Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Dinsdag 18 januari 2011 - Straatsburg
 Fusies van naamloze vennootschappen ***I
 Protocol bij de Europees-mediterrane overeenkomst tussen de EG en Jordanië, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de EU ***
 Overeenkomst over luchtdiensten tussen de Europese Gemeenschap en de West-Afrikaanse economische en monetaire Unie ***
 Geharmoniseerde voorwaarden voor het in de handel brengen van bouwproducten ***II
 Tenuitvoerlegging van de Europese consensus betreffende humanitaire hulp: tussentijdse balans van het actieplan en toekomstperspectieven
 Erkenning van de landbouw als strategische sector voor de voedselvoorziening
Teksten (78 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid