitoare la Egipt,

–  având în vedere declarația comună din 11 februarie 2011 a Președintelui Consiliului European, Herman Van Rompuy, a Președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și a Înaltului Reprezentant, Catherine Ashton, privind recentele evenimente din Egipt,

–  având în vedere declarația Președintelui Parlamentului European, Jerzy Buzek, privind demisia președintelui Hosni Mubarak la 11 februarie 2011,

–  având în vedere declarația Președintelui Consiliului European, Herman Van Rompuy, din 29 ianuarie 2011 privind situația din Egipt,

–  având în vedere declarațiile referitoare la Egipt ale Înaltului Reprezentant al Uniunii, Catherine Ashton, din 3 și 4 februarie 2011 și din 27 și 28 ianuarie 2011, precum și declarația din 6 decembrie 2010 referitoare la alegerile pentru Adunarea Poporului din Egipt,

–  având în vedere cea de-a cincea declarație a Consiliului Suprem al Forțelor Armate Egiptene din 13 februarie 2011,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Punerea în aplicare a politicii europene de vecinătate în 2009: raport privind progresele înregistrate de Egipt” (COM(2010)0207 - SEC(2010)0517),

–  având în vedere decizia comună din aprilie 2009 a Egiptului și a UE de a conlucra în vederea consolidării relațiilor dintre părți, conform propunerii Egiptului din 2008,

–  având în vedere Acordul de asociere încheiat în 2004 între UE și Egipt, precum și planul de acțiune convenit în 2007,

–  având în vedere evoluția politicii europene de vecinătate (PEV) începând din 2004 și, în special, rapoartele de evaluare ale Comisiei privind punerea în aplicare a acestei politici,

–  având în vedere orientările UE privind apărătorii drepturilor omului, din 2004, actualizate în 2008,

–  având în vedere articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, în cadrul demonstrațiilor care au avut loc recent în diverse țări arabe din Africa de Nord și din Orientul Mijlociu, s-au solicitat reforme politice, economice și sociale, iar populația s-a exprimat cu hotărâre în favoarea libertății, a democrației veritabile și a unor condiții mai bune de trai pentru cetățeni;

B.  întrucât președintele egiptean Hosni Mubarak a demisionat la 11 februarie 2011; întrucât puterile sale au fost predate Consiliului Suprem al Forțelor Armate; întrucât Consiliul Suprem a solicitat guvernului recent numit de președintele Mubarak să rămână în continuare în funcție până la formarea unui nou guvern, s-a angajat să predea puterea unui guvern civil ales și a luat decizii importante, după cum s-a anunțat în cadrul celei de-a cincea declarații de la 13 februarie 2011;

C.  întrucât pentru a se răspunde la solicitările populare referitoare la libertate, democrație adevărată și justiție socială în Egipt este nevoie imediat de un dialog serios și deschis, cu participarea tuturor forțelor politice și sociale care respectă democrația, sprijină statul de drept și respectă drepturile omului și libertățile fundamentale, dialog care ar trebui să conducă la reforme reale și semnificative;

D.  întrucât protestele pașnice desfășurate împotriva regimului egiptean au fost reprimate cu violență de către poliție, care a făcut uz de gaze lacrimogene, tunuri de apă, gloanțe de cauciuc, dar și gloanțe de război, iar demonstranții au fost atacați de persoane înarmate și miliții pro-guvernamentale, provocând moartea a sute de persoane; întrucât au fost arestate și reținute sute de persoane, printre care apărători ai drepturilor omului, jurnaliști și avocați;

E.  întrucât guvernul egiptean a luat măsura fără precedent de blocare a internetului, pentru a reduce la tăcere demonstranții și a limita libertatea de exprimare a poporului; întrucât organismele media și juridice, precum Al-Jazeera și Centrul juridic Hisham Mubarak, au fost închise de poliția militară;

F.  întrucât promovarea respectului față de democrație, drepturile omului și libertățile civile constituie principiul fundamental și obiectivul UE și oferă o bază comună pentru dezvoltarea spațiului euro-mediteraneean; întrucât parteneriatul euro-mediteraneean s-a concentrat, în principal, asupra reformelor economice și nu a fost în măsură să aducă după sine reformele instituționale și politice necesare; întrucât Uniunea pentru Mediterana, care ar fi trebuit să consolideze politica UE în regiune, s-a dovedit lipsită de eficacitate în ceea ce privește contracararea neîncrederii crescânde și satisfacerea nevoilor de bază ale popoarelor în cauză;

G.  întrucât, adeseori în ultimii ani, dorința de stabilitate a umbrit valorile democrației, ale justiției sociale și ale drepturilor omului în relațiile UE și ale statelor sale membre cu vecinii de la sud; întrucât clauzele referitoare la drepturile omului din acordurile de asociere ar trebui să fie susținute în mod sistematic printr-un mecanism de punere în aplicare a acestor clauze; având în vedere, în acest context, revizia necesară a politicii europene de vecinătate, aflată în desfășurare;

H.  întrucât Parlamentul European a cerut în repetate rânduri ridicarea stării de urgență, care a fost instituită în 1981, consolidarea democrației și respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale în Egipt;

I.  întrucât Egiptul este un partener esențial al UE în Orientul Mijlociu; întrucât UE ar trebui să contribuie la construirea unui Egipt democratic, prosper și stabil prin încurajarea și susținerea schimbărilor din țară;

J.  întrucât Egiptul joacă un rol activ și crucial în sprijinirea procesului de pace din Orientul Mijlociu și în cadrul reconcilierii inter-palestiniene; întrucât Consiliului Suprem al Forțelor Armate a confirmat angajamentul Egiptului de a pune în aplicare toate tratatele și convențiile internaționale pe care le-a semnat,

1.  își exprimă solidaritatea cu poporul egiptean, salută curajul și hotărârea sa, de care a dat dovadă în special tânăra generație, și sprijină cu tărie aspirațiile sale democratice legitime;

2.  condamnă ferm violența și folosirea disproporționată a forței împotriva protestatarilor și regretă profund faptul că aceasta a cauzat pierderea unui număr considerabil de vieți omenești și un mare număr de răniți; transmite condoleanțe familiilor victimelor; solicită efectuarea unei anchete independente a evenimentelor care au condus la morți, răniți și încarcerări, precum și punerea sub acuzare a responsabililor;

3.  solicită eliberarea imediată și necondiționată a tuturor demonstranților pașnici, a prizonierilor de conștiință, a apărătorilor egipteni și internaționali ai drepturilor omului, a jurnaliștilor și a avocaților; îndeamnă, în acest sens, autoritățile egiptene să comunice, fără întârziere, locul în care se află persoanele reținute și să garanteze protejarea acestora de toate formele de tortură sau alte rele tratamente;

4.  consideră că demisia președintelui Hosni Mubarak a deschis o nouă etapă în cadrul tranziției politice din Egipt; solicită lansarea imediată a unui dialog politic real și deschis la nivel național, la care să participe toate forțele politice cheie, dar și societatea civilă, pentru a deschide calea către ridicarea stării de urgență, revizuirea constituției și a legislației electorale, către alegeri libere și corecte, către un guvern democratic ales, compus din civili, și către instituirea unei democrații veritabile în Egipt;

5.  solicită forțelor armate egiptene să joace un rol constructiv în evitarea continuării violențelor și în facilitarea procesului politic; ia act de deciziile Consiliului Suprem al Forțelor Armate de a suspenda constituția, de a dizolva parlamentul și de instituire a unui comitet, compus din membri independenți, care să modifice articolele din constituție, să organizeze un referendum popular privind aceste modificări ale constituției și să organizeze alegeri parlamentare și prezidențiale; solicită din nou un proces democratic în care să fie implicate toate forțele politice și ale societății civile pentru a ajunge la un consens național;

6.  subliniază importanța redeschiderii fără întârziere a tuturor rețelelor de comunicații, inclusiv a internetului, și a respectării pe deplin a libertății de informare, de expresie și de asociere în Egipt;

7.  își exprimă sprijinul ferm față de reformele care au drept obiective democrația, statul de drept și justiția socială în Egipt; solicită din nou ridicarea stării de urgență; subliniază din nou importanța bunei guvernanțe, combaterii corupției și respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale în Egipt, în special a libertății de conștiință, a libertății religioase, a libertății de gândire, de exprimare, a libertății presei, a libertății de asociere, a drepturilor femeilor, a egalității între sexe, a protecției minorităților și a combaterii discriminării în funcție de orientarea sexuală;

8.  subliniază importanța accelerării considerabile a reformelor economice și sociale în Egipt, deoarece libertatea, dezvoltarea economică și un nivel de trai mai ridicat sunt esențiale pentru stabilitatea politică și socială a țării;

9.  solicită UE și statelor sale membre să sprijine în mod activ o tranziție rapidă spre un Egipt caracterizat prin pace, pluralism și dreptate; sprijină, într-un context mai amplu, opinia Consiliului European conform căreia UE ar trebui să acorde întreg sprijinul său procesului de tranziție din regiune menit să aducă guvernanța democratică, pluralismul, ameliorarea șanselor de prosperitate economică și incluziune socială, precum și consolidarea stabilității regionale;

10.  solicită UE, statelor membre, partidelor și fundațiilor politice să ajute factorii politici democratici și organizațiile societății civile din Egipt să se organizeze pentru a putea participa pe deplin la tranziția spre democrație; invită autoritățile egiptene să nu permită ca membrii comunităților creștinilor copți să devină victime ale evenimentelor actuale și ca toate comunitățile religioase să poată trăi în liniște și să își exprime în mod liber convingerile peste tot în țară;

11.  solicită Înaltului Reprezentat să promoveze constituirea unui grup operativ, cu participarea Parlamentului European, pentru a răspunde nevoii de sprijinire a procesului de tranziție către democrație, adresată de către actorii implicați schimbările democratice, în special cu privire la alegerile libere și democratice și la consolidarea instituțională, inclusiv a independenței puterii judecătorești; solicită Înaltului Reprezentat să susțină transformările democratice și prin trimiterea unei misiuni de observare a procesului electoral la viitoarele alegeri;

12.  salută Decizia de punere în aplicare 2011/79/PESC a Consiliului și Regulamentul (UE) nr. 101/2011 al Consiliului din 4 februarie 2011 prin care se impune înghețarea activelor deținute sau controlate de persoane considerate a fi responsabile de deturnarea fondurilor de stat în Tunisia și alte persoane asociate cu acestea(1) și cere Consiliului să adopte aceleași măsuri în ceea ce privește toate persoanele responsabile din Egipt;

13.  subliniază faptul că evenimentele din Egipt și din alte țări din regiune evidențiază din nou nevoia urgentă de a dezvolta politici și instrumente mai ambițioase și mai eficiente, precum și de a consolida susținerea lor bugetară pentru a încuraja și sprijini reformele politice, economice și sociale din vecinătatea sudică a UE; subliniază faptul că revizuirea strategică a politicii europene de vecinătate, aflată în desfășurare, trebuie să reflecte evenimentele actuale din regiune și trebuie să propună metode noi și îmbunătățite pentru a răspunde nevoilor și aspirațiilor popoarelor; solicită o mai bună coordonare cu celelalte politici ale UE referitoare la aceste țări;

14.  repetă solicitarea sa ca UE să-și revizuiască politica de sprijinire a democrației și a drepturilor omului pentru a crea un mecanism de punere în aplicare a clauzei referitoare la drepturile omului în toate acordurile încheiate cu țările terțe; insistă asupra faptului că PEV trebuie să acorde prioritate criteriilor legate de independența puterii judecătorești, respectarea libertăților fundamentale, a pluralismului și a libertății presei, precum și de lupta împotriva corupției; relevă, în acest sens, că planurile de acțiune actuale trebuie să fie radical revizuite, prin includerea unor priorități clare, însoțite de stimulente pentru reformele politice; cere Consiliului să definească un set de criterii politice pe care țările din cadrul PEV trebuie să le îndeplinească pentru a li se acorda „statutul avansat”;

15.  consideră că rolul pe care instrumentele financiare ale UE pentru acțiunea externă în regiune, în special IEVP (Instrumentul european de vecinătate și parteneriat), IEDDO (Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului), precum și Instrumentul de stabilitate, îl pot juca în această privință este esențial și solicită consolidarea acestor instrumente, pentru a putea fi utilizate în mod efectiv și cu consecvență în aceste circumstanțe excepționale; solicită Înaltului Reprezentant să facă uz pe deplin de toate instrumentele financiare externe ale UE, inclusiv de IEDDO; subliniază că Parlamentul European trebuie să garanteze controlul democratic al acestor instrumente financiare; subliniază, de asemenea, importanța abordării urgente a problemei creșterii prețurilor alimentelor și, în general, problema securității alimentare și a dezvoltării rurale;

16.  solicită Uniunii pentru Mediterana să analizeze evenimentele recente și să acționeze urgent pentru a prezenta propuneri referitoare la cea mai bună modalitate de promovare a democrației și a drepturilor omului în statele sale membre și în regiune și la posibilele reforme care să aibă drept obiectiv consolidarea și eficientizarea propriului său rol; solicită Fundației euro-mediteraneene Anna Lindh să joace urgent un rol activ în mobilizarea societății civile din regiunea euro-mediteraneeană în vederea promovării spiritului civic și a participării;

17.  recunoaște rolul crucial jucat de Egipt în lumea arabă și în procesul de pace din Orientul Mijlociu și importanța acordului de pace cu Israelul; cere Egiptului să joace în continuare un rol activ și constructiv în încercarea de a instaura o pace durabilă în Orientul Mijlociu, în special în ceea ce privește conflictul israelo-palestinian și reconcilierea palestiniană și solicită menținerea tratatului de pace dintre Egipt și Israel; salută declarația Consiliului Suprem al Forțelor Armate conform căreia Egiptul s-a angajat să pună în aplicare toate tratatele și convențiile internaționale pe care le-a semnat;

18.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/ Vicepreședinte al Comisiei, parlamentelor și guvernelor statelor membre, precum și autorităților egiptene.

(1) JO L 31, 5.2.2011, pp. 40 și 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate