Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0007(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0040/2011

Внесени текстове :

A7-0040/2011

Разисквания :

PV 16/02/2011 - 5
CRE 16/02/2011 - 5

Гласувания :

PV 17/02/2011 - 6.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0070

Приети текстове
PDF 259kWORD 32k
Четвъртък, 17 февруари 2011 г. - Страсбург
Насоки за политиките за заетост на държавите-членки *
P7_TA(2011)0070A7-0040/2011

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 февруари 2011 г. относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетост на държавите-членки (COM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2011)0006),

–  като взе предвид член 148, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C7-0033/2011),

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по заетост и социални въпроси и становището на Комисията по икономически и парични въпроси (A7-0040/2011),

1.  Одобрява предложението на Комисията;

2.  Отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  Отново отправя отдавнашния си призив към Комисията и Съвета да гарантират, че Парламентът разполага с достатъчно време, във всеки случай не по-малко от пет месеца, за да изрази становището си относно интегрираните насоки (основни насоки за икономическите политики и насоки за заетостта) в рамките на европейския семестър и да изпълни консултативната си роля, както е определена в член 148, параграф 2 от Договора, по време на цялостното преразглеждане на насоките за политиките за заетост на държавите-членки, което се предвижда да се осъществи през 2014 г.;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Правна информация - Политика за поверителност