Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2613(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0167/2011

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/03/2011 - 15.2

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0099

Texte adoptate
PDF 210kWORD 52k
Joi, 10 martie 2011 - Strasbourg
Belarus, în special cazul lui Ales Michalevic şi al Nataliei Radina
P7_TA(2011)0099RC-B7-0167/2011

Rezoluţia Parlamentului European din 10 martie 2011 referitoare la Belarus (în special cazurile lui Ales Mikhalevich și al Nataliei Radina)

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Belarus, în special cea din 20 ianuarie 2011(1), cea din 17 decembrie 2009(2) și cea din 22 mai 2008(3),

–  având în vedere Declarația prezentată la Bruxelles la 18 februarie 2011 de către Înaltul Reprezentant al UE, Catherine Ashton, privind punerea sub acuzare și condamnarea unui reprezentant al opoziției din Belarus,

–  având în vedere concluziile Consiliului referitoare la Belarus, adoptate cu ocazia celei de-a 3065-a reuniuni a Consiliului pentru afaceri externe care a avut loc la Bruxelles la 31 ianuarie 2011,

–  având în vedere Decizia 2011/69/PESC a Consiliului din 31 ianuarie 2011 de modificare a Deciziei 2010/639/PESC a Consiliului privind măsurile restrictive împotriva anumitor funcționari din Belarus,

–  având în vedere Convenția ONU împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente crude, inumane sau degradante (Convenția împotriva torturii) la care Belarusul este parte,

–  având în vedere Regulile minimale standard pentru tratamentul deținuților, adoptate de ONU,

–  având în vedere Orientările politicii UE față de țările terțe în ceea ce privește tortura și alte pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante, adoptate în 2001 și revizuite în 2008,

–  având în vedere Rezoluția 1790 (2011) din 27 ianuarie 2011 a Adunării parlamentare a Consiliului Europei referitoare la situația din Belarus în perioada următoare alegerilor prezidențiale,

–  având în vedere Raportul Amnesty International: „Securitate, pace și ordine? Cazuri de încălcare în perioada următoare alegerilor din Belarus” din 2 februarie 2011,

–  având în vedere articolul 122 alineatul (5) din Regulamentul de procedură,

A.  întrucât un număr mare de personalități din opoziție, inclusiv foști candidați la președinție, jurnaliști și apărători ai drepturilor omului au fost arestați după evenimentele din 19 decembrie 2010 de la Minsk și sunt ținuți de atunci în închisoare într-un centru de detenție al KGB; întrucât represiunile și procesele motivate politic împotriva unor personalități ale opoziției și a apărătorilor drepturilor omului continuă și în prezent, peste 40 de persoane fiind puse sub acuzare și fiind amenințate cu închisoare de până la 15 ani;

B.  întrucât procuratura orașului Minsk a prelungit cu cinci luni perioada de investigații a așa-numitului caz „de revoltă în masă” care a avut loc în legătură cu evenimentele din 19 decembrie 2010; întrucât procesele intentate în legătură cu acest caz împotriva candidaților la președinție, activiștilor opoziției, apărătorilor drepturilor omului și ziariștilor au fost motivate politic;

C.  întrucât Aliaksandr Atroshchankau, Aliaksandr Malchanau, Dzmitry Novik, Vasil Parfiankou, membri ai echipelor de campanie electorală ale candidaților opoziției democratice Uladzimir Niakliayeu și Andrei Sannikau au fost condamnați la trei până la patru ani de închisoare într-o colonie penitenciară de înaltă securitate pentru demonstrațiile din 19 decembrie 2010; întrucât, așa cum au declarat avocații lor, autoritățile nu au reușit să le dovedească culpa;

D.  întrucât avocaților lor li s-a refuzat în repetate rânduri dreptul la întâlniri cu aceștia; întrucât, ca urmare a amenințărilor din partea KGB, avocații au fost forțați să se retragă din a reprezenta aceste cauze iar, ulterior, Ministerul Justiției le-a revocat licențele;

E.  întrucât Ales Mikhalevich, fost candidat la președinție, închis în perioada următoare protestelor postelectorale, a fost eliberat la 26 februarie 2011 doar după semnarea unui angajament de a colabora cu KGB-ul din Belarus, angajament respins ulterior public de el;

F.  întrucât, la 28 februarie 2011, Ales Mikhalevich a dat o declarație prin care relata actele de tortură mentală și fizică la care erau supuși prizonierii politici pentru a-i forța să mărturisească și să își recunoască vinovăția;

G.  întrucât Natalia Radina, redactorul site-ului de internet al opoziției Carta 97, a fost la rândul ei arestată în decembrie 2010 și acuzată că a organizat și participat la revolta în masă care a urmat alegerilor prezidențiale; întrucât Radina a fost eliberată din centrul KGB de detenție înaintea proceselor și apoi împiedicată să își părăsească orașul natal până la finalizarea investigației desfășurate în cazul său;

H.  întrucât, după eliberarea ei, Radina a declarat că, în timpul detenției sale, ofițerii KGB au supus-o la presiuni psihologice și au încercat să o recruteze ca informator KGB; întrucât declarația ei coroborează relatările privind tortura practicată asupra prizonierilor politici în centrul de detenție al KGB din Minsk;

I.  întrucât Comisia pentru securitatea de stat din Belarus a negat utilizarea torturii împotriva prizonierilor în centrul de detenție al KGB,

1.  condamnă nerespectarea de către autoritățile din Belarus a drepturilor fundamentale la libertate de asociere și de exprimare și solicită eliberarea imediată și necondiționată a tuturor protestatarilor deținuți, precum și renunțarea la toate acuzațiile motivate politic împotriva lor;

2.  condamnă în termenii cei mai duri torturarea prizonierilor ca formă de tratament inuman, interzisă clar în dreptul internațional și absolut inacceptabilă într-o țară europeană, care se numără printre vecinii cei mai apropiați ai UE;

3.  condamnă sentințele severe pronunțate recent împotriva unor tineri activiști ai opoziției pentru simplul motiv a de fi participat la demonstrațiile din 19 decembrie 2010 ca fiind o încălcare gravă și flagrantă a drepturilor lor politice și civile și o violare flagrantă a convențiilor internaționale la care Belarus este parte;

4.  denunță climatul de frică și intimidare cu care se confruntă oponenții politici din Belarus; condamnă represiunea și hărțuirea activiștilor societății civile și a mass-mediei libere care au urmat alegerilor și care au inclus percheziții în masă în apartamente private, la sediile presei și ale organizațiilor societății civile, precum și expulzări din universități și de la locul de muncă; solicită autorităților să respecte libertatea de exprimare și pluralismul media în Belarus;

5.  îndeamnă Belarusul să respecte statul de drept, convențiile internaționale și legile naționale care garantează tratamentul adecvat al prizonierilor și accesul lor neîngrădit la contactul cu familia, la consiliere juridică și la îngrijire medicală; solicită să se pună capăt hărțuirii constante a oponenților politici, a activiștilor pentru drepturile omului și a mass-mediei independente;

6.  condamnă decizia luată de Colegiul avocaților din Minsk de a retrage licențele unora dintre avocații persoanelor acuzate în cadrul procedurii penale legate de revolta în masă, inclusiv Aleh Ahiejev, Pavel Sapelko, Tatiana Ahijeva, Uladzimir Touscik și Tamata Harajeva, și solicită Colegiului avocaților din Minsk să revoce această decizie;

7.  condamnă concedierea lui Alyaksandr Pylchanka, președintele Asociației Baroului din Minsk, de către Ministrul Justiției, pentru că acesta s-a declarat preocupat de decizia ministerului de a revoca licențele a patru avocați implicați în așa-zisele cazuri legate de revoltă; consideră că această concediere este nefondată și reprezintă o dovadă a amenințării reale existente la adresa independenței justiției și a independenței fiecărui avocat;

8.  îndeamnă autoritățile din Belarus să desfășoare o anchetă riguroasă și imparțială cu privire la acuzațiile de tortură a prizonierilor politici și să identifice și să urmărească în justiție persoanele implicate în astfel de practici;

9.  solicită autorităților din Belarus să reexamineze Legea privind evenimentele publice și să o armonizeze cu cerințele Convenției internaționale cu privire la drepturile civile și politice;

10.  solicită Consiliului, Comisiei, Înaltului Reprezentant al UE și altor țări partenere ale UE să ia în calcul extinderea măsurilor restrictive la procurorii, judecătorii și reprezentanții KGB implicați în cazurile de încălcare a drepturilor omului din Belarus, cu excepția cazului în care se pune imediat capăt represiunii și se realizează progrese considerabile în ceea ce privește drepturile omului și libertățile fundamentale; consideră că Consiliul ar trebui să examineze posibilitatea introducerii unor sancțiuni economice inteligente și specifice asupra întreprinderilor de stat din Belarus;

11.  salută angajamentul a alte nouă țări, și anume Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Albania, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Islanda, Liechtenstein și Norvegia, de a aplica măsuri restrictive împotriva anumitor funcționari din Belarus;

12.  reiterează faptul că, dacă guvernul din Belarus nu ia măsuri imediate către democratizare și respectarea drepturilor omului, procesul de cooperare dintre Uniunea Europeană și Belarus va fi întrerupt, la fel și participarea Belarusului la Parteneriatul estic;

13.  subliniază faptul că, în pofida consecințelor politice asupra relației UE - Belarus în urma reprimării opoziției în perioada de după alegeri, UE trebuie să își intensifice asistența oferită societății civile din Belarus, inclusiv prin facilitatea obținerii vizelor;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentante al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, parlamentelor și guvernelor statelor membre, Adunării Parlamentare a OSCE, Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, precum și parlamentului și guvernului din Belarus.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2011)0022.
(2) JO C 286 E, 22.10.2010, p. 16.
(3) JO C 279 E, 19.11.2009, p. 113.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate