Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0801(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0048/2011

Ingivna texter :

A7-0048/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/03/2011 - 9.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0078

Antagna texter
PDF 186kWORD 29k
Tisdagen den 8 mars 2011 - Strasbourg
Utnämning av en ledamot av Europeiska revisionsrätten (Harald Wögerbauer - AT)
P7_TA(2011)0078A7-0048/2011

Europaparlamentets beslut av den 8 mars 2011 om nomineringen av Harald Wögerbauer till ämbetet som ledamot av revisionsrätten (C7-0029/2011 – 2011/0801(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av artikel 286.2 i EUF-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C7-0029/2011),

–  med beaktande av att budgetkontrollutskottet vid sitt sammanträde den 3 mars 2011 höll en utfrågning med den kandidat som rådet föreslagit till ämbetet som ledamot av revisionsrätten,

–  med beaktande av artikel 108 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0048/2011), och av följande skäl:

A.  Harald Wögerbauer uppfyller/uppfyller inte villkoren i artikel 286.1 i EUF-fördraget.

1.  Europaparlamentet tillstyrker rådets förslag till utnämning av Harald Wögerbauer till ledamot av revisionsrätten.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och, för kännedom, till revisionsrätten samt till Europeiska unionens övriga institutioner och medlemsstaternas revisionsorgan.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy