Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2515(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0101/2011

Rozpravy :

PV 15/02/2011 - 5
CRE 15/02/2011 - 5

Hlasování :

PV 17/02/2011 - 6.6

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0066

Přijaté texty
PDF 213kWORD 50k
Čtvrtek, 17. února 2011 - Štrasburk
Právní stát v Rusku
P7_TA(2011)0066RC-B7-0101/2011

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. února 2011 o právním státě v Rusku

Evropský parlament,

–  s ohledem na své předchozí usnesení o Rusku a o vztazích mezi EU a Ruskem, zejména na usnesení ze dne 17. září 2009 o vraždách obránců lidských práv v Rusku(1), usnesení ze dne 17. června 2010 o závěrech ze summitu EU-Rusko (31. května – 1. června 2010)(2) a usnesení ze dne 21. října 2010 o situaci lidských práv v Severním Kavkazu (Ruská federace) a trestním stíhání proti Olegu Orlovi(3),

–  s ohledem na stávající Dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Ruskou federací na straně druhé a na probíhající jednání o nové smlouvě mezi EU a Ruskem,

–  s ohledem na výroční zprávu o lidských právech ve světě v roce 2009 přijatou v prosinci 2010, se zvláštním odkazem na Magnitského případ,

–  s ohledem na konzultace mezi EU a Ruskem o lidských právech,

–  s ohledem na Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, Deklaraci OSN o zastáncích lidských práv a Deklaraci OSN o právu a povinnosti jednotlivců, skupin a společenských organizací propagovat a chránit všeobecně uznávaná lidská práva a základní svobody,

–  s ohledem na partnerství pro modernizaci, které bylo zahájeno na summitu EU-Rusko v květnu 2010 v Rostově na Donu, a na závazek ruského politického vedení, že se dodržování právního státu stane základem pro modernizaci Ruska,

–  s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie hodlá dále prohlubovat a rozvíjet vztahy mezi EU a Ruskem v souladu se zásadami zakotvenými v partnerství pro modernizaci, jež se zakládají na neochvějné věrnosti demokratickým zásadám, základním a lidským právům a na právním státu,

B.  vzhledem k tomu, že Rusko se jako člen Rady Evropy a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OSBE) a signatář deklarací OSN zavázalo k ochraně a podpoře lidských práv, základních svobod a právního státu,

C.  vzhledem k tomu, že řada procesů a soudních řízení konaných v posledních letech vyvolala pochybnosti ohledně nezávislosti a nestrannosti soudních institucí Ruské federace,

D.  vzhledem k tomu, že druhé odsouzení Michaila Chodorkovského a Platona Lebeděva dne 30. prosince 2010 v druhém soudním řízení týkajícím se majetku Jukosu zpochybnilo mezinárodní společenství včetně EU,

E.  vzhledem k tomu, že po demonstraci opozice byl dne 31. prosince 2010 v Moskvě zatčen Boris Němcov a přibližně dalších 70 osob,

F.  vzhledem k tomu, že nezávislí novináři, občanští aktivisté, právníci a obhájci lidských práv často čelí výhružkám a násilí; vzhledem k tomu, že antiextremistické právní předpisy a nová ustanovení zákona o Federální bezpečnostní službě (FSB) jsou nejasné, a v důsledku toho jsou často využívány k pronásledování nevládních organizací, náboženských menšin a mediálních organizací,

G.  vzhledem k tomu, že ruské orgány dosud nevyřešily případy novinářek Anny Politkovské, Natálie Estěmirovové a Anastázie Baburové ani smrt právníka Sergeje Magnitského,

H.  vzhledem k tomu, že prezident Medveděv se při mnoha příležitostech zavázal k posílení právního státu a prohlásil, že jeho úkolem je vytvořit naprosto nezávislé a moderní soudy odpovídající úrovni hospodářského rozvoje Ruska,

1.  znovu potvrzuje své přesvědčení, že Rusko zůstává důležitým partnerem Evropské unie při budování udržitelné spolupráce založené na demokracii a právním státě;

2.  ostře odsuzuje teroristický útok na moskevském letišti Domodědovo a vyjadřuje svou soustrast rodinám obětí a solidaritu těm, kteří byli při tomto útoku zraněni; zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby ruské orgány reagovaly na tento útok zákonně a přiměřeně, neboť je třeba umožnit ruskému soudnímu systému pracovat při stíhání a odsouzení osob odpovědných za tento útok svobodně a nezávisle;

3.  vyjadřuje znepokojení nad zprávami o politicky motivovaných procesech, nespravedlivých postupech a zanedbání vyšetřování závažných trestných činů, jako jsou vraždy, pronásledování a jiné násilné činy; naléhavě vyzývá ruské soudní a donucovací orgány, aby své povinnosti vykonávaly účinně, nezaujatě a nezávisle, s cílem postavit pachatele trestných činů před soud;

4.  je vážně znepokojen verdiktem soudu v nedávném druhém procesu s Michailem Chodorkovským a Platonem Lebeděvem; zdůrazňuje, že v souvislosti s tímto a předchozími soudními řízeními proti oběma mužům se objevily závažné justiční pochybnosti, a požaduje nezávislé soudní přezkoumání v rámci probíhajícího odvolacího řízení; naléhavě vyzývá ruské orgány, aby vynaložily veškeré úsilí na zlepšení soudnictví v souladu s deklarovaným odhodláním prezidenta Dmitrije Medveděva k posílení spravedlnosti a transparentnosti;

5.  naléhavě vyzývá ombudsmana Ruské federace, aby nechal provést přezkoumání obvinění a pokračujícího soudního řízení vedeného proti Olegu Orlovovi, nositeli Sacharovovy ceny za svobodu myšlení udělené Evropským parlamentem za rok 2009; připomíná, že dosud neproběhlo žádné účinné vyšetřování vraždy čelné představitelky střediska Memorial v Čečensku Natálie Estěmirovové;

6.  lituje rozhánění poklidných shromáždění, která se konají 31. dne každého druhého měsíce v souvislosti s článkem 31 ruské ústavy, a opakovaných zatýkání příslušníků opozice, jako v případě Borise Němcova;

7.  vybízí předsedy Rady a Komise i vysokou představitelku, aby tyto případy i nadále pečlivě sledovali a aby tuto otázku předkládali v různých podobách na jednotlivých setkáních s Ruskem, a to zejména během nadcházejícího summitu EU-Rusko;

8.  připomíná Radě a vysoké představitelce, že v reakci na systematické porušování lidských práv a neschopnost prosazovat právní stát je možné uplatnit celou škálu vhodných opatření;

9.  vyzývá EU a Rusko, aby zintenzívnily jednání o nové závazné a komplexní dohodě o partnerství a spolupráci, a připomíná svou rozhodnou podporu široké dohodě zahrnující otázky demokracie, právního státu a dodržování lidských a základních práv; zdůrazňuje význam zajištění účinného fungování soudnictví a posílení boje proti korupci;

10.  vyjadřuje své znepokojení nad značným počtem hlášených případů porušování lidských práv v Rusku, včetně práva na pokojné shromažďování, a podtrhuje význam pokračujícího dialogu o lidských právech jako součásti konzultací o lidských právech mezi EU a Ruskem, se zvláštním zaměřením na opatření, která přijaly ruské orgány s cílem zajistit bezpečnost zastánců lidských práv;

11.  zdůrazňuje, že důsledné dodržování lidských práv a zásad právního státu zlepší obraz a důvěryhodnost Ruska ve světě, a zejména v jeho vztazích s Evropskou unií, které jsou důležité a měly by vyústit ve strategické partnerství, neboť obě strany jsou na sobě vzájemně závislé a mají řadu společných zájmů, především pokud jde o politickou spolupráci a o spolupráci v oblasti bezpečnosti, hospodářství a energetiky, ale také s ohledem na dodržování demokratických zásad a postupů, právního státu a základních lidských práv;

12.  vyzývá Komisi, aby co nejrychleji předložila Parlamentu hodnocení toho, zda jsou soudní opatření přijatá proti Jukosu a jeho výkonnému vedení slučitelná s požadavky vůči Rusku, pokud jde o jeho ambici stát se plným členem WTO;

13.  poukazuje na to, že Rusko se jako člen Rady Evropy plně zavázalo dodržovat společné evropské normy, pokud jde o demokracii, základní a lidská práva a právní stát; vyzývá v tomto ohledu ruské orgány, aby se řídily všemi rozsudky Evropského soudu pro lidská práva a aby přijaly opatření k nápravě individuálních případů porušování lidských práv, a to včetně toho, že zajistí, aby vždy proběhlo účinné vyšetřování a pachatelé byli postaveni před soud; dále ruské orgány vyzývá, aby přijaly obecná opatření k provedení těchto rozsudků, včetně změn v politické praxi i v právním řádu, aby se podobné případy již neopakovaly;

14.  opětovně vyzývá k zintenzívnění konzultací v oblasti lidských práv, aby byly tyto konzultace účinnější a více se orientovaly na výsledky a aby se jich účastnila ruská ministerstva spravedlnosti, vnitra a zahraničních věcí v Bruselu i v Moskvě a aby do nich byl na všech úrovních plně zapojen Evropský parlament; připomíná vysoké představitelce rozhodnutí Evropského parlamentu vytvořit v rámci rozpočtu fórum občanské společnosti;

15.  vyzývá Radu a Komisi, aby nabídly Rusku praktickou pomoc a odborné znalosti s cílem posílit nezávislost soudnictví a donucovacích orgánů a zlepšit schopnost soudního systému odolávat politickému a hospodářskému tlaku; zdůrazňuje ochotu Evropské unie přispět k vytvoření takového programu na podporu soudnictví a přispět ke vzdělávání a odborné přípravě – zejména v oblasti lidských práv – zaměstnanců donucovacích orgánů, prokurátorů a soudců;

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Ruské federace, Radě Evropy a Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

(1) Úř. věst. C 224 Ε, 17.9.2009, s. 27.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2010)0234.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2010)0390.

Právní upozornění - Ochrana soukromí