Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2573(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0133/2011

Разисквания :

PV 17/02/2011 - 10.3
CRE 17/02/2011 - 10.3

Гласувания :

PV 17/02/2011 - 11.3
CRE 17/02/2011 - 11.3

Приети текстове :

P7_TA(2011)0074

Приети текстове
PDF 293kWORD 56k
Четвъртък, 17 февруари 2011 г. - Страсбург
Уганда: убийството на David Kato
P7_TA(2011)0074RC-B7-0133/2011

Резолюция на Европейския парламент от 17 февруари 2011 г. относно Уганда: убийството на David Kato

Европейският парламент,

–  като взе предвид международните задължения и инструменти по отношение на правата на човека, включително онези, съдържащи се в конвенциите на ООН относно правата на човека и в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, които гарантират правата на човека и основните свободи и забраняват дискриминацията,

–  като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (Споразумението от Котону) и преразгледано в Уагадугу на 23 юни 2010 г., и клаузите относно правата на човека, съдържащи се в него, по-специално член 8,

–  като взе предвид членове 6, 7 и 21 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) , които задължават Европейския съюз и държавите–членки да защитават правата на човека и основните свободи, както и да предоставят средства за борба с дискриминацията и нарушенията на правата на човека на равнище ЕС,

–  като взе предвид, че Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 21 от нея, забранява дискриминацията, основана на сексуална ориентация,

–  като взе предвид всички дейности на ЕС, насочени към борба с хомофобията и дискриминацията, основана на сексуална ориентация,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно хомофобията, защитата на малцинствата и политиките на недискриминация,

–  като взе предвид своята резолюция от 17 декември 2009 г. относно Уганда: проектозакон за борба с хомосексуализма(1), както и своята резолюция от 16 декември 2010 г. относно Уганда: т.нар. законопроект „Бахати“ и дискриминацията срещу лесбийки, гейове, бисексуални или транссексуални лица (ЛГБТ)(2),

–  като взе предвид изявленията на върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник -председател на Европейската комисия Катрин Аштън и на председателя на Европейския парламент Йежи Бузек относно Международния ден срещу хомофобията, 17 май 2010 г.,

–  като взе предвид изявлението от 28 септември 2010 г. на парламентарната асамблея на АКТБ относно мирното съжителство на религиите и значението, което се отдава на явлението хомосексуалност в партньорството между АКТБ и ЕС,

–  като взе предвид изявлението от 6 декември 2010 г., направено от членовете на ЕС на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС от групите на PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE и GUE/NGL в Европейския парламент, в отговор на изявлението на групата държави от АКТБ,

–  като взе предвид резолюцията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС от 3 декември 2009 г. относно социалната и културната интеграция и участието на младите хора,

–  като взе предвид член 122, параграф 5 от своя правилник,

A.  като има предвид, че на 26 януари 2011 г. в Уганда беше убит по жесток начин David Kato Kisule, защитник на правата на човека и водеща фигура в групата Сексуални малцинства Уганда за права на лицата с хомосексуална ориентация и на общността лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални (ЛГБТ) лица като цяло,

Б.  като има предвид, че преди това David Kato заведе и спечели съдебен процес срещу местния таблоид „Rolling Stone“, който публикува на 9 октомври и 15 ноември 2010 г. списък с имената, личните данни и фотографиите на над 100 лица, за които се предполага, че са с хомосексуална ориентация, включително David Kato, подбуждайки читателите да им причинят вреда или да ги обесят,

В.  като има предвид, че на 3 януари 2011 г. Върховният съд на Уганда постанови, че таблоидът „Rolling Stone“ е нарушил основните конституционни права на всички граждани на достойнство и неприкосновеност на личния живот, като уточни, че дори настоящото насочено срещу хомосексуалността законодателство на Уганда не може да бъде разбирано като опрощаващо насилието срещу лица с хомосексуална ориентация или убийствата им ; като има предвид, че след спечелването на делото в съда, David Kato съобщи за увеличаващи се заплахи и тормоз,

Г.  като има предвид, че съпредседателят на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, председателят на подкомисията на Европейския парламент по правата на човека, председателят на Европейския парламент, ръководителите от ЕС на мисията в Капмала, президентът и държавният секретар на САЩ, върховният комисар на ООН по правата на човека и други водещи фигури от международната общност почетоха паметта на David Kato като защитник на правата на човека и призоваха органите на Уганда да изправят извършителя (извършителите) пред правосъдието,

Д.  като има предвид, че Европейският парламент, международни неправителствени организации и представители на правителствата на САЩ и ЕС многократно са изразявали своето безпокойство относно положението на ЛГБТ лица в Уганда, продължаващата дискриминация и преследване, както и подбуждането на омраза срещу ЛГБТ лица от страна на обществени и частни фигури и организации в Уганда,

Е.  като има предвид, че групата, към която принадлежеше David Kato, публично се противопостави на законопроекта срещу хомосексуализма – частен законопроект, внесен на 25 септември 2009 г. от депутата David Bahati в Парламента на Уганда, който предвижда хомосексуални действия да се наказват с лишаване от свобода от седем години до доживотен затвор или със смъртно наказание; като има предвид, че законопроектът предвижда наказание до три години лишаване от свобода при необявяване на хомосексуалността на дете или пациент; като има предвид, че законопроектът все още се разглежда,

Ж.  като има предвид, че ЛГБТ в Уганда, както и лицата, чиито фотографии и данни се появиха в „Rolling Stone“ и чиито данни след това бяха обявени по радиото и телевизията, понастоящем се намират в истинска опасност от това да бъдат преследвани и в повечето случаи понастоящем са бездомни, безработни, принудени да избягват обществените места, и трябва да се крият от общественото полезрение,

З.  като има предвид, че в Африка хомосексуалността е законна само в 13 държави и представлява наказуемо деяние в 38 държави; като има предвид, че Мавритания, Сомалия, Судан и северна Нигерия наказват хомосексуалността със смърт; като има предвид, че политическите и крайните религиозни лидери, наред с другото, подбуждат към насилие срещу ЛГБТ лица, като същевременно органите толерират и оставят безнаказани престъпленията, извършени на основание сексуална ориентация; като има предвид постоянното увеличаване на случаите на дискриминация, произволни арести или лошо отношение, основани на сексуална ориентация,

1.  Дълбоко осъжда жестокото убийство на защитника на правата на човека в Уганда David Kato Kisule;

2.  Призовава органите в Уганда да извършат задълбочено и безпристрастно разследване на убийството и да изправят извършителите пред правосъдието, и да постъпват така по отношение на всеки акт на преследване, дискриминация и насилие срещу ЛГБТ лица и всички други малцинствени групи; призовава органите в Уганда да разследват лицата, които публично са призовавали за убийството на David Kato, както и техните организации, роля и финансиране;

3.  Изразява съжаление, че органите в Уганда не възразяват срещу изразяването на дискриминационни възгледи за хомосексуалните лица, и посочва техните задължения съгласно международното право и Споразумението от Котону, по-специално задължението за защита на всички хора от заплахи и насилие – независимо от тяхната сексуална ориентация или полова принадлежност;

4.  Отново посочва необходимостта, като се вземат предвид общите и президентските избори, насрочени за 18 февруари 2011 г., да се говори открито срещу мерките срещу хомосексуализма и да се приемат подходящи мерки, за да сложи край на хомофобските кампании в печата и на всяко съобщение, което подбужда омраза към малцинствена общност, или на обосновка за подобно действие, основано на пол или сексуална ориентация;

5.  Призовава правителството на Уганда да гарантира, че ЛГБТ лицата и всички други малцинствени групи в Уганда са подобаващо защитени от насилие, както и да предприеме бързи действия срещу всички заплахи и подбуждащи към омраза изказвания, които биха могли да предизвикат насилие, дискриминация и враждебност към тях;

6.  Съответно осъжда отново законопроекта „Бахати“ срещу хомосексуализма и призовава парламента на Уганда да декриминализира хомосексуалността и да отхвърли прилагането на смъртно наказание при всички обстоятелства; присъединява се към призива от 10-ти декември 2010 г. на генералния секретар на ООН Бан Ки Мун за универсално декриминализиране на хомосексуалността;

7.  Осъжда всеки опит за подтикване към омраза и насилие спрямо всяка малцинствена група, включително въз основа на пол или сексуална ориентация; присъединява се към призива на организацията на David Kato (SMUG) както и на други организации, за това органите, политическите и религиозните лидери и средствата за масово осведомяване да престанат да демонизират сексуалните малцинства и да създават климат на насилие срещу ЛГБТ лица;

8.  Настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да включат ЛГБТ активисти в своите програми за подкрепа на защитниците на правата на човека; призовава всички неправителствени организации в Уганда да работят заедно с Коалицията по правата на човека в Уганда, включително и с организации на ЛГБТ;

9.  Призовава ЕС и държавите-членки да гарантират, че тяхната външна политика, включително политиката за развитие и сътрудничество по отношение на трети страни, във връзка както с органите, така и с неправителствените организации, взема под необходимото внимание положението с правата на човека на всички малцинствени групи, включително ЛГБТ лица, както и да гарантират, че в тази област е постигнат осезаем напредък; призовава Комисията, Съвета и Европейската служба за външна дейност да се възползват в пълна степен от Инструментариума за насърчаване и защита на упражняването на всички човешки права от лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица (ЛГБТ) в техните отношения с Уганда, да осигуряват пълна защита за ЛГБТ активисти в Уганда, и да подкрепят техните дейности; призовава Комисията да включи тези въпроси в Пътната карта срещу хомофобията, който Европейският парламент поиска от нея да изготви(3);

10.  Изразява изключителна загриженост, че международните донори, международните организации, неправителствените организации, хуманитарните организации и лекарите ще трябва да преразгледат или да прекратят дейността си в някои области, в случай че законопроектът бъде приет, и отбелязва, че Германия е решила да задържи половината от 33 милиона долара в чуждестранна помощ, обещани на Малави, поради криминализирането на хомосексуалността и ограничаването на свободата на печата, а нейното решение е последвано от отказа на САЩ да подпишат над 350 милиона щатски долара за чуждестранна помощ в Малави, без по-нататъшни преговори относно законите, ограничаващи личните свободи;

11.  Отново изразява своята обвързаност с универсалните права на човека и припомня факта, че сексуалната ориентация е въпрос, който попада в сферата на индивидуалното право на личен живот, гарантирано от международните закони за правата на човека, според които равнопоставеността и недопускането на дискриминация следва да бъдат защитени, а свободата на изразяване следва да бъде гарантирана, и припомня на органите в Уганда техните задължения да спазват международното право и Споразумението от Котону, което призовава за универсални права на човека;

12.  Призовава държавите-членки и институциите на ЕС да потвърдят отново принципа, че случаите на лицата, изложени на риск от преследване, следва да се разгледат за получаване на статут на бежанец;

13.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, президента на Република Уганда, председателя на парламента на Уганда, Източноафриканската законодателна асамблея и Африканския съюз и неговите институции.

(1) ОВ C 286 E, 22.10.2010 г., стр. 25.
(2) Приети текстове, P7_TA(2010)0495.
(3) Параграф 7 от резолюция P7_TA(2011)0019 от 19 януари 2011 г.

Правна информация - Политика за поверителност