Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/2613(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0167/2011

Debates :

Balsojumi :

PV 10/03/2011 - 15.2

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0099

Pieņemtie teksti
PDF 205kWORD 49k
Ceturtdiena, 2011. gada 10. marts - Strasbūra
Baltkrievija, it īpaši Ales Michalevic un Natalia Radina lietas
P7_TA(2011)0099RC-B7-0167/2011

Eiropas Parlamenta 2011. gada 10. marta rezolūcija par Baltkrieviju (it īpaši Ales Michalevic un Natalia Radina lietām)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Baltkrieviju, jo īpaši tās, ko pieņēma 2011. gada 20. janvārī(1), 2009. gada 17. decembrī(2) un 2008. gada 22. maijā(3),

–  ņemot vērā ES augstās pārstāves Catherine Ashton 2011. gada 18. februāra paziņojumu Briselē par Baltkrievijas opozīcijas pārstāvja notiesāšanu un sodīšanu,

–  ņemot vērā 2011. gada 31. janvārī Briselē notikušās 3065. Ārlietu padomes secinājumus par Baltkrieviju,

–  ņemot vērā Padomes 2011. gada 31. janvāra Lēmumu 2011/69/KĀDP, ar ko groza Padomes Lēmumu 2010/639/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret dažām Baltkrievijas amatpersonām,

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu (Konvenciju pret spīdzināšanu), kurai Baltkrievija ir pievienojusies,

–  ņemot vērā ANO Standarta noteikumu minimumu attieksmei pret ieslodzītajiem,

–  ņemot vērā pamatnostādnes ES politikai attiecībām ar trešām valstīm saistībā ar spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu izturēšanos vai sodu, kuras pieņēma 2001. gadā, bet pārskatīja 2008. gadā,

–  ņemot vērā Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas 2011. gada 27. janvāra Rezolūciju 1790 (2011) par situāciju Baltkrievijā pēc prezidenta vēlēšanām,

–  ņemot vērā organizācijas Amnesty International 2011. gada 2. februāra ziņojumu “Drošība, miers un kārtība? Pārkāpumi pēc vēlēšanām Baltkrievijā”,

–  ņemot vērā Reglamenta 122. panta 5. punktu,

A.  tā kā liels skaits opozīcijas dalībnieku, tostarp kādreizējie prezidenta amata kandidāti, žurnālisti un cilvēktiesību aizstāvji, tika arestēti pēc 2010. gada 19. decembra notikumiem Minskā un joprojām atrodas ieslodzījumā KGB aizturēšanas centrā; tā kā represijas un politiski motivētas tiesas prāvas pret opozīcijas dalībniekiem un cilvēktiesību aizstāvjiem notiek joprojām un vairāk nekā 40 personām pašlaik ir izvirzītas apsūdzības un šīs personas var saņemt līdz pat 15 gadu cietumsodu;

B.  tā kā Minskas Prokuratūra ir pagarinājusi līdz pieciem mēnešiem izmeklēšanu tā sauktajā “masu nekārtību” lietā saistībā ar 2010. gada 19. decembra notikumiem; tā kā saistībā ar šo lietu uzsāktās tiesas prāvas pret prezidenta amata kandidātiem, opozīcijas aktīvistiem, cilvēktiesību aizstāvjiem un žurnālistiem ir politiski motivētas;

C.  tā kā saistībā ar 2010. gada 19. decembra manifestācijām demokrātiskās opozīcijas kandidātu Uladzimir Niakliayeu un Andrei Sannikau vēlēšanu kampaņas dalībnieki Aliaksandr Atroshchankau, Aliaksandr Malchanau, Dzmitry Novik, Vasil Parfiankou tika notiesāti uz no trīs līdz četru gadu ieslodzījumu, sodu izciešot augstas drošības ieslodzījuma vietā; tā kā saskaņā ar viņu advokātu teikto iestādes nespēja pierādīt viņu vainu;

D.  tā kā advokātiem ir vairākkārt liegts tikties ar aizturētajiem; tā kā KGB draudu dēļ advokātiem bija jāpārtrauc darbība šajās lietās un tā kā vēlāk Tieslietu ministrija atsauca viņu licences;

E.  tā kā kādreizējais prezidenta amata kandidāts Ales Mikhalevich tika apcietināts pēc protestiem, kas sekoja vēlēšanām, un tika atbrīvots tikai 2011. gada 26. februārī pēc tam, kad parakstīja apņemšanos sadarboties ar Baltkrievijas KGB, ko viņš vēlāk publiski noraidīja;

F.  tā kā Ales Mikhalevic 2011. gada 28. februārī nāca klajā ar paziņojumu, aprakstot politiski ieslodzīto garīgo un fizisko spīdzināšanu, lai piespiestu viņus atzīties un uzņemties vainas pierādījumus;

G.  tā kā opozīcijas “Harta 97” tīmekļa vietnes redaktore Natalia Radina arī tika arestēta 2010. gada decembrī un viņai tika izvirzīta apsūdzība par masu nekārtību organizēšanu un līdzdalību tajās pēc prezidenta vēlēšanām; tā kā Natalia Radina tika atbrīvota no KGB pirmstiesas aizturēšanas centra un vēlāk viņai netika ļauts pamest savu dzimto pilsētu līdz viņas lietas izmeklēšanas noslēgumam;

H.  tā kā pēc savas atbrīvošanas Natalia Radina paziņoja, ka apcietināšanas laikā KGB darbinieki viņu pakļāvuši psiholoģiskam spiedienam un mēģinājuši savervēt par KGB informētāju; tā kā viņas paziņojums saskan ar ziņojumiem par politiski ieslodzīto spīdzināšanu KGB aizturēšanas centrā Minskā;

I.  tā kā Baltkrievijas Valsts drošības komiteja ir noliegusi jebkādu spīdzināšanas izmantošanu pret ieslodzītajiem KGB aizturēšanas centrā;

1.  nosoda to, ka Baltkrievijas iestādes neievēro pamattiesības uz pulcēšanās un vārda brīvību, un prasa nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus aizturētos protestētājus un atsaukt visas politiski motivētās apsūdzības pret viņiem;

2.  īpaši stingri nosoda spīdzināšanas izmantošanu pret protestētājiem kā necilvēcīgas izturēšanās veidu, kas ir nepārprotami aizliegts ar starptautiskajiem tiesību aktiem un ir pilnīgi nepieņemams Eiropas valstī, kas ir viena no tuvākajām ES kaimiņvalstīm;

3.  nosoda piemērotos smagos cietumsodus pret jauniešiem opozīcijas aktīvistiem tikai par piedalīšanos 2010. gada 19. decembra demonstrācijas kā īpaši smagu viņu politiskās un pilsoniskās gribas pārkāpumu, kā arī starptautisko konvenciju, kurām Baltkrievijas ir pievienojusies, pārkāpumu;

4.  nosoda baiļu un iebiedēšanas atmosfēru, kas tiek vērsta pret politiskajiem oponentiem Baltkrievijā; nosoda dienā pēc vēlēšanām notikušās un pret pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem un brīviem plašsaziņas līdzekļiem vērstās represijas un apspiešanu, tostarp masveida kratīšanas privātos dzīvokļos un plašsaziņas līdzekļu birojos, un pilsoniskās sabiedrības organizācijās, izslēgšanu no universitātēm un atlaišanu no darba; aicina iestādes aizstāvēt izteiksmes brīvību un plašaziņas līdzekļu plurālismu Baltkrievijā;

5.  prasa Baltkrievijai ievērot tiesiskumu, starptautiskās konvencijas un valsts tiesību aktus, garantējot atbilstīgu attieksmi pret ieslodzītajiem un netraucētu viņu piekļuvi radiniekiem, juridiskai palīdzībai un medicīniskai aprūpei, kā arī pārtraukt pašlaik notiekošo politisko oponentu, cilvēktiesību aktīvistu un neatkarīgu plašsaziņas līdzekļu vajāšanu;

6.  nosoda Minskas Advokātu kolēģijas lēmumu atsaukt dažu masu nemieru krimināllietā apsūdzēto, tostarp Aleh Ahiejev, Pavel Sapelko, Tatiana Ahijeva, Uladzimir Touscik un Tamata Harajeva, advokātu licences un aicina Minskas Advokātu kolēģiju atcelt šo lēmumu;

7.  nosoda Tieslietas ministrijas īstenoto Minskas Advokatūras priekšsēdētāja Alyaksandr Pylchanka atlaišanu no amata par to, ka viņš pauda bažas par šīs ministrijas lēmumu atsaukt licences četriem advokātiem, kuri ir iesaistīti tā sauktajās nemieru lietās, kā nepamatotu un kā pierādījumu tam, ka reāli tiek apdraudēta tiesu iestāžu neatkarība un jebkura atsevišķa jurista neatkarība;

8.  prasa Baltkrievijas iestādēm veikt plašu un objektīvu izmeklēšanu par iespējamu politiski ieslodzīto spīdzināšanu un atklāt un sodīt personas, kas ir iesaistītas šādā praksē;

9.  aicina Baltkrievijas iestādes pārskatīt tiesību aktu par sabiedriskiem pasākumiem un saskaņot to ar Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām prasībām;

10.  prasa Padomei, Komisijai, ES augstajai pārstāvei un citām ES partnervalstīm apsvērt iespēju paplašināt ierobežojošus pasākumus pret prokuroriem, tiesnešiem un KGB pārstāvjiem saistībā ar cilvēktiesību pārkāpumiem Baltkrievijā, ja vien šajā valstī nekavējoties netiek pārtrauktas represijas un netiek panākts būtisks progress cilvēktiesību un pamatbrīvību jomā; uzskata, ka Padomei būtu jāizskata iespēja ieviest pārdomātas un mērķtiecīgas ekonomiskās sankcijas pret Baltkrievijas valdības īpašumā esošiem uzņēmumiem;

11.  atzinīgi vērtē deviņu citas valstu – Horvātijas, Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas, Melnkalnes, Albānijas, Bosnijas un Hercegovinas, Serbijas, Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas – apņemšanos piemērot ierobežojošus pasākumus pret noteiktām Baltkrievijas amatpersonām;

12.  atkārtoti norāda, ka tad, ja Baltkrievijas valdība nespers tūlītējus soļus demokratizācijas un cilvēktiesību aizstāvības virzienā, Eiropas Savienības un Baltkrievijas sadarbība tiks apturēta, tostarp tiks apturēta Baltkrievijas līdzdalība Austrumu partnerībā;

13.  uzsver, ka neskatoties uz opozīcijas darbības aizlieguma pēc vēlēšanām ietekmi uz ES un Baltkrievijas attiecībām, ES ir intensīvāk jāatbalsta Baltkrievijas pilsoniskā sabiedrība, tostarp atvieglojot vīzu režīmu;

14.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, dalībvalstu parlamentiem un valdībām, EDSO Parlamentārajai asamblejai un Eiropas Padomes Parlamentārajai asamblejai un Baltkrievijas parlamentam un valdībai.

(1) Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0022.
(2) OV C 286 E, 22.10.2010., 16. lpp.
(3) OV C 279 E, 19.11.2009., 113. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika