Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο
 Συγχωνεύσεις των ανωνύμων εταιριών ***I
 Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των ΕΚ και της Ιορδανίας, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας ***
 Συμφωνία ΕΚ-Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών ***
 Εναρμονισμένοι όροι εμπορίας προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευών ***II
 Eφαρμογή της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανθρωπιστική βοήθεια: ενδιάμεση ανασκόπηση του σχεδίου δράσης και μελλοντικές προοπτικές
 Αναγνώριση της γεωργίας ως στρατηγικού τομέα στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας
Κείμενα (132 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου