Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0007(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0040/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0040/2011

Keskustelut :

PV 16/02/2011 - 5
CRE 16/02/2011 - 5

Äänestykset :

PV 17/02/2011 - 6.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0070

Hyväksytyt tekstit
PDF 180kWORD 31k
Torstai 17. helmikuuta 2011 - Strasbourg
Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat *
P7_TA(2011)0070A7-0040/2011

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. helmikuuta 2011 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista (KOM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2011)0006),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 148 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0033/2011),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A7-0040/2011),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  toistaa pitkään esittämänsä vaatimuksen komissiolle ja neuvostolle, että parlamentille olisi annettava riittävästi aikaa ja joka tapauksessa vähintään viisi kuukautta, jotta se voi ilmaista kantansa yhdennettyihin suuntaviivoihin (talouspolitiikan laajat suuntaviivat ja työllisyyden suuntaviivat) eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa ja täyttää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 148 artiklan 2 kohdan mukaisen neuvoa-antavan tehtävänsä vuonna 2014 toteutettavaksi aiotun jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivojen täydellisen tarkistamisen aikana;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö