Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2515(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0101/2011

Debatai :

PV 15/02/2011 - 5
CRE 15/02/2011 - 5

Balsavimas :

PV 17/02/2011 - 6.6

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0066

Priimti tekstai
PDF 204kWORD 50k
Ketvirtadienis, 2011 m. vasario 17 d. - Strasbūras
Įstatymo viršenybė Rusijoje
P7_TA(2011)0066RC-B7-0101/2011

2011 m. vasario 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl įstatymo viršenybės Rusijoje

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Rusijos bei ES ir Rusijos santykių, visų pirma į 2009 m. rugsėjo 17 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių gynėjų nužudymo atvejų Rusijoje(1), 2010 m. birželio 17 d. rezoliuciją dėl 2010 m. gegužės 31 d. – birželio 1 d. ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo išvadų(2) ir į 2010 m. spalio 21 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių padėties Šiaurės Kaukaze (Rusijos Federacija) ir Olego Orlovo baudžiamojo persekiojimo(3),

–  atsižvelgdamas į galiojantį partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo sukuriama Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Rusijos Federacijos partnerystė, ir į vykstančias derybas dėl naujo ES ir Rusijos susitarimo,

–  atsižvelgdamas į savo 2010 m. gruodžio mėn. priimtą metinį pranešimą dėl žmogaus teisių padėties pasaulyje 2009 m., ypač atsižvelgiant į S. Magnitskio bylą,

–  atsižvelgdamas į ES ir Rusijos konsultacijas žmogaus teisių klausimais,

–  atsižvelgdamas į Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, į Jungtinių Tautų deklaraciją dėl žmogaus teisių gynėjų ir į Jungtinių Tautų deklaraciją dėl asmenų, grupių ir visuomenės organų teisės ir atsakomybės remti ir ginti visuotinai pripažintas žmogaus teises ir pagrindines laisves,

–  atsižvelgdamas į iniciatyvą „Partnerystė siekiant modernizavimo“, pradėtą 2010 m. gegužės mėn. ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikime Rostove prie Dono, ir į Rusijos vadovų pareikštą įsipareigojimą vadovautis įstatymo viršenybės principu kaip esminiu Rusijos modernizavimo pagrindu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi Europos Sąjunga ir toliau įsipareigojusi labiau stiprinti ir vystyti Europos Sąjungos ir Rusijos santykius, remiantis iniciatyvoje „Partnerystė siekiant modernizavimo“ nustatytais principais, kurie grindžiami tvirtu demokratijos principų laikymusi, pagarba pagrindinėms ir žmogaus teisėms bei įstatymų viršenybe,

B.  kadangi Rusija, kaip Europos Tarybos, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) narė ir viena iš JT deklaracijas pasirašiusių šalių, įsipareigojusi saugoti ir skatinti žmogaus teises, pagrindines laisves ir įstatymo viršenybės principus,

C.  kadangi po keleto pastarųjų metų bylų nagrinėjimų ir teismo procesų suabejota Rusijos Federacijos teisminių institucijų nepriklausomumu ir nešališkumu,

D.  kadangi tarptautinei bendruomenei, įskaitant ES, kilo abejonių dėl antrojo kaltinamojo nuosprendžio Michailui Chodorkovskiui ir Platonui Lebedevui, paskelbto 2010 m. gruodžio 30 d. antrajame teismo procese dėl bendrovės „Jukos“ turto,

E.  kadangi 2010 m. gruodžio 31 d. Borisas Nemcovas ir maždaug 70 kitų asmenų buvo suimti po opozicijos demonstracijos,

F.  kadangi šio regiono nepriklausomi žurnalistai, pilietinės visuomenės aktyvistai, teisininkai ir žmogaus teisių gynėjai dažnai tampa grasinimų ir prievartos aukomis; kadangi teisės aktams dėl kovos su ekstremizmu ir naujosioms Federalinio saugumo tarnybos (FST) įstatymo nuostatoms trūksta aiškumo ir todėl, remiantis šiomis nuostatomis, dažnai priekabiaujama prie NVO, religinių mažumų ir žiniasklaidos organizacijų,

G.  kadangi žurnalisčių Anos Politkovskajos, Natalijos Estemirovos ir Anastasijos Baburovos bylų ir teisininko Sergejaus Magnitskio mirties vis dar neišnagrinėjo Rusijos valdžios institucijos,

H.  kadangi įvairiomis progomis Rusijos Prezidentas D. Medvedevas pažadėjo stiprinti įstatymo viršenybę ir teigė, kad jo uždavinys – sukurti visiškai nepriklausomus šiuolaikinius teismus, kurie atitiktų šalies ekonominio išsivystymo lygį,

1.  dar kartą pabrėžia savo įsitikinimą, kad Rusija išlieka viena iš pagrindinių Europos Sąjungos partnerių vystant tvarų, įstatymo viršenybe grindžiamą bendradarbiavimą;

2.  griežtai smerkia teroristų išpuolį Maskvos Domodedovo oro uoste ir reiškia užuojautą aukų šeimoms ir solidarumą su tais, kurie buvo sužeisti išpuolio metu; pabrėžia, kad Rusijos valdžios institucijos turi reaguoti į šį išpuolį teisiniu ir santūriu būdu ir kad Rusijos teismų sistemai turi būti leista veikti laisvai ir nepriklausomai persekiojant ir nuteisiant asmenis, atsakingus už šį teroristinį aktą;

3.  reiškia susirūpinimą dėl pranešimų apie politinius teismo procesus, nesąžiningas procedūras ir tokių rimtų nusikaltimų kaip nužudymai, priekabiavimas ir kitoks smurtas netyrimą; ragina Rusijos teismines ir teisėsaugos institucijas veiksmingai, nešališkai ir nepriklausomai atlikti savo pareigas tam, kad nusikaltėliai būtų nubausti;

4.  išreiškia didelį susirūpinimą dėl kaltinamojo nuosprendžio, priimto per neseniai įvykusį antrą Michailo Chodorkovskio ir Platono Lebedevo teismo procesą; pabrėžia, kad dėl šio ir ankstesnių procesų prieš M. Chodorkovskį ir P. Lebedevą kilo rimtų teisinių abejonių ir ragina, kad vykstančio apeliacinio bylos nagrinėjimo metu būtų atlikta nepriklausoma teisminė peržiūra; reikalauja, kad Rusijos valdžios institucijos padarytų viską, kas jų galioje, kad būtų patobulinta teismų sistema, atsižvelgiant į prezidento D. Medvedevo įsipareigojimus siekti didesnio teisingumo ir skaidrumo;

5.  ragina Rusijos Federacijos ombudsmeną pavesti peržiūrėti 2009 m. Europos Parlamento A. Sacharovo premijos už minties laisvę laureatui Olegui Orlovui pateiktus kaltinimus ir atliekamus tyrimus; primena, kad nebuvo atlikta jokių veiksmingų tyrimų, susijusių su vienos iš pagrindinių organizacijos „Memorial“ narių Natalijos Estemirovos nužudymu Čečėnijoje;

6.  smerkia nuolat brutaliai vaikomus taikius mitingus, organizuojamus kas antro mėnesio paskutinę dieną, simbolizuojančią Rusijos konstitucijos 31 straipsnį, taip pat pakartotinus opozicijos narių, pvz., Boriso Nemcovo, sulaikymus;

7.  ragina Tarybos ir Komisijos pirmininkus ir Komisijos pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę toliau atidžiai stebėti šių bylų nagrinėjimą ir kelti šį klausimą įvairiais būdais per susitikimus su Rusija, ypač per būsimą ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimą;

8.  primena Tarybai ir Vyriausiajai įgaliotinei, kad jos disponuoja įvairiomis tinkamomis priemonėmis, kurios galėtų būti taikomos susidūrus su sistemingais žmogaus teisių pažeidimais ir įstatymo viršenybės principo nesilaikymu;

9.  ragina ES ir Rusiją pagreitinti derybas dėl naujojo privalomo ir išsamaus PBS ir reiškia savo tvirtą pritarimą išsamiam susitarimui, į kurį būtų įtraukti klausimai, susiję su demokratija, įstatymo viršenybe bei žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis; pabrėžia, kad svarbu užtikrinti veiksmingą teismų sistemos veikimą ir stiprinti kovą su korupcija;

10.  reiškia susirūpinimą dėl didelio skaičiaus pranešimų apie pažeidžiamas žmogaus teises Rusijoje, įskaitant teisę į taikius susibūrimus, ir pabrėžia, kad svarbu nuolat keistis nuomonėmis dėl žmogaus teisių vykdant ES ir Rusijos konsultacijas dėl žmogaus teisių, sutelkiant dėmesį į veiksmus, kurių ėmėsi Rusijos valdžios institucijos, siekdamos užtikrinti žmogaus teisių gynėjų saugumą;

11.  pabrėžia, kad visiška pagarba žmogaus teisėms ir teisinės valstybės principams pagerins Rusijos įvaizdį ir patikimumą pasaulyje, ir ypač jos santykių su Europos Sąjunga aspektu, nes šie santykiai yra svarbūs ir turėtų išsivystyti į strateginę partnerystę, atsižvelgiant į abiejų pusių tarpusavio priklausomybę ir įvairius bendrus interesus, visų pirma į politinį, saugumo, ekonominį ir energetinį bendradarbiavimą, taip pat į pagarbą demokratijos principams ir procedūroms, teisinės valstybės principams ir pagrindinėms žmogaus teisėms;

12.  ragina Komisiją skubiai pateikti Parlamentui vertinimą, ar teisminės priemonės, kurių Rusijoje imtasi prieš bendrovę „Jukos“, suderinamos su Rusijai keliamais reikalavimais, susijusiais su jos ketinimu tapti visateise PPO nare;

13.  nurodo, kad Rusija, kaip Europos Tarybos narė, įsipareigojusi visapusiškai laikytis Europos reikalavimų dėl demokratijos, pagrindinių ir žmogaus teisių bei įstatymo viršenybės; taigi ragina Rusijos valdžios institucijas laikytis visų Europos žmogaus teisių teismo sprendimų ir įgyvendinti priemones, kurios padėtų ištaisyti atskirais atvejais padarytus pažeidimus, taip pat užtikrinti, kad būtų atliekami veiksmingi tyrimai ir kaltininkai būtų nubausti, ir priimti bendrąsias priemones, pagal kurias būtų įgyvendinami sprendimai, įskaitant politikos sričių ir teisinius pakeitimus siekiant, kad tokie pažeidimai nepasikartotų ateityje;

14.  dar kartą ragina paspartinti konsultacijas žmogaus teisių klausimais siekiant, kad jos būtų veiksmingesnės ir duotų rezultatų, kad Briuselyje ir Maskvoje rengiamuose susitikimuose dalyvautų Rusijos teisingumo, vidaus reikalų ir užsienio reikalų ministerijų atstovai ir kad Europos Parlamentas taip pat aktyviai dalyvautų visais lygmenimis; primena Vyriausiajai įgaliotinei apie Parlamento biudžeto sprendimą įsteigti pilietinės visuomenės forumą;

15.  ragina Tarybą ir Komisiją suteikti Rusijai konkrečią pagalbą ir žinias, siekiant stiprinti teismų sistemos ir teisėsaugos tarnybų nepriklausomumą bei gerinti teismų sistemos gebėjimus atsispirti politiniam ir ekonominiam spaudimui; pabrėžia Europos Sąjungos pasiryžimą prisidėti prie tokios pagalbos teismams programos sukūrimo ir prisidėti prie teisėsaugos darbuotojų, prokurorų ir teisėjų švietimo ir mokymų, visų pirma žmogaus teisių klausimais;

16.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Rusijos Federacijos vyriausybei ir parlamentui, Europos Tarybai ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai.

(1) OL C 224 E, 2009 9 17, p. 27.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2010)0234.
(3) Priimti tekstai, P7_TA(2010)0390.

Teisinė informacija - Privatumo politika