Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 19 stycznia 2011 r. - Strasburg
 Prawa pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej ***II
 Dobrowolne umowy partnerskie w zakresie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT)
 Umowa UE-Kamerun dotycząca prawa leśnego ***
 Umowa UE-Kongo dotyczaca prawa leśnego ***
 Umowa przejściowa o partnerstwie między WE a państwami Pacyfiku
 Umowa przejściowa o partnerstwie między WE a państwami Pacyfiku ***
 Adopcja międzynarodowa w Unii Europejskiej
 Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między WE i Serbią
 Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu WE-Serbia ***
 Europejska inicjatywa dotycząca choroby Alzheimera i pozostałych demencji
 Inhalatory dla osób chorych na astmę
 Sytucja na Haiti w rok po trzęsieniu ziemi: pomoc humanitarna i odbudowa
 Naruszenie wolności słowa i dyskryminacja ze względu na orientację seksualną na Litwie
Teksty (194 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności