Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0801(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0048/2011

Ingediende teksten :

A7-0048/2011

Debatten :

Stemmingen :

PV 08/03/2011 - 9.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0078

Aangenomen teksten
PDF 201kWORD 30k
Dinsdag 8 maart 2011 - Straatsburg
Benoeming van een lid van de Europese Rekenkamer (Harald Wögerbauer − AT)
P7_TA(2011)0078A7-0048/2011

Besluit van het Europees Parlement van 8 maart 2011 over de voordracht van Harald Wögerbauer voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (C7-0029/2011 – 2011/0801(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gelet op artikel 286, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de EU, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0029/2011),

–  gezien het feit dat de Commissie begrotingscontrole op haar vergadering van 3 maart 2011 de kandidaat die de Raad heeft voorgedragen voor benoeming tot lid van de Rekenkamer, heeft gehoord,

–  gelet op artikel 108 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A7-0048/2011),

A.  overwegende dat Harald Wögerbauer voldoet aan de in artikel 286, lid 1, VWEU gestelde voorwaarden,

1.  brengt positief advies uit over de voordracht van de Raad voor de benoeming van Harald Wögerbauer tot lid van de Rekenkamer;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en, ter informatie, aan de Rekenkamer, alsmede aan de overige instellingen van de Europese Unie en de controle-instellingen van de lidstaten.

Juridische mededeling - Privacybeleid