Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2515(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0101/2011

Разисквания :

PV 15/02/2011 - 5
CRE 15/02/2011 - 5

Гласувания :

PV 17/02/2011 - 6.6

Приети текстове :

P7_TA(2011)0066

Приети текстове
PDF 277kWORD 52k
Четвъртък, 17 февруари 2011 г. - Страсбург
Зачитане на принципа на правовата държава в Русия
P7_TA(2011)0066RC-B7-0101/2011

Резолюция на Европейския парламент от 17 февруари 2011 г. относно принципите на правовата държава в Русия

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Русия и отношенията ЕС–Русия, по-конкретно своята резолюция от 17 септември 2009 г. относно убийствата на активисти за правата на човека в Русия(1), своята резолюция от 17 юни 2010 г. относно заключенията от срещата на високо равнище между ЕС и Русия (31 май – 1 юни 2010 г.)(2) и резолюцията си от 21 октомври 2010 г. относно положението с правата на човека в Северен Кавказ (Руска федерация) и наказателното преследване срещу Олег Орлов(3),

–  като взе предвид действащото Споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Руската федерация, от друга, и водените в момента преговори по ново споразумение ЕС–Русия,

–  като взе предвид годишния доклад за 2009 г. относно правата на човека по света, приет през декември 2010 г., и по-специално случая Магнитски,

–  като взе предвид консултациите между ЕС и Русия в областта на правата на човека,

–  като взе предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, Декларацията на ООН относно защитниците на правата на човека и Декларацията на ООН за правото и отговорността на лица, групи и обществени органи да насърчават и защитават общопризнатите права на човека и основни свободи,

–  като взе предвид партньорството за модернизация, чието начало беше поставено на състоялата се през май 2010 г. в Ростов на Дон среща на високо равнище ЕС–Русия, и изразения от руското ръководство ангажимент за зачитане на принципите на правовата държава като основа за модернизацията на Русия,

–  като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Европейският съюз продължава да бъде обвързан с по-нататъшното задълбочаване и развиване на отношенията между ЕС и Русия в съответствие с принципите, утвърдени в партньорството за модернизация и основани на категоричен ангажимент за зачитане на демократичните принципи, основните права и правата на човека, и принципите на правовата държава,

Б.  като има предвид, че като член на Съвета на Европа и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и като страна по декларациите на ООН, Русия се ангажира да защитава и насърчава правата на човека, основните свободи и принципите на правовата държава,

В.  като има предвид, че през последните години редица дела и съдебни производства хвърлиха сянка на съмнение върху независимостта и безпристрастността на съдебните институции на Руската федерация,

Г.  като има предвид, че произнесената на 30 декември 2010 г. втора осъдителна присъда срещу Михаил Ходорковски и Платон Лебедев в рамките на второто дело за активите на „Юкос“, повдигна редица въпроси сред международната общност, включително ЕС,

Д.  като има предвид, че Борис Немцов и близо 70 други лица бяха задържани на 31 декември 2010 г. в Москва след демонстрация на опозицията,

Е.  като има предвид, че независими журналисти, активисти на гражданското общество, адвокати и защитници на правата на човека често са били жертви на заплахи и прояви на насилие; като има предвид, че законодателството за борба с екстремизма и новите разпоредби на закона за Федералната служба за сигурност са неясни и в резултат на това често биват използвани за упражняване на тормоз над неправителствени организации, религиозни малцинства и медийни организации,

Ж.  като има предвид, че руските органи все още не са постановили решение във връзка с делата по случаите на журналистите Анна Политковская, Наталия Естемирова и Анастасия Барбурова, както и във връзка със смъртта на адвоката Сергей Магнитски,

З.  като има предвид, че президентът Медведев многократно се ангажира да укрепи принципите на правовата държава, като изтъкна, че задачата му е да създаде изцяло независими модерни съдилища, които съответстват на равнището на икономическо развитие на Русия,

1.  Потвърждава убеждението си, че Русия остава важен партньор за Европейския съюз в изграждането на устойчиво сътрудничество, основано на демокрацията и принципите на правовата държава;

2.  Категорично осъжда терористичното нападение на московското летище „Домодедово“ и изказва съболезнования на семействата на жертвите, както и солидарност с ранените при нападението; подчертава необходимостта руските органи да отговорят на нападението по съобразен със закона и умерен начин и да позволят на руската съдебна система да работи свободно и независимо при разследването и осъждането на отговорните за нападението;

3.  Изразява загриженост във връзка със съобщенията за политически мотивирани дела, несправедливи производства и липса на разследване на тежки престъпления като убийства, тормоз и други прояви на насилие; призовава руските съдебни и правоприлагащи органи да изпълняват задълженията си по ефективен, безпристрастен и независим начин, така че да подведат извършителите под съдебна отговорност;

4.  Изразява сериозна загриженост по повод съдебното решение, постановено по приключилото неотдавна с осъдителна присъда второ дело срещу Михаил Ходорковски и Платон Лебедев; подчертава, че във връзка с това и предишните дела срещу двамата бяха повдигнати сериозни правни въпроси и призовава за упражняване на независим съдебен контрол във връзка с висящото производство по обжалване на присъдата; призовава руските органи да направят всичко, което е по силите им, за да подобрят съдебната система в съответствие с обещанията на президента Дмитрий Медведев да гарантира повече справедливост и прозрачност;

5.  Настоятелно призовава омбудсмана на Руската федерация да предложи преразглеждане на обвиненията и хода на производството срещу лауреата за 2009 г. на наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта на Европейския парламент Олег Орлов; припомня, че не е извършено действително разследване на убийството на Наталия Естемирова, водещ член на „Мемориал“ в Чечения;

6.  Изразява съжаление по повод прекъсването на мирните събирания, провеждани в последния ден на всеки втори месец във връзка с член 31 от руската конституция, както и по повод повтарящите се случаи на задържания на представители на опозицията, като например случая с Борис Немцов;

7.  Насърчава председателя на Съвета и председателя на Комисията, както и върховния представител да продължават да следят отблизо тези дела и повдигат тези въпроси по различни поводи и срещи с Русия, по-конкретно по време на предстоящата среща на високо равнище ЕС–Русия;

8.  Припомня на Съвета и на върховния представител пълния набор от подходящи мерки, които те могат да прилагат, когато са изправени пред систематични нарушения на правата на човека и неспособност да се спазват принципите на правовата държава;

9.  Призовава ЕС и Русия да ускорят преговорите по сключването на ново обвързващо и всеобхватно споразумение за партньорство и сътрудничество и отново заявява решителната си подкрепа за широко споразумение, което да обхваща въпросите на демокрацията, принципите на правовата държава, правата на човека и основните права; подчертава, че е важно да се гарантира ефективното функциониране на съдебната система и да се засили борбата срещу корупцията;

10.  Изразява загриженост във връзка със значителния брой съобщавани нарушения на правата на човека в Русия, в това число на правото на мирни събрания, и подчертава значението на продължаващия диалог по правата на човека като част от консултациите между ЕС и Русия по въпросите на правата на човека, със специален акцент върху предприетите от руските органи мерки за гарантиране на безопасността на защитниците на правата на човека;

11.  Подчертава, че пълното спазване на правата на човека и принципите на правовата държава ще подобрят представата за Русия и доверието към нея по света и по конкретно по отношение на отношенията й с Европейския съюз, които са важни и следва да се развият в стратегическо партньорство, като се има предвид взаимната зависимост и различните споделени интереси на двете страни, най-вече по отношение на политическото и икономическото сътрудничество и сътрудничеството в областта на сигурността и енергетиката, както и спазването на демократичните принципи и процедури, принципите на правовата държава и основните права на човека;

12.  Призовава Комисията да представи спешно на Парламента оценка относно съвместимостта на съдебните мерки, предприети срещу „Юкос“ и неговите ръководни кадри, с изискванията, наложени спрямо Русия във връзка с нейния стремеж за пълно членство в СТО;

13.  Посочва, че като член на Съвета на Европа Русия е поела ангажимента да спазва изцяло европейските норми в областта на демокрацията, основните права, правата на човека и принципите на правовата държава; в това отношение призовава руските органи да изпълняват всички решения на Европейския съд по правата на човека и да прилагат мерки за поправяне на нарушенията в отделни случаи, включително чрез гарантиране провеждането на ефективни разследвания и подвеждане под отговорност на извършителите, както и да приемат общи мерки за прилагане на решенията, включително промени в политиката и законодателството с цел да се предотврати възникването на подобни нарушения в бъдеще;

14.  Отново призовава консултациите по правата на човека да се ускорят и да бъдат по-ефективни и насочени към резултатите, с участието на руските министерства на правосъдието, на вътрешните работи и на външните работи на заседанията както в Брюксел, така и Москва, и с пълното участие на Европейския парламент на всички равнища; припомня на върховния представител взетото от Европейския парламент бюджетно решение за създаване на форум на гражданското общество;

15.  Призовава Съвета и Комисията да предложат на Русия практическа помощ и експертен опит с оглед на укрепването на независимостта на съдебната система и на правоприлагащите агенции, както и на повишаването на способността на съдебната система да устоява на политически и икономически натиск; подчертава готовността на Европейския съюз да допринесе за създаването на такава програма за подпомагане на съдебната система и да оказва помощ за образованието и обучението на служителите на правоприлагащите органи, прокурорите и съдиите, по-специално по въпросите на правата на човека;

16.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, правителството и парламента на Руската федерация, Съвета на Европа, както и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

(1) ОВ C 224 E, 17.9.2009 г., стр. 27.
(2) Приети текстове, P7_TA(2010)0234.
(3) Приети текстове, P7_TA(2010)0390.

Правна информация - Политика за поверителност