Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2515(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0101/2011

Dezbateri :

PV 15/02/2011 - 5
CRE 15/02/2011 - 5

Voturi :

PV 17/02/2011 - 6.6

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0066

Texte adoptate
PDF 206kWORD 54k
Joi, 17 februarie 2011 - Strasbourg
Statul de drept în Rusia
P7_TA(2011)0066RC-B7-0101/2011

Rezoluţia Parlamentului European din 17 februarie 2011 referitoare la statul de drept în Rusia

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Rusia și la relațiile UE-Rusia, în special rezoluția sa din 17 septembrie 2009 referitoare la asasinarea unor activiști pentru drepturile omului din Rusia(1) , rezoluția sa din 17 iunie 2010 referitoare la concluziile summitului UE-Rusia (31 mai - 1 iunie 2010)(2), precum și rezoluția sa din 21 octombrie 2010 referitoare la situația drepturilor omului în Caucazul de Nord (Federația Rusă) și urmărirea penală împotriva lui Oleg Orlov(3),

–  având în vedere actualul Acord de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre, pe de o parte, și Federația Rusă, pe de altă parte (APC), precum și negocierile în curs privind un nou acord UE-Rusia,

–  având în vedere Raportul său anual pe 2009 privind drepturile omului în lume, adoptat în decembrie 2010, în special, cazul lui Magnitski menționat în cadrul acestuia,

–  având în vedere consultările dintre UE și Rusia privind drepturile omului,

–  având în vedere Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, Declarația ONU privind apărătorii drepturilor omului și Declarația ONU privind dreptul și responsabilitatea persoanelor, a grupurilor și a organelor societății de a promova și a proteja drepturile omului și libertățile fundamentale universal recunoscute,

–  având în vedere Parteneriatul pentru modernizare lansat cu ocazia summitului UE-Rusia din mai 2010 de la Rostov-pe-Don și angajamentul exprimat de conducerea rusă în ceea ce privește statul de drept ca bază fundamentală pentru modernizarea Rusiei,

–  având în vedere articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Uniunea Europeană se angajează în continuare să intensifice și să dezvolte și mai mult relațiile dintre UE și Rusia în conformitate cu principiile înscrise în Parteneriatul pentru modernizare pe baza unui angajament solid de respectare a principiilor democratice, a drepturilor fundamentale și a drepturilor omului, precum și a statului de drept;

B.  întrucât, în calitatea sa de stat membru al Consiliului Europei și al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), precum și de semnatară a declarațiilor ONU, Rusia s-a angajat să apere și să promoveze drepturile omului, libertățile fundamentale și statul de drept;

C.  întrucât mai multe procese și proceduri judiciare din ultimii ani au pus sub semnul întrebării independența și imparțialitatea instituțiilor judiciare din Federația Rusă;

D.  întrucât cea de-a doua condamnare a lui Mihail Hodorkovski și a lui Platon Lebedev din 30 decembrie 2010 în cadrul celui de-al doilea proces referitor la activele societății Yukos, a fost pusă sub semnul întrebării de către comunitatea internațională, inclusiv de către UE;

E.  întrucât Boris Nemțov și aproximativ 70 de alte persoane au fost arestate la 31 decembrie 2010 în Moscova, în urma unei demonstrații a opoziției;

F.  întrucât asupra jurnaliștilor independenți, activiștilor societății civile, avocaților și apărătorilor drepturilor omului s-au proferat adesea amenințări și s-au comis acte de violență; întrucât legislația anti-extremistă și noile dispoziții ale legea privind Serviciul Federal de Securitate (SFS) sunt neclare și, prin urmare, sunt adesea utilizate pentru a hărțui ONG-urile, minoritățile religioase și organizațiile de mass-media;

G.  întrucât cazurile ziaristelor Anna Politkovskaia, Natalia Estemirova și Anastasia Baburova și moartea avocatului Serghei Magnițki nu au fost încă soluționate de autoritățile ruse;

H.  întrucât, cu mai multe ocazii, Președintele rus, Dimitri Medvedev, s-a angajat să reinstituie statul de drept, afirmând că sarcina sa este de a crea instanțe judecătorești moderne și complet independente care să corespundă nivelului de dezvoltare economică a țării,

1.  și reafirmă convingerea că Rusia rămâne un partener important al Uniunii Europene în ceea ce privește crearea unei cooperări durabile, bazată pe principii democratice și pe statul de drept;

2.  condamnă ferm atacul terorist de la aeroportul Domodedovo din Moscova și își exprimă condoleanțele familiilor victimelor, precum și solidaritatea cu persoanele rănite în acest atac; subliniază necesitatea ca autoritățile ruse să răspundă la acest atac pe căi legale și cu măsură și să permită sistemului judiciar rus să își desfășoare activitatea liber și independent pentru a putea urmări și condamna persoanele responsabile de atac;

3.  și exprimă îngrijorarea cu privire la procesele cu motivație politică, procedurile neregulamentare și absența voinței de investigare a unor infracțiuni grave, precum asasinatele, hărțuirile și alte acte de violență; îndeamnă autoritățile judiciare și de punere în aplicare a legii din Rusia să își îndeplinească îndatoririle în mod eficient, imparțial și independent pentru a aduce vinovații în fața justiției;

4.  își exprimă îngrijorarea cu privire la verdictul și condamnarea pronunțate în cadrul celui de-al doilea proces recent al lui Mihail Hodorkovski și al lui Platon Lebedev; subliniază faptul că au fost ridicate probleme judiciare grave referitoare la acest proces și la procesele anterioare împotriva acestor două persoane și solicită realizarea unei anchete judiciare independente cu privire la procedura de apel împotriva acestei decizii; îndeamnă autoritățile ruse să facă tot ce le stă în putință pentru a îmbunătăți sistemul judiciar în conformitate cu garanțiile oferite de Președintele Dmitri Medvedev în ceea ce privește mai multă dreptate și transparență;

5.  îndeamnă Avocatul poporului din Federația Rusă să solicite o revizuire a acuzațiilor și a procedurilor în curs împotriva dlui Oleg Orlov, laureat în 2009 al Premiului Saharov pentru libertatea de gândire al Parlamentului European; reamintește că nu s-a realizat nicio anchetă reală privind asasinarea dnei Natalia Estemirova, membru de vază al Memorialului din Cecenia;

6.  deplânge împrăștierea manifestațiilor pașnice organizate din două în două luni, în ziua de 31, în legătură cu articolul 31 din Constituția rusă, precum și arestările repetate ale unor figuri marcante ale opoziției, precum Boris Nemțov;

7.  încurajează președinții Consiliului și Comisiei, precum și pe Înaltul Reprezentant să urmărească în continuare îndeaproape aceste cazuri și să ridice aceste probleme în diferitele forumuri și reuniuni cu Rusia, în special cu ocazia viitorului summit UE-Rusia;

8.  reamintește Consiliului și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate gama largă de măsuri care pot fi luate în cazurile de încălcare sistematică a drepturilor omului și de nerespectare a statului de drept;

9.  invită UE și Rusia să intensifice negocierile privind un nou acord de parteneriat și cooperare obligatoriu din punct de vedere juridic și cuprinzător și își reafirmă sprijinul puternic pentru ca acest acord să includă domeniile democrației, statului de drept, respectării drepturilor omului și ale drepturilor fundamentale; subliniază importanța asigurării unei funcționări eficiente a puterii judecătorești și a consolidării luptei împotriva corupției;

10.  își exprimă îngrijorarea cu privire la numărul important de cazuri de încălcare a drepturilor omului în Rusia, inclusiv a dreptului la întruniri pașnice, care i-au fost aduse la cunoștință, și subliniază importanța unui dialog permanent cu privire la drepturile omului în cadrul consultărilor UE-Rusia din domeniul drepturilor omului, focalizat pe măsurile întreprinse de autoritățile ruse pentru a garanta siguranța apărătorilor drepturilor omului;

11.  subliniază faptul că respectarea deplină a drepturilor omului și a statului de drept va îmbunătăți imaginea și credibilitatea Rusiei în lume, mai ales în ceea ce privește relațiile sale cu Uniunea Europeană, acestea fiind importante și trebuind să evolueze spre un parteneriat strategic, dată fiind dependența reciprocă a UE și a Rusiei și diversele lor interese comune, în special în materie de cooperare în domeniul politic, al securității, economic și al energiei, dar și în materie de respectare a principiilor și a procedurilor democratice, a statului de drept și a drepturilor fundamentale ale omului;

12.  invită Comisia să prezinte de urgență Parlamentului o evaluare privind compatibilitatea măsurilor judiciare luate împotriva societății Yukos și a directorilor săi cu cerințele impuse Rusiei în ceea ce privește ambiția acesteia de a deveni membru cu drepturi depline al OMC;

13.  subliniază că Rusia, în calitatea sa de membră a Consiliului Europei s-a angajat să respecte pe deplin standardele europene în ceea ce privește democrația, drepturile fundamentale și drepturile omului și statul de drept; solicită, în acest sens, autorităților ruse să respecte toate hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului și să ia măsuri pentru a repara fiecare caz de încălcare a acestor drepturi, inclusiv prin efectuarea unor anchete reale și prin tragerea la răspundere a vinovaților, și să adopte, de asemenea, măsuri cu caracter general de executare a acestor hotărâri, inclusiv prin realizarea unor modificări politice și legislative care să prevină repetarea unor încălcări similare;

14.  reafirmă invitația sa de a se intensifica consultările cu privire la drepturile omului, astfel încât aceste consultări să devină mai eficiente și mai orientate către rezultate, Miniștrii ruși pentru justiție, afaceri interne și afaceri externe participând atât la reuniunile din Bruxelles, cât și la cele din Moscova, iar Parlamentul European implicându-se total la toate nivelurile; reamintește Înaltului Reprezentant decizia bugetară a Parlamentului European de a înființa un forum al societății civile;

15.  invită Consiliul și Comisia să ofere Rusiei asistență practică și expertiză pentru a consolida independența puterii judiciare și a organelor de poliție și a îmbunătăți capacitatea sistemului judiciar de a rezista la presiunea politică și economică; subliniază voința Uniunii Europene de a contribui la crearea unui astfel de program de sprijin judiciar și la educarea și formarea personalului forțelor de poliție, a procurorilor și a judecătorilor în special în ceea ce privește aspectele legate de drepturile omului;

16.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Guvernului și Parlamentului Federației Ruse, Consiliului Europei și Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa.

(1) JO C 224 E, 17.9.2009, p. 27.
(2) Texte adoptate, P7_TA(2010)0234.
(3) Texte adoptate, P7_TA(2010)0390.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate