Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2573(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0133/2011

Debatai :

PV 17/02/2011 - 10.3
CRE 17/02/2011 - 10.3

Balsavimas :

PV 17/02/2011 - 11.3
CRE 17/02/2011 - 11.3

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0074

Priimti tekstai
PDF 209kWORD 54k
Ketvirtadienis, 2011 m. vasario 17 d. - Strasbūras
Uganda.Davido Kato nužudymas
P7_TA(2011)0074RC-B7-0133/2011

2011 m. vasario 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Ugandos: Davido Kato nužudymas

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į tarptautinius žmogaus teisių įsipareigojimus ir priemones, įskaitant įtrauktus į Jungtinių Tautų konvencijas dėl žmogaus teisių ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, pagal kurias užtikrinamos žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės ir draudžiama diskriminacija,

–  atsižvelgdamas į Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą, pasirašytą 2000 m. birželio 23 d. Kotonu (Kotonu susitarimas) ir 2010 m. birželio 23 d. peržiūrėtą Ouagadougou, ir į jame, ypač jo 8 straipsnyje, numatytas žmogaus teisių nuostatas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 6, 7 ir 21straipsnius, pagal kuriuos ES ir valstybės narės įpareigotos puoselėti žmogaus teises ir pagrindines laisves ir pagal kuriuos nustatytos priemonės, skirtos Europos lygmeniu kovoti su diskriminacija ir žmogaus teisių pažeidimais,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 21 straipsnį, pagal kurį draudžiama diskriminacija dėl lytinės orientacijos,

–  atsižvelgdamas į visus ES veiksmus, susijusius su kova su homofobija ir diskriminacija dėl lytinės orientacijos,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl homofobijos, mažumų apsaugos ir antidiskriminacinės politikos,

–  atsižvelgdamas į savo 2009 m. gruodžio 17 d. rezoliuciją Uganda: prieš homoseksualius asmenis nukreipto teisės akto projektas(1) ir į 2010 m. gruodžio 16 d. rezoliuciją Uganda: D. Bahati įstatymas ir lesbiečių, gėjų, biseksualų bei transseksualų (LGBT) diskriminacija(2),

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Catherine Ashton ir į Europos Parlamento Pirmininko Jerzy Buzeko pareiškimus dėl 2010 m. gegužės 17 d., tarptautinės kovos su homofobija dienos,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 28 d. AKR šalių parlamentinės asamblėjos deklaraciją dėl taikaus bendro religijų egzistavimo ir vykdant AKR ir ES partnerystę homoseksualumo reiškiniui suteiktos svarbos,

–  atsižvelgiant į 2010 m. gruodžio 6 d. padarytą pareiškimą, reaguojant į KAD deklaraciją, pasirašytą AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos ES narių, priklausančių Europos Parlamento PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE ir GUE/NGL frakcijoms,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 3 d. AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos rezoliuciją dėl jaunimo socialinės ir kultūrinės įtraukties bei aktyvumo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi 2011 m. sausio 26 d. David Kato Kisule žmogaus teisių gynėjas ir gėjų ir lesbiečių teisių organizacijos „Seksualinės mažumos Ugandoje“ lyderis bei lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transseksualų bendruomenės lyderis apskritai buvo žiauriai nužudytas Ugandoje,

B.  kadangi David Kato jau anksčiau buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn ir laimėjo bylą prieš vietos dienraštį „Rolling Stone“, kuriame 2010 m. spalio 9 d. ir lapkričio 15 d. buvo publikuotas žmonių, kurie manoma yra homoseksualai vardų sąrašas su asmens duomenimis ir nuotraukomis, tarp jų ir David Kato, raginant skaitytojus jiems kenkti arba juos pakarti,

C.  kadangi 2011 m. sausio 3 d. Ugandos Aukščiausiasis teismas nustatė, kad laikraštis „Rolling Stone“ pažeidė pagrindines konstitucines piliečių teises, susijusias su orumu ir privatumu, patikslindamas, kad net ir dabartiniai Ugandos teisės aktai, nukreipti prieš homoseksualius asmenis, negali būti interpretuojami kaip toleruojantys smurtą prieš homoseksualius asmenis ar jų žudymus; kadangi po pergalės teisme David Kato pasmerkė grasinimų ir persekiojimų padidėjimą,

D.  kadangi vienas iš AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkų, Parlamento Žmogaus teisių pakomitečio pirmininkas, Europos Parlamento Pirmininkas, ES atstovybių Kampaloje vadovai, JAV prezidentas ir valstybės sekretorius, Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaras bei kiti tarptautinės bendruomenės lyderiai pagerbė David Kato kaip žmogaus teisių gynėją ir paragino Ugandos valdžios institucijas nusikaltimo kaltininką(-us) patraukti baudžiamojon atsakomybėn,

E.  kadangi Europos Pralamentas tarptautinės nevyriausybinės organizacijos, JAV ir ES valstybės atstovai dar kartą pareiškė susirūpinimą dėl LGBT asmenų Ugandoje padėties, besitęsiančios diskriminacijos ir persekiojimo, taip pat dėl Ugandos viešųjų ir privačių asmenų bei organizacijų skleidžiamos šių asmenų neapykantos skatinimo,

F.  kadangi organizacija, kuriai priklausė David Kato viešai pareiškė prieštaraujanti įstatymo projektui prieš homoseksualius asmenis, kurį 2009 m. rugsėjo 25 d. Ugandos parlamentui pristatė parlamento narys David Bahati, įstatymų projekte numatoma, kad už homoseksualius veiksmus bus baudžiama nuo septynerių metų iki gyvos galvos laisvės atėmimu arba mirties bausme; kadangi teisės akto projekte numatoma bausmė įkalinant iki trijų metų, jei neinformuojama apie vaiko ar paciento homoseksualumą; kadangi teisės akto projektas dar svarstomas,

G.  kadangi LGBT Ugandoje, taip pat ir tiems asmenims, kurių nuotraukos ir duomenys pasirodė laikraštyje „Rolling Stone“ ir kurių duomenys vėliau buvo paskelbti per radiją ir televiziją, šiuo metu gresia tikras pavojus būti persekiojamiems, jie nuo šiol daugeliu atvejų yra benamiai, neturi darbo, yra priversti vengti viešų vietų ir privalo slėptis nuo visuomenės,

H.  kadangi Afrikoje homoseksualumas yra teisėtas tik 13 šalių, o kitose 38 šalyse jis laikomas nusikaltimu; kadangi už homoseksualumą mirties bausme baudžiama Mauritanijoje, Somalyje, Sudane ir Šiaurės Nigerijoje; kadangi tarp kitų asmenų ir politiniai bei ekstremistų religiniai lyderiai kursto smurtą prieš LGBT asmenis, tuo tarpu kai valdžios institucijos toleruoja ir nebaudžia už seksualinės orientacijos pagrindu atliktus nusikaltimus, ir kadangi nuolat daugėja su seksualine orientacija susijusių diskriminacijos, savavališkų sulaikymų ir blogo elgesio atvejų,

1.  labai smerkia Ugandos žmogaus teisių gynėjo Davido Kato Kisule žiaurų nužudymą;

2.  ragina Ugandos valdžios institucijas atlikti nuodugnų ir nešališką žmogžudystės tyrimą ir patraukti nusikaltėlius atsakomybėn, ir taip elgtis bet kokiu atveju, kai LGBT asmenys ir visos kitos mažumų grupės patiria persekiojimą, diskriminaciją ir smurtą; ragina Ugandos valdžios institucijas apklausti asmenis, kurie viešai ragino nužudyti Davidą Kato, o taip pat išsiaiškinti, kokioms organizacijoms jie priklauso, koks jų vaidmuo ir kas juos finansuoja;

3.  apgailestauja, kad Ugandos valdžios institucijos neturi ką pasakyti apie homoseksualų atžvilgiu išsakytas diskriminacinio pobūdžio nuomones, ir atkreipia dėmesį į jų įsipareigojimus pagal tarptautinę teisę ir Kotonu susitarimą, ypač pareigą ginti visus asmenis nepaisant jų seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės nuo jiems gresiančių pavojų ar smurto;

4.  dar kartą pareiškia, jog būtina, atsižvelgiant į 2011 m. vasario 18 d. turinčius įvykti bendrus ir prezidento rinkimus, pasisakyti prieš bet kokias prieš homoseksualumą nukreiptas griežtas priemones ir priimti tinkamas priemones, kuriomis būtų siekiama nutraukti homofobiškas kampanijas spaudoje ir uždrausti bet kokią neapykantą mažumų bendruomenei kurstančią informaciją ar bet kokį tokių veiksmų pateisinimą remiantis seksualine orientacija;

5.  ragina Ugandos vyriausybę užtikrinti, kad LGBT asmenys ir visos kitos mažumų grupės Ugandoje būtų tinkamai apsaugoti nuo smurto, ir imtis reikiamų veiksmų prieš bet kokią grėsmę ar neapykantą kurstančias kalbas, galinčias paskatinti smurtą, diskriminaciją ar priešiškumą minėtųjų asmenų atžvilgiu;

6.  taigi vėl dar kartą smerkia D. Bahati prieš homoseksualius asmenis nukreipto teisės akto projektą ir ragina Ugandos parlamentą nustatyti, kad homoseksualumas nėra nusikaltimas, ir atsisakyti bet kokiomis aplinkybėmis taikyti mirties bausmę; prisijungia prie JT Generalinio sekretoriaus Bano Ki-moono 2010 m. gruodžio 10 d. kreipimosi, kuriame raginama visuotinai homoseksualumo nebelaikyti kriminaliniu nusikaltimu;

7.  smerkia bet kokius bandymus kurstyti neapykantą ir smurtą prieš bet kokią mažumą, įskaitant dėl lyties ar lytinės orientacijos; prisijungia prie Davido Kato organizacijos (SMUG) ir kitų organizacijų išsakyto raginimo valdžios institucijoms, politiniams ir religiniams lyderiams ir žiniasklaidai baigti demonizuoti seksualines mažumas ir kurti smurtinę, LGBT asmenims priešišką atmosferą;

8.  ragina Komisiją ir valstybes nares LGBT aktyvistus įtraukti į savo žmogaus teisių gynėjų paramos programas; ragina visas nevyriausybines organizacijas Ugandoje bendradarbiauti su Ugandos žmogaus teisių koalicija, įskaitant LGBT organizacijas;

9.  ragina ES ir valstybes nares užtikrinti, kad jų užsienio politikoje, įskaitant jų bendradarbiavimo ir plėtros politiką, trečiųjų šalių, jų valdžios institucijų ir nevyriausybinių organizacijų, atžvilgiu būtų deramai atsižvelgiama į mažumų grupių, įskaitant LGBT asmenis, žmogaus teisių padėtį, ir užtikrinti, kad šioje srityje būtų padaryta akivaizdi pažanga; ragina Komisiją, Tarybą ir Europos išorės veiksmų tarnybą palaikant santykius su Uganda visapusiškai naudotis priemonių, skirtų LGBT asmenų naudojimosi visomis žmogaus teisėmis propagavimui ir gynimui, rinkiniu, užtikrinti visišką LGBT aktyvistų apsaugą Ugandoje ir remti jų veiklą; ragina Komisiją šiuos klausimus įtraukti į kovos su homofobija planą, kurį parengti ją paprašė Europos Parlamentas(3);

10.  labai susirūpinęs tuo, kad tarptautiniai rėmėjai, tarptautinės organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, humanitarinės organizacijos ir gydytojai turėtų peržiūrėti arba nutraukti savo veiklą tam tikrose srityje, jei minėtasis įstatymo projektas būtų priimtas, ir pažymi, kad Vokietija nusprendė neduoti Malaviui užsienio pagalbai numatytų 33 milijonų JAV dolerių dėl homoseksualumo kriminalizavimo ir spaudos laisvės apribojimo, po to Jungtinės Amerikos Valstijos atsisakė Malaviui kaip užsienio pagalbą skirti 350 milijonus JAV dolerių prieš tai nesurengus derybų dėl asmens laisves ribojančių įstatymų;

11.  primena savo atsidavimą visuotinėms žmogaus teisėms ir tai , kad lytinė orientacija – tai asmens teisės į privatų gyvenimą, kuri užtikrinama pagal tarptautinę žmogaus teisių teisę, kuria remiantis turėtų būti ginama lygybė ir kovojama su diskriminacija bei užtikrinama saviraiškos laisvė, klausimas, ir primena Ugandos valdžios institucijoms jų įsipareigojimus, prisiimtus pagal tarptautinę teisę ir Kotonu susitarimą, kuriame raginama gerbti visuotines žmogaus teises;

12.  ragina valstybes nares ir ES institucijas dar kartą pareikšti principą, kad asmenys, kuriems gresia persekiojimas, turėtų būti laikomi galinčiais gauti pabėgėlio statusą;

13.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Ugandos Respublikos prezidentui, Ugandos parlamento pirmininkui, Rytų Afrikos įstatymų leidybos asamblėjai, Afrikos Sąjungai ir jos institucijoms.

(1) OL C 286 E, 2010 10 22, p. 25.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2010)0495.
(3) 2011 m. sausio 19 d. rezoliucijos P7_TA(2011)0019 7 dalis.

Teisinė informacija - Privatumo politika