Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0007(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0040/2011

Teksty złożone :

A7-0040/2011

Debaty :

PV 16/02/2011 - 5
CRE 16/02/2011 - 5

Głosowanie :

PV 17/02/2011 - 6.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0070

Teksty przyjęte
PDF 195kWORD 32k
Czwartek, 17 lutego 2011 r. - Strasburg
Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich *
P7_TA(2011)0070A7-0040/2011

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich (COM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2011)0006),

–  uwzględniając art. 148 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0033/2011),

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7-0040/2011),

1.  zatwierdza wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do tekstu zatwierdzonego przez Parlament;

4.  ponawia swój stały apel do Komisji i Rady o zagwarantowanie Parlamentowi wystarczającego czasu, a w każdym razie nie mniej niż pięciu miesięcy, na wyrażenie poglądów na temat zintegrowanych wytycznych (ogólnych wytycznych polityki gospodarczej i wytycznych dotyczących zatrudnienia) w ramach europejskiego semestru oraz na wypełnienie roli konsultacyjnej zgodnie z art.148 ust. 2 Traktatu w trakcie wyznaczonego na rok 2014 całościowego przeglądu wytycznych dla polityki zatrudnienia państw członkowskich;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności