Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/2515(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0101/2011

Debates :

PV 15/02/2011 - 5
CRE 15/02/2011 - 5

Balsojumi :

PV 17/02/2011 - 6.6

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0066

Pieņemtie teksti
PDF 205kWORD 48k
Ceturtdiena, 2011. gada 17. februāris - Strasbūra
Tiesiskums Krievijā
P7_TA(2011)0066RC-B7-0101/2011

Eiropas Parlamenta 2011. gada 17. februāra rezolūcija par tiesiskumu Krievijā

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Krieviju, kā arī ES un Krievijas attiecībām, it īpaši 2009. gada 17. septembra rezolūciju par cilvēktiesību aktīvistu slepkavībām Krievijā(1), 2010. gada 17. jūnija rezolūciju par ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmes secinājumiem (2010. gada 31. maijs –1. jūnijs)(2) un 2010. gada 21. oktobra rezolūciju par cilvēktiesību stāvokli Ziemeļkaukāzā (Krievijas Federācija) un Oļega Orlova kriminālvajāšanu(3),

–  ņemot vērā spēkā esošo Partnerības un sadarbības nolīgumu (PSN) starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Krievijas Federāciju, no otras puses, un pašlaik notiekošās sarunas par jaunu ES un Krievijas nolīgumu,

–  ņemot vērā 2010. gada decembrī pieņemto 2009. gada ziņojumu par cilvēktiesībām pasaulē ‐ ar īpašu norādi uz S. Magņitska lietu,

–  ņemot vērā ES un Krievijas apspriedes par cilvēktiesību jautājumiem,

–  ņemot vērā Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju, ANO Deklarāciju par cilvēktiesību aizstāvjiem un ANO Deklarāciju par personu, grupu un sabiedrības iestāžu tiesībām un pienākumu veicināt un aizsargāt vispārēji atzītas cilvēktiesības un pamatbrīvības,

–  ņemot vērā Modernizācijas partnerību, ko uzsāka ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmē 2010. gada maijā Rostovā pie Donas, un Krievijas vadošo amatpersonu apņemšanos nodrošināt tiesiskuma ievērošanu kā pamatu Krievijas modernizācijai,

–  ņemot vērā Reglamenta 110. panta 4. punktu,

A.  tā kā Eiropas Savienība turpina pildīt apņemšanos padziļināt un uzlabot attiecības ar Krieviju saskaņā ar principiem, kas iekļauti Modernizācijas partnerībā, kuras pamatā ir saistības ievērot demokrātiskos principus, pamattiesības un cilvēktiesības, kā arī tiesiskumu;

B.  tā kā, būdama Eiropas Padomes, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) dalībvalsts un ANO deklarāciju parakstītājvalsts, Krievija ir uzņēmusies saistības aizsargāt un veicināt cilvēktiesības, pamatbrīvības un tiesiskumu;

C.  tā kā pēdējo triju gadu laikā vairāki tiesas procesi un prāvas lika apšaubīt Krievijas Federācijas tiesībsargājošo iestāžu neatkarību un objektivitāti;

D.  tā kā starptautiskā sabiedrība, tostarp ES, ir paudusi kritiku par Mihaila Hodorkovska un Platona Ļebedeva otrreizējo notiesāšanu 2010. gada 30. decembrī notikušajā tiesas prāvā par “Jukos” aktīviem;

E.  tā kā 2010. gada 31. decembrī Maskavā pēc opozīcijas demonstrācijas tika arestēts Boriss Ņemcovs un aptuveni 70 citas personas;

F.  tā kā neatkarīgie žurnālisti, pilsoniskās sabiedrības aktīvisti, advokāti un cilvēktiesību aizstāvji bieži cieš no draudiem un vardarbības aktiem; tā kā pret ekstrēmismu vērstie tiesību akti un jauno noteikumi likumā par Federālās drošības dienestu (FDD) ir neskaidri un tādēļ tos bieži izmanto, lai vajātu NVO, reliģiskās minoritātes un plašsaziņas līdzekļus;

G.  tā kā Krievijas iestādes vēl nav atrisinājušas žurnālistu Annas Poļitkovskas, Natālijas Estemirovas un Anastasijas Baburovas lietas un advokāta Sergeja Magņitska slepkavības lietu;

H.  tā kā Krievijas prezidents D. Medvedevs ir vairākkārt solījis atjaunot tiesiskumu, apliecinot uzdevumu radīt pilnīgi neatkarīgu mūsdienīgu tiesu, kas atbilstu valsts ekonomiskās attīstības līmenim,

1.  vēlreiz apliecina savu pārliecību, ka Krievija joprojām Eiropas Savienībai ir svarīgs partneris noturīgas sadarbības veidošanā, kuras pamatā ir demokrātija un tiesiskums;

2.  stingri nosoda teroristu uzbrukumu Maskavas Domodedovas lidostā un izsaka līdzjūtību upuru ģimenēm, un pauž solidaritāti ar tiem, kas šajā uzbrukumā tika ievainoti; uzsver, ka Krievijas varas iestādēm uz šo uzbrukumu jāreaģē likumīgā un apdomīgā veidā un jāļauj valsts tiesu sistēmai brīvi un neatkarīgi strādāt, lai sauktu pie atbildības un sodītu atbildīgos par uzbrukumu;

3.  pauž bažas par saņemtajiem ziņojumiem par politiski motivētām prāvām, negodīgiem tiesas procesiem un tādu nopietnu noziegumu kā nogalināšana, vajāšana un cita veida vardarbība neizmeklēšanu; mudina Krievijas tiesu un tiesībaizsardzības iestādes veikt savus pienākumus efektīvi, objektīvi un neatkarīgi, lai vainīgie tiktu tiesāti;

4.  pauž nopietnas bažas par verdiktu nesen notikušajā prāvā pret Mihailu Hodorkovski un Platonu Ļebedevu un viņu notiesāšanā; uzsver, ka ir izvirzīti nopietni juridiski jautājumi par šo un iepriekšējām prāvām pret šīm abām personām, un aicina veikt neatkarīgu tiesas pārbaudi saistībā ar vēl nepabeigto apelācijas procesu pret šo verdiktu; mudina Krievijas iestādes darīt visu iespējamo, lai uzlabotu tiesu sistēmu atbilstoši prezidenta D. Medvedeva solījumiem uzlabot tiesiskumu un pārredzamību;

5.  mudina Krievijas Federācijas ombudu uzdot pārbaudīt spriedumus un notiekošo tiesvedību pret Eiropas Parlamenta Saharova balvas par domas brīvību laureātu Oļegu Orlovu; atgādina, ka nav veikta efektīva izmeklēšana par “Memoriāla” vadītājas Čečenijā Natālijas Estemirovas slepkavību;

6.  nosoda to, ka regulāri tiek izklīdinātas miermīlīgas manifestācijas, kas saistībā ar Krievijas Konstitūcijas 31. pantu tiek rīkotas katra otrā mēneša pēdējā dienā, un to, ka atkārtoti tiek apcietināti opozīcijas pārstāvji, kā tas ir bijis Borisa Ņemcova gadījumā;

7.  mudina Padomes un Komisijas priekšsēdētājus, kā arī Savienības augsto pārstāvi rūpīgi sekot šīs lietas turpmākajai norisei un izvirzīt šos jautājumus dažādos forumos un tikšanās reizēs ar Krieviju, jo sevišķi gaidāmajā ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmē;

8.  aicina Padomi un augsto pārstāvi atcerēties par plašo pienācīgu pasākumu klāstu, ko var izmantot, saskaroties ar sistemātiskiem cilvēktiesību pārkāpumiem un tiesiskuma neievērošanu;

9.  aicina ES un Krieviju aktīvāk risināt sarunas par jaunu saistošu un visaptverošu PSN un atkārtoti pauž stingru atbalstu attiecībā uz plašu vienošanos, kas ietver jautājumus par demokrātiju, tiesiskumu, cilvēktiesībām un pamattiesībām; uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt efektīvu tiesu sistēmas darbību un pastiprināt cīņu pret korupciju;

10.  pauž bažas par cilvēktiesību, tostarp tiesību uz miermīlīgu pulcēšanos, pārkāpumu skaita ievērojamu palielināšanos Krievijā un uzsver, cik svarīgi ir ES un Krievijas apspriežu par cilvēktiesību jautājumiem ietvaros turpināt dialogu par cilvēktiesībām, īpašu uzmanību veltot Krievijas varas iestāžu veiktajiem pasākumiem, lai nodrošinātu cilvēktiesību aizstāvju drošību;

11.  uzsver, ka cilvēktiesību un tiesiskuma pilnīga ievērošana uzlabos Krievijas tēlu un uzticamību pasaulē un jo īpaši tās attiecības ar Eiropas Savienību, kuras ir svarīgas un kurām būtu jāpārtop stratēģiskā partnerībā, ņemot vērā abu pušu savstarpējo atkarību un daudzas kopējas intereses, jo īpaši attiecībā uz sadarbību politikas, drošības, ekonomikas un enerģētikas jomā, kā arī attiecībā uz demokrātisko principu un procesu, tiesiskuma un cilvēka pamattiesību ievērošanu;

12.  aicina Komisiju steidzami iesniegt Parlamentam vērtējumu par to, vai pret “Jukos” un tā vadītājiem pieņemtie tiesas pasākumi ir savienojami ar prasībām, kas Krievijai izvirzītas, lai tā varētu kļūt par pilntiesīgu PTO dalībvalsti;

13.  norāda, ka Krievija kā Eiropas Padomes dalībvalsts ir apņēmusies pilnībā ievērot Eiropas standartus attiecībā uz demokrātiju, pamattiesībām un cilvēktiesībām un tiesiskumu; šajā saistībā aicina Krievijas varas iestādes pildīt visus Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumus un īstenot pasākumus, lai izlabotu pārkāpumus atsevišķās lietās, tostarp nodrošinot, ka tiek veikta efektīva izmeklēšana un pārkāpuma izdarītāji tiek saukti pie atbildības, kā arī pieņemt vispārējus spriedumu īstenošanas pasākumus, tostarp politikas un tiesību aktu grozījumus, lai nepieļautu līdzīgu pārkāpumu turpmāku atkārtošanos;

14.  atkārtoti aicina pastiprināt apspriedes par cilvēktiesību jautājumiem, lai tās kļūtu efektīvākas un vairāk vērsts uz rezultātu, kurās piedalītos pārstāvji no Krievijas Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas un Ārlietu ministrijas un kuras tiktu rīkotas gan Briselē, gan Maskavā, un visos apspriežu līmeņos pilnībā iesaistīt Eiropas Parlamentu; atgādina augstajai pārstāvei par Parlamenta budžeta lēmumu izveidot pilsoniskās sabiedrības forumu;

15.  aicina Padomi un Komisiju piedāvāt Krievijai praktisku palīdzību un ekspertu konsultācijas, lai tā varētu stiprināt tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu neatkarību, kā arī uzlabot tiesu sistēmas spēju izturēt politisko un ekonomisko spiedienu; uzsver Eiropas Savienības vēlmi sniegt ieguldījumu šādas tiesu sistēmas atbalsta programmas izveidē un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku, prokuroru un tiesnešu izglītībā un apmācībā jo īpaši cilvēktiesību jomā;

16.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Krievijas Federācijas valdībai un parlamentam, Eiropas Padomei un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijai.

(1) OV C 224 E, 17.9.2009., 27. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0234.
(3) Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0390.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika