Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0007(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0040/2011

Ingivna texter :

A7-0040/2011

Debatter :

PV 16/02/2011 - 5
CRE 16/02/2011 - 5

Omröstningar :

PV 17/02/2011 - 6.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0070

Antagna texter
PDF 190kWORD 30k
Torsdagen den 17 februari 2011 - Strasbourg
Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik *
P7_TA(2011)0070A7-0040/2011

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 februari 2011 om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (KOM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2011)0006),

–  med beaktande av artikel 148.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C7-0033/2011),

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7-0040/2011).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet har länge framhållit att kommissionen och rådet bör se till att parlamentet får tillräckligt med tid, och i varje fall inte mindre än fem månader, för att lämna sina synpunkter på de integrerade riktlinjerna (allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken och riktlinjer för sysselsättningen) inom ramen för den europeiska terminen och för att fullgöra sin rådgivande funktion, så som den definieras i artikel 148.2 i fördraget, under den fullständiga översynen av medlemsstaternas sysselsättningsriktlinjer som enligt planerna ska genomföras under 2014.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy