Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 19 januari 2011 - Strasbourg
 Patienternas rättigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård ***II
 Frivilliga Flegt-partnerskapsavtal
 Avtal EU/Republiken Kamerun om skogslagstiftningen ***
 Avtal EU/Republiken Kongo om skogslagstiftningen ***
 Interimsavtal om partnerskap mellan EG och Stillahavsstaterna
 Interimsavtal om partnerskap mellan EG och Stillahavsstaterna ***
 Internationella adoptioner i Europeiska unionen
 Stabiliserings- och associeringsavtal mellan EG och Serbien
 Stabiliserings- och associeringsavtal EG/Serbien ***
 Europeiskt initiativ rörande Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar
 Astmainhalatorer
 Situationen i Haiti ett år efter jordbävningen - humanitärt bistånd och återuppbyggnad
 Brott mot yttrandefriheten och diskriminering utifrån sexuell läggning i Litauen
Texter (187 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy