Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0007(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0040/2011

Ingediende teksten :

A7-0040/2011

Debatten :

PV 16/02/2011 - 5
CRE 16/02/2011 - 5

Stemmingen :

PV 17/02/2011 - 6.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0070

Aangenomen teksten
PDF 193kWORD 30k
Donderdag 17 februari 2011 - Straatsburg
Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten *
P7_TA(2011)0070A7-0040/2011

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 februari 2011 over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (COM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2011)0006),

–  gelet op artikel 148, lid 2, van het VWEU, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0033/2011),

–  gelet op artikel 55 van het Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en het advies van de Commissie economische en monetaire zaken (A7-0040/2011),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

4.  herinnert eraan dat het er sinds jaar en dag bij de Commissie en de Raad op aandringt het Parlement de nodige tijd te geven, en in geen geval minder dan vijf maanden, om zijn mening te geven over de geïntegreerde richtsnoeren (Globale richtsnoeren voor het economisch beleid en werkgelegenheidsrichtsnoeren) in het kader van het Europees semester en om zijn raadgevende rol uit te oefenen, zoals omschreven in artikel 148, lid 2, van het Verdrag, tijdens de volledige herziening van de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten, die normaal gezien zal plaatsvinden eind 2014;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Juridische mededeling - Privacybeleid